Így választanak párt a homoszexuálisok

A szexuális irányultság befolyásolja a párválasztást? Miben mások, akik megkapták ezt a jelzőt? Megjelenik-e a homoszexuálisok párválasztási stratégiáiban, hogy az utódnemzés számukra nem szempont? Mi alapján választanak?

Vizsgáljuk meg a homoszexuális nők és férfiak viselkedésének egy speciális aspektusát, párválasztási stratégiáikat. Vajon a szexuális irányultság hogyan befolyásolja a párválasztást, miben különböznek a homoszexuálisok párválasztási stratégiái a heteroszexuálisokétól? Miben mások, akik annyiszor megkapják ezt a jelzőt? Azért, mert azonos nemű személyhez vonzódnak, vajon más stratégiákat is használnak párválasztásaikban? Az a tény, hogy a reprodukció számukra nem szempont, megjelenik-e párválasztási stratégiáikban? Mi alapján választanak?

Nézzük meg először, hogy a heteroszexuális emberek hogyan választanak párt!

Heteroszexuális párválasztási stratégiák

Ha a személyiséget biológiai nézőpontból vizsgáljuk, azzal a ténnyel találjuk szembe magunkat, hogy az evolúciós folyamatok sokkal erőteljesebb hatást gyakorolnak a modern ember viselkedésére, mint azt valaha is elképzeltük.

Az állatvilágban, ideértve az embert is, versengés folyik annak érdekében, hogy az egyén ill. a csoport minél hatékonyabban, minél több példányban tudja génjeit átörökíteni. A cél érdekében használt stratégiákat elsősorban az utódok száma és az utódgondozásba fektetett energia határozza meg. Az emberek viszonylag kevés számú utódot hoznak létre és a nevelésre, gondozásra fordított energia mennyisége jelentős. Különbség van azonban a férfiak és a nők párválasztási stratégiája között, amit a két nem eltérő biológiai adottságai határoznak meg.

A nőnek a siker - vagyis az utód - érdekében kilenc hónapig kell testében gondoznia gyermekét, majd a szülés, szoptatás feladata is ráhárul. Ezért az anya már a fogamzás pillanatában jobban el van kötelezve az utód iránt, mint az apa. Ennek megfelelően olyan partnert keres, aki nem csak nemzőképes , de a hosszú ideig gondozásra, támogatásra szoruló gyerek felnevelésében is segítséget tud nyújtani. Ezért azok a férfiak lesznek legesélyesebbek a nők kegyeinek elnyerésében, akik vagy már rendelkeznek az erőforrásokkal, vagy vélhetően meg tudják azokat szerezni, tehát pl. testileg rátermettek ill. ambiciózusak. Így fontos szempont lesz a szocio-ökonómiai státusz, ami igencsak együtt jár az életkorral, így az idősebb férfiak preferálása minden kultúrában általános.

Versengés a partnerért

Hogyan befolyásolja a szüleinkkel való kapcsolat a párkapcsolatunkat? Cikkünkből megtudhatja! A férfiak ezzel szemben inkább a rövid-távú stratégia hívei, hiszen úgy tudják maximalizálni szaporodási sikerüket, ha minél több nővel "párosodnak". A nők kiválasztásában számukra a nemzőképesség kulcsingere a meghatározó, vagyis hogy a nő kora és egészsége alapján alkalmasnak tűnjön az utódnemzésre. Ilyen kulcsingerek a sima bőr, dús ajkak, vagy a derék és csípő megfelelő aránya .

A nők és férfiak tehát egészen más külső és belső jellemzőket keresnek leendő partnereikben, és a másikért folytatott versengésben az is kiderül, mit kell hangsúlyozniuk a siker érdekében. A fentieknek megfelelően a nők az egészségüket, fiatalságukat hangsúlyozzák, és az az érdekük, hogy széles körben felkeltsék a férfiak érdeklődését, hogy válogatni tudjanak, és csak akkor kötelezik el magukat, ha az aktuálisan rendelkezésre álló felhozatalból a lehető legjobb partnert kiválasztották. A férfiak ezzel szemben teljesítményeiket és anyagi lehetőségeiket teszik a nők számára nyilvánvalóvá. A drága autó a státuszt, míg az izmok a fizikai erőnlétet, a védelemnyújtás képességét hivatottak jelezni.

Az párválasztási , házasságkereső viselkedésünkben. Igazolták, hogy a kultúra és a divat sem nyomja el ezeket a stratégiákat, arra is találtak bizonyítékot, hogy ezek a stratégiák valóban ma is hasznosnak tekinthetők, mivel a fenti elvek szerint köttetett házasságok stabilabbak, és több gyermekkel büszkélkedhetnek, mint azok, amelyek nem felelnek meg az evolúciós elveknek.

Párkereső hirdetések

A homoszexualitás eredetét máig vita övezi. Az egyházközösségek jelentős része az ördög művének tekinti, a pszichiátria nem tartja betegségnek. Mi állhat a hátterében? Mindezek fényében nézzük meg, vajon a meleg férfiak és leszbikus nők milyen kritériumok alapján választanak partnert maguknak!

Egy vizsgálatban arra a kérdésre keresték pszichológusok a választ, hogy a szexuális irányultság hogyan befolyásolja a párválasztást; hogy a homoszexuálisok párválasztási stratégiái miben térnek el a heteroszexuálisokétól.

Négy csoportot hasonlítottak össze: homoszexuális nők és férfiak, valamint heteroszexuális nők és férfiak csoportjait - mind a nem, mind a szexuális irányultság tekintetében.

Társkereső hirdetések szövegeit elemezve igyekeztek feltárni mind a hetero- mind a homoszexuálisok társkereső stratégiáit. Újságban megjelenő hirdetéseket elemeztek, mivel az internetes társkereső hirdetések nyilvánvalóan sokkal szabadosabbak, a szexualitást sokkal explicitebben előtérbe helyező megfogalmazásokkal.

A hirdető személyek azonos korcsoportból származtak - a hirdetések feladói 18 és 30 év közöttiek - mivel ebben az intervallumban vezérlik ugyanazon, vagy legalábbis hasonló célok a párválasztást. A hirdetések kiválasztásánál kritérium volt, hogy hosszútávú partnert keressenek - hiszen a szexpartner keresésnél a stratégia nyilvánvaló. A hirdetések szövegét a szerint elemezték, hogy a hirdetők milyen igényeket támasztanak a partnerrel szemben; fizikai vonzerő, belső tulajdonságok, gazdasági státusz tekintetében.

Az evolúciós pszichológia és a heteroszexuálisok párkereső stratégiáinak fényében milyen várakozásaink lehetnek?

  1. A homoszexuális férfiak párválasztásánál nagyobb szerepet kapnak a külső tulajdonságok, mint a heteroszexuális férfiaknál.
  2. A homoszexuális férfiak párválasztásánál olyan nagy szerepet kapnak a belső tulajdonságok, mint a heteroszexuális nőknél.
  3. A homoszexuális nők még a heteroszexuális nőknél is inkább bensőséges kapcsolatra vágynak.
  4. Azonos neműek párkapcsolatában felerősödnek a kapcsolattal szembeni elvárások: vagyis a nőknél a gyengédség-megértés iránti vágy, míg a férfiaknál a szex iránti vágy.

Homoszexuális párválasztási stratégiák

... és ami mögötte van

A hirdetések szövegét elemezve az alábbi eredmények születtek:
A fizikai vonzerő, mint igény a heteroszexuális férfiaknak annyira fontos, mint a heteroszexuális nőknek. A homoszexuális férfiaknak viszont a külső megjelenés sokkal fontosabb, mint a heteroszexuális férfiaknak. Tehát a homoszexuális férfiak párválasztásánál nagyobb szerepet kapnak a külső tulajdonságok, mint a heteroszexuális férfiaknál.

A belső tulajdonságoknál nem volt észlelhető ennyire markáns különbség, de az eltérés itt is jelentős. Vagyis a homoszexuális férfiaknak sokkal fontosabbak a partner belső tulajdonságai, mint a heteroszexuális nőknek. A homoszexuális férfiak párválasztásánál olyan nagy szerepet kapnak a belső tulajdonságok, mint a heteroszexuális nőknél.

A homoszexuális nőknek a belső tulajdonságok a hetero nőknél is fontosabbak, tehát a homoszexuális nők még inkább bensőséges kapcsolatra vágynak. Viszont nincs különbség a homoszexuális nők és férfiak között ebben a tekintetben.

A fizikai vonzerő és a belső tulajdonságok iránti igény összehasonlításával igazolódni látszik, hogy azonos neműek párkapcsolatában felerősödnek a kapcsolattal szembeni elvárások: vagyis a nőknél a gyengédség-megértés iránti vágy, míg a férfiaknál a szex iránti vágy. A homoszexuális férfiak több kifejezésben fogalmazták meg fizikai vonzerő iránti igényüket, mint a belső tulajdonság irántikat, míg a heteroszexuális férfiaknál ez az arány pont fordított. Ez azt jelenti, hogy bár fontosak a belső tulajdonságok a homoszexuális férfiaknak, sőt erre sokkal "több szót is áldoznak", mint a heteroszexuális férfiak, az összehasonlításban mégis a testi jegyek, vagyis a szexualitás jellemzői a fontosabbak.

A gazdasági megfontolások és a státusz inkább csak a heteroszexuális nők hirdetésében jelenik meg. A homoszexuális nők számára a testi jegyek szinte elhanyagolhatók a belső összhanghoz képest.

Tényleg mások?

A kapott eredmények alapján egy kettősség figyelhető meg a meleg férfiak párkereső viselkedésében:

Egyrészt megmutatkozik egy, a testi nemükre jellemző erőteljes szexualitás iránti igény. Az egyéni igényeknek megfelelő vágykeltő testi jellegzetességeket olyan nyíltan fogalmazzák meg, ami a heteroszexuális férfiaknál csak a szexpartner kereső hirdetésekre jellemző.

Másrészt megfigyelhető a nőkre - akár hetero-, akár homoszexuálisok - jellemző erős vágy is a bensőséges, elfogadó, kölcsönös kapcsolatok iránt is, sőt eziránti igényük kinyilvánításában még a heteroszexuális nőknél is sokkal inkább bőbeszédűbbek, és csak alig maradnak le a homoszexuális nőkhöz képest. Érdemes lenne megvizsgálni a tartós kapcsolatokkal való elégedettséget, és hogy az mennyiben jár együtt a szexuális-, illetve a belső tulajdonságok összhangjával.

A homoszexuális nők ebben a vizsgálatban is, akárcsak a mindennapi életben és az ismert kutatásokban, egy kissé rejtőzködők maradtak. Megerősítést nyert, hogy náluk a párválasztásnál szinte csak a megértés, őszinteség, közös érdeklődés számít, vagyis olyan kapcsolatra vágynak, ahol egyenrangú társak közösen élik életüket, mert az együttlétnek értéke van. A kapott eredmények egybecsengenek egy kutatásának eredményeivel, mely szerint a leszbikus kapcsolatban élők sokkal magasabb szintű kohézióról, összhangról és megelégedésről számoltak be, mint a heteroszexuális kapcsolatban élők. Ez némileg igazolni látszik azt a sejtésünket, hogy köztük sokan azért választják a homoszexuális kapcsolatot, mert csalódtak egy korábbi heteroszexuálisban. Szexuális vágyaik és irányultságuk pedig talán nem olyan kifejezettek, hogy kizárólagosságot feltételeznének valamelyik nem iránt. Mindez azonban csak feltételezés, ami további vizsgálatra érdemes. Figyelemreméltó, hogy a gazdasági megfontolások és a státusz egyáltalán nem szerepel a homoszexuális hirdetőknél. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy a homoszexuális kapcsolatok hogyan működnek, mint gazdasági egységek.

Negyven társkereső hirdetést elemezve természetesen nem vonhatóak le végérvényes következtetések a homoszexuálisok párkereső stratégiái tekintetében; bepillantást azonban mindenképpen lehetővé tett a másság mibenlétének megértéséhez.

)
Tiszta levegő (X)

A frontérzékenyek nálunk gyógyulnak!

Fejfájás? Vérnyomás? Fáradtság? Sok stressz?
Frontérzékeny lehet!
Fejfájás? Ingadozó vérnyomás? Rosszullétek? Szédülés? Álmatlanság? Fáradékonyság? Feszültség? Sok stressz?
Személyre szóló, gyógyszer nélküli gyógymódok az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával! Fejfájás? Vérnyomás? Rosszullét? Fáradtság? Idegesség? Sok stressz?
Headache illustration
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +30, +40 °C
Minimum: +16, +24 °C

Megnövekszik a felhőzet, de napos időszakok is lesznek. Egy hidegfront mentén délutántól nyugat felől egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarra. Keleten még marad a hőség. Megerősödik, helyenként viharossá fokozódk a délnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30, 40 fok között alakul. Pénteken eleinte a hőség jelenti az igénybevételt, majd egy érkező hidegfront miatt fokozódik a terhelés. Erős fejfájás, migrén jelentkezhet, romolhat a keringési rendszer betegségeivel küzdők és a szívbetegek állapota. A kinti programok során az esernyőkre is szükség lehet. A légszennyezettség közepes, kissé csökken. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások: