+16° - +35°
Nincs front

Létezik magyar álom?

Létezik speciális magyar álom? Álmodoznak egyáltalán a magyarok? Vannak közös céljaik? Egy friss kutatás ezekre a kérdésekre kereste a választ.

A Policy Solutions és a Friedrich-Ebert-Stiftung kutatása széles perspektívát tár fel, de ezúttal csak az egészségre és az életkörülményekre vonatkozó megállapításokat összegezzük. (A kutatás áttekintése ide, a teljes kutatás bemutatása pedig ide kattintva érhető el.) Kiderült, hogy a magyar emberek több mint egyharmada, 35 százalék szokott álmodozni saját jövőjével kapcsolatban, negyede régen álmodozott, de mostanában már nem, míg 38 százalék egyáltalán nem szokott fantáziálni saját jövőjéről. A magyar társadalom tehát három nagyjából egyforma részre oszlik e tekintetben: álmodozókra, álmaikat feladókra és álmokkal nem foglalkozókra.

magyar álmok
A magyarok álmai között az egészség iránti vágy összességében talán a legfontosabb

Mikor volt az aranykor?

Az elmúlt bő 100 év történelmi korszakainak megítélése jó indikátora lehet annak, hogyan szeretnének élni a magyarok a jövőben. Arra a kérdésre, hogy a huszadik század melyik nagy korszakában volt mindent összevetve a legjobb a magyaroknak, a válaszadók elsősorban a Kádár-rendszert látják pozitívan. Tízből négy magyar gondolja úgy, hogy 1989 előtt volt a legjobb nekünk, szemben a rendszerváltás utáni harmadik magyar köztársasággal, amelyet a lakosság egyötöde tekint etalonnak. A megkérdezettek harmada viszont nem tudott választani a korszakok közül: egyiket sem érezte aranykornak.

A nők inkább gondolják, hogy Kádár alatt jobb volt nekünk (45%), mint a férfiak (38%), míg a férfiak körében többen vannak, akik a rendszerváltás utáni időszakot tartják jónak: 24%, szemben a nők 17 százalékával. A 30 évnél fiatalabbak tűnnek a legbizonytalanabbnak, több mint 55 százalékuk nem tudott felelni a kérdésre, és csak egy hajszálnyival mondták többen, hogy a rendszerváltás után volt jobb a magyaroknak (19%), mint akik a Kádár-rendszert választották (18%). A fiatalok ilyen mértékű elégedetlenségét mind saját múltunkkal, mind jelenünkkel alátámasztja a nagy mértékű kivándorlási hajlandóság is.

A gulyáskommunizmus támogatottsága egyébként egyenesen arányos az életkorral: a 60 évnél idősebbek 63 százaléka vélte úgy, hogy az előző rendszer volt legjobb honfitársainknak. A harmadik köztársaság támogatottsága a 18-29 év közötti fiatalok mellett csak a harmincas korosztályban előzte meg a Kádár-rendszert: közel egyharmaduk véli úgy, hogy a rendszerváltás után volt a legjobb a magyaroknak.

"Az életkor egyértelműen befolyásolta annak megítélését, hogy melyik korszak volt a legjobb a magyarok számára. Az idősebbek, 60 év felettiek, akiknél az egészség megléte kiemelten fontos kívánság, valószínűleg nosztalgiával gondoltak a Kádár-korra, ahol korán el lehetett menni nyugdíjba, és mindenki egyenlően elérte az egészségügyi szolgáltatásokat" - mondta Boros Tamás, a Policy Solutions stratégiai igazgatója.

Az áhított jövedelem

A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy a jövedelem milyen szerepet játszik az álmok megvalósulásában, mekkora a legkisebb havi nettó összeg, amelyből álmaik életét tudnák élni a válaszadók. Az Eurostat szerint 2016-ban a medián jövedelem nettó 124 ezer forint volt, az átlagkereset pedig nettó 192 ezer.

Az adatokból látszik, hogy a magyaroknak a jövedelem területén nemcsak valós fizetésük, hanem még álmaik is jócskán elmaradnak a nyugat-európai mindennapoktól: a válaszadók mindössze 12 százaléka felelte azt, hogy 500 ezer forintnál nagyobb összegből tudná csak fedezni a kiadásait, amennyiben álmai életét élhetné. A magyarok 28 százalékának nettó 300-500 ezer forint közötti összegre lenne szüksége álmai életéhez, 36 százalékának 200-300 ezer forint, 14 százalékuknak pedig elég lenne mindössze egy 100 ezer és 200 ezer forint közötti összeg is. A válaszokból az is kiderült, hogy a férfiak jellemzően nagyobb összeg után vágyakoznak, mint a nők.

Az összes korcsoportban legnagyobb arányban a 200-300 ezer forint közötti opciót jelölték meg, egyedül a harminc év alattiak között láthatjuk, hogy legnagyobb arányban 300 ezer és 500 ezer forint között szeretnének keresni havonta. A fiatal felnőttek egyébként kifejezetten nagyravágyóak, a huszonéves és harmincas generáció tagjai között találunk kiemelkedően nagyobb arányban olyanokat (16% és 19%), akik félmillió forint felett szeretnének keresni.

Az egészség a legerősebb személyes vágy

A Policy Solutions és a FES kutatása szerint a magyarok legfontosabb személyes vágya az egészséges élet. A válaszadók közül ezt az opciót jelölték meg a legtöbben (56%). Ez a válaszopció az ötvenes korosztály (66%), valamint a 60 évnél idősebbek (80%) között volt a leggyakoribb. Ezzel szemben a fiatal felnőttek mindössze 38 százaléka jelölte meg ezt az opciót.

magyar álmok

Az egészség után a magyarok a leggyakrabban a biztos megélhetést nyújtó fizetésre és nyugdíjra vágyakoznak, minden második magyar jelölte meg ezt a válaszopciót. A válaszadók korát tekintve a legidősebbek, tehát a 60 éven felüliek között magas ez a vágyálom (59%), míg a fiatal felnőttek mindössze 39 százaléka említette az anyagi biztonságot az álmai között. Majdnem 10 százalékponttal jelölték meg többen ezt a választ a vidéki városban élők között (52%), mint a fővárosiak (43%), ami nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a fővárosban jellemzően mindig magasabbak a fizetések, mint az ország többi részén. Érdekesség, hogy a biztos megélhetés vágya és a végzettség között nincs szoros összefüggés, a legfeljebb 8 általánossal rendelkezőktől a diplomásokig nagyjából egyforma arányban vágyakoznak a magyarok anyagi biztonságra.

A boldogság tényezői

A boldog párkapcsolat és családi élet iránti álmot a válaszadók 42 százaléka említette, és minél fiatalabb valaki, annál inkább álmodozik boldog magánéletről. Az adatokból az is kiderül, hogy minél magasabb a végzettsége a válaszadónak, annál fontosabb számára a párkapcsolat és a család, valamint hasonló összefüggést láthatunk a lakhelyet tekintve is: minél nagyobb településen lakik valaki, annál gyakrabban álmodik erről.

Hogy biztonságban legyen gyermekeink, unokáink jövője, elsősorban az ötvenes korosztályt érdekli: 53 százalékuk jelölte meg ezt a lehetőséget. Az utódok sorsa egyébként elsősorban a legfeljebb 8 osztályt végzettek körében volt népszerű. A biztos munkahelyet és jó munkakörülményeket elsősorban a fiatal felnőttek választották, viszont kifejezetten kevesen jelölték ezt meg a legfeljebb 8 általánossal rendelkezők, valamint a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon élők közül.

Szép tágas lakásról szintén a fiatalok álmodnak kiugróan magas arányban, hasonlóan a külföldi nyaraláshoz, a külföldre költözéshez, valamint az idegennyelv-tanuláshoz. Kiugróan magas adat, hogy minden ötödik fiatal egyik legfontosabb álma a külföldre költözés. Az emigrációról fantáziálás regionális eloszlásban Észak-Magyarországon a legnépszerűbb.

Érdekes módon a legtöbben az ötvenes éveikben járók választották azt a válaszlehetőségét, hogy saját vállalkozást vagy civil szervezetet szeretnének létrehozni. Szintén meglepő, hogy az ország megsegítéséért, Magyarország boldogulásáért a hatvan éven felüliek akarnak a leginkább tenni (5%), szemben a legkevésbé hazafias harmincas korosztállyal, amelynek csak 1 százaléka említette a hazáért való munkát.

A férfiak nagyobb arányban álmodoznak biztonságos munkahelyről, szép lakásról és sok szabadidőről, míg a nők gyakrabban választották a magas fizetést és nyugdíjat, az egészséges életet, valamint az utódok biztonságát.

A felvirágzás feltételei

A személyes álmokon túl felmérték az ország jövőjével kapcsolatos elvárásokat is: vajon mire volna szükség, hogy Magyarország 20 év múlva virágzó ország lehessen. A válaszadók szerint a felvirágzásához elsődlegesen az kellene, hogy jóval magasabb fizetések és nyugdíjak legyenek - ezt a válaszopciót a megkérdezettek több mint fele megjelölte.

Egy amerikai kutatás során a kutatók 2250 embert vizsgáltak, akikkel okostelefonon tartották a kapcsolatot, és bizonyos időközönként megkérdezték tőlük, hogy éppen mennyire boldogok, mit csinálnak, és hogy gondolataik a körül járnak-e, amit csinálnak vagy valahol máshol. Miután a válaszokat kiértékelték, kiderült, hogy az embereknek idejük 46,9 százalékában máshol járt az eszük, mint amit éppen csináltak. A megkérdezettek akkor voltak a legboldogabbak, amikor szexuális életet éltek, sportoltak vagy beszélgettek valakivel, legkevésbé pedig akkor érezték jól magukat, amikor az otthoni számítógépüket használták, pihentek vagy dolgoztak. Részletek!

Második helyen azok állnak, akik az egészségügyi rendszer javulásában látják a sikeres magyar jövőt, ezt az opciót minden harmadik ember választotta. Az egészségügyi rendszer javulását a nők nagyobb arányban említették (38%), mint a férfiak (28%), emellett az átlagnál nagyobb arányban választották a 60 éven felüliek (44%) és az MSZP-szavazók (43%).

Az ország jövőjével kapcsolatos harmadik álom is pénzügyi természetű: 27 százalék említette, hogy Magyarországnak gazdaságilag erősödnie kell és modernebbé kell válnia. Ugyanekkora az aránya, akik viszont a korrupció csökkenésében látják a magyar álom sikerének kulcsát. A korrupciót arányaiban többen említették a húszas és harmincas éveikben járók, mint az idősebb állampolgárok.

magyar álmok

A vagyoni különbségek leküzdése a magyarok negyedének fontos - elsősorban az ötvenesek között, valamint a legfeljebb 8 általánost végzetteknél.

"A jó fizetés, a biztos nyugdíj, a béremelés vannak a legfontosabb vágyak között, illetve ott van komoly súllyal a jó egészség és a megfelelő egészségügyi ellátás is. Az utóbbi kívánságról a finom részleteket kibontó fókuszcsoportos beszélgetések során kiderült, hogy az egészségügy átalakulásáról szerzett tapasztalatok és a nyomában megjelenő félelmek is erősítik. Az emberek látják ugyan, hogy új kórházak épülnek, de úgy vélik, hogy ott nem az átlagembereket, hanem a kiváltságosokat fogják gyógyítani. Azaz megjelenik a bizonytalanság és kiszolgáltatottság érzése, hiszen félnek, hogy nem lesz pénzük megfizetni ezeket a szolgáltatásokat. Ennek visszatérő jelzéseként sokan elmondták: stadionok helyett kórházakat kellene építeni. Ez afélelemnémi magyarázatot nyújt a Kádár-korszak iránti nosztalgiára is" - mondta Boros Tamás.

Összességében a "magyar álom" messze áll mind az amerikai típusú önmegvalósítástól és szabad piactól, közelebb a kontinentális nyugati értékekhez, és kifejezetten távol a keleti, tradicionalista társadalmak önképétől. Ez jól megmutatkozik akkor is, amikor azt mérték fel, hogy a magyarok szerint a Nyugathoz vagy a Kelethez kellene-e Magyarországának hasonlítania, esetleg a saját útját járnia. A válaszokból kiderül, hogy az ország keleti orientációjának nincs érdemi támogatottsága (2 százalék), ugyanakkor lényegében ugyanannyian gondolják, hogy az országnak a saját útját kellene járnia (44 százalék), mint amennyien azzal értenek egyet, hogy Nyugat-Európához (például Ausztriához) kellene hasonlítanunk. A "harmadik utas", "magyar utas" gondolkodás tehát igen erősen jelen van, sőt szűk többsége is van a Nyugathoz való teljes hasonulással szemben.

Hogy érzi magát? Országos eredmény megtekintése >>
Hogy érzi magát?
Kirobbanó formában van? Válassza ki a lelki- és testi állapotához illő emojit és nézze meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Milyen most a lelkiállapota?
Letargikus vagyok
Kissé magam alatt vagyok
Kiegyensúlyozott vagyok
Jókedvű vagyok
Majd kiugrom a bőrömből
Hogy érzi magát?
Kirobbanó formában van? Válassza ki a lelki- és testi állapotához illő emojit és nézze meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Hogy érzi most magát fizikailag?
Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok
Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok
Hogy érzi magát?
Lelkiállapot
Fizikai állapot
Legjobban:
Legrosszabbul:
További cikkek
Szóljon hozzá Ön is és olvassa el mások hozzászólásait

Humánmeteorológia

Humanmeterológia szolgaltatója

Fronthatás:
Nincs front

Maximum:
+29, +35 °C
Minimum:
+16, +21 °C

Hazánkban hétfon délelőtt a többórás napsütés mellett elkezdődik a gomolyfelhő-képződés, de ezekből számottevő csapadék még nem lesz.

Egészséget befolyásoló hatások:
erős

Részletes adatok és előrejelzés

Tekintse meg az időjárási frontokat!Térképezze fel a pollen adatokat!

Kövesse a Házipatikát:

GyógyszerekGyógyszerkereső
GyógyszerHatóanyag