Itt végezték az első szívátültetést

Tisztelt Látogató! Egy olyan intézetet szeretnék bemutatni Önnek, amely éppen az idén 100 esztendős. Azt kérdezi, hogy ez a 100 esztendő megviselte-e az intézet egészségét? Megöregedett-e már és mikor készül nyugdíjba menni?

Nos, tisztelt látogató, büszkén jelenthetem, hogy ez az intézet az elmúlt 100 év alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtött, hatalmas tudást halmozott fel és folyamatos technikai újításokon ment és ma is megy keresztül. A Városmajor olyan mítosz lett, ami a szí- és érgyógyászatban nem megkerülhető!

A kitartó és lelkiismeretes munka ugyanis mítoszt teremt. A mítoszhoz pedig hiteles emberek kellenek. Száz évvel ezelőtt létesült egy kis modern magánszanatórium a Sváb-hegy oldalában, amely különféle elnevezések alatt az elmúlt évtizedekben a szív- és érgyógyászati szakmák egyik vezető hazai centrumává vált. A változó politikai környezetben a hét rendszerváltozást megélt klinikai munkatársai úgy próbálnak hitelesek maradni, hogy egy célt szolgálnak: a beteg javát. Ady Endrétől, Kosztolányin és Babitson keresztül számos közéleti és nem közéleti és nem közéleti személyiségért tették és teszik ezt ma is.

A folyamatos technikai újítások, a kollégák kitartó és rendszeres képzése, a nemzetközi kapcsolatok építése mind ezt a célt szolgálta. A betegek igen jó visszajelzése és a munkatársaink klinikai és tudományos eredményei nap, mint nap őrzik a mítoszt, és így válik mindez naponta valósággá.

1912 júniusában, a Sváb-hegy oldalában megnyitja kapuit egy 40 ágyas, modern magánszanatórium, dr. Simaházi Tóth Gedeon nőgyógyász főorvos vezetésével. A "Varosmajor utcza" páros oldalán ez a szanatórium lényegében egy egészségügyi intézménykomplexum része volt. A szomszédban, a Városmajor utca 64-66. szám alatt ugyanis mar korábban megkezdte működését a Városmajor Szanatórium és Vízgyógyintézet, amelyet 1920 után az Izraelita Hitközség vásárolt meg és működtetett Bíró Dániel Kórház néven.

A János Szanatórium aktív gyógyító intézményként a kulturális élet kiemelkedő személyiségeinek is gyógyírt adott. 1912-ben és 1916-ban itt kezeltek Ady Endrét, 1926-ban itt írja ránk maradt végrendeletét, és itt hal meg Jászai Mari. 1933-ban, majd 1938-ban is itt gyógyítottak Babits Mihályt és születik Horthy István, későbbi tragikus sorsú kormányzóhelyettes is.

Mostanság, az internet és a televízió világában adott esetben egy igen távoli, jelentéktelennek tűnő esemény is befolyásolhatja döntéseinket, és az objektív valóság a hír olvasásával vagy hallgatásával azonnal szubjektív értelmet nyerhet.

Ez a történet azonban 1912-ben kezdődik, amikor meg se világhaló, se televízió nem volt, és még a rádiózás is csak csecsemőkorban járt. A hírekről főként papír-alapú újságokból értesültek az emberek.

Pontosan a kezdetekkor, 1912-ben ítélik oda a Nobel-díjat egy francia sebészprofesszornak, Alexis Carrelnek "az érvarrat és az ér-, valamint a szövetátültetések területén végzett Munkásságának elismeréseképpen". Furcsa párhuzam ez, ha az épület később egyik fontos profiljára, az érsebészetre és a szívátültetésre gondolunk. Ugyanebben, pontosan 100 évvel ezelőtti évben hozza forgalomba a Richter a Kalmopyrint.

A klinika az elmúlt 100 esztendőben az szív- és érgyógyászat hazai fellegvárává nőtte ki magát. Nem túlzás azt kijelenteni, hogy a magyarországi szív- és érsebészet, valamint nem utolsó sorban kardiológia modern bölcsőjévé vált az intézet.

Hogy mi mindenben volt első az országban?

Itt van például az első nyitott szívmotoros műtét 1960-ban, az első pacemaker beültetés 1963-ban, az ország (és a vasfüggöny mögötti Európa) első MRI berendezésének működésbe lépése 1987-ben, az első hazai szívátültetés 1992-ban és az első hazai műszív beültetés 2008-ban, vagy az első magyarországi végleges műszív beültetés 2012-ben.

A Városmajori Klinika az ország élvonalában maradt a mai napig. Ezt a folyamatos megújulásnak és továbbképzésének köszönhette, ami a mai napig alapvető értékként vall a felelős vezető, Merkely Béla professzor is.

Szívinfarktus szervezett, modern ellátása

Új távlatokat hozott a hazai szívinfarktus-ellátási rendszerben betöltött nélkülözhetetlen szerep. Az, hogy a kardiológia - és azon belül az akut kardiológiai ellátás- 2003 januárjában indult be a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikáján igen szerencsés egybeesésnek bizonyult, ugyanis pontosan erre az időpontra esett a budapesti, majd a későbbiekben a közép-magyarországi akut ST-elevációs szívinfarktus ügyelet megszervezése is. Az ellátandó akut betegek köre a későbbiekben fokozatosan bővült, hiszen az szakmai ajánlások alapján napjainkban már a nagy kockázatú, nem ST-elevációs betegeket is ide soroljak. Ez a "network" típusú ellátás négy másik budapesti intervenciós centrummal hárommillió lakos számára biztosította és biztosítja ma is szívinfarktus esetén az azonnali szívkatéteres ellátást, a hét minden napján, a nap 24 órájában.

Ritmuszavarok gyógyítása

Folyamatos a fejlődés a szívritmuszavarok (aritmiák) gyógyítására kifejlesztett katéterablációs technikák a legsúlyosabb ritmuszavarok sikeres, tartós kezelése, valamint a képalkotó eljárások (CT, MR) ötvözése és az eszközös kezelése (pacemaker, implantálható kardioverter defibrillátorok) terén. Mivel az elektrofiziológiai vizsgálat (szívritmuszavarok katéteres vizsgálatai), illetve a katéterablációs technikák alkalmazása egyre inkább a mindennapos terápia részévé válik. A ritmuszavarok kezelésére alkalmazott ritmusszabályozók fejlesztése hatalmas léptékekkel halad előre.

Szív- és érrendszeri képalkotás

A magas szintű, specializált, mind a konzervatív, mind a minimálisan invazív sebészi ellátás számára szükséges diagnosztikus lehetőségek teljes spektruma rendelkezésre áll intézetünkben, ezek akár sürgősségi jelleggel, az ellátás igényeinek megfelelően alkalmazhatóak.

Így megteremtik a potenciálisan életveszélyes kardiovaszkuláris korformák ideális kezelésének az alapját. A kardiovaszkuláris CT- és MR-vizsgálatokat kardiológusok és radiológusok közösen végzik, kardiológiai szemlélettel hozzájárulva a még pontosabb diagnosztikához, illetve a diagnosztikát követő betegutak meghatározásához. Nemcsak a diagnosztika, de az oktatás es a kutatás szempontjából is kiemelten előnyös, hogy egy intézeten belül jelen van a betegellátás es a komplex képalkotó diagnosztika.

Szív CT vizsgálatok

A 256-szeletes CT-vel végzett, nem-invaziv koronária angiográfia a betegek jelentős részénél képes kiváltani a katéteres beavatkozást. Intézetünkben a CT-vel diagnosztizált, jelentős fokú koszorúér-szűkület gyógyítása perkután intervencióval, a CT által szolgáltatott 3D felvételek alapján, "image guided" módon történik, amely növeli a beavatkozás biztonságosságát es költséghatékonyságát. A koszorúerek CT-vel történő leképezése a jövőben tehermentesíti a katéteres laboratóriumokat a negatív vizsgálatok nagy száma alól. Véleményünk szerint a jövő szívkatéteres laboratóriumaiba döntően intervenció végzése céljából kerülnek majd betegek, a nagy felbontású, nem-invaziv diagnosztikai háttér fenntartása es fejlesztése elengedhetetlen.

Szív MRI

Az országban jelenleg intézetünkben végezzük a legnagyobb számú sziv-MR vizsgálatot, a jövőben az indikációs kor szélesedésével a vizsgálati szám további növekedésére számíthatunk. Várható, hogy az MRI-nek a jelenleginél is nagyobb szerepe lesz a szívelégtelenség pontos diagnosztikájában, illetve egyes szisztémás betegségek kardiális manifesztaciójának megítélésében.

A technikai innovációnak, illetve a műtéti technikák fejlődésének köszönhetően egyre több veleszületett fejlődési rendellenességgel világra jött gyermek éli meg a felnőttkort, ezért várhatóan nőni fog az igény a kardiovaszkuláris képalkotó technológiák alkalmazására. Ennek egyik alappillére a kontrasztanyag nélkül végzett 3D MR angiográfiás módszer előretörése. A kardiovaszkuláris rizikóstratifikáció során a jövőben várhatóan jelentősebb szerephez jut a sziv-MRI.

Szívsebészet

A VSZÉK kivételes helyi adottságainak maximális kihasználása vezető pozíciót biztosíthat a szívsebészeti profil számára a magyarországi szívsebészeti ellátás területén. A szívsebészeti profil elsődleges klinikai feladata a szívsebészeti regionális ellátási kötelezettségéből adódó "ellátási terület" hatékony, gyors es magas szakmai színvonalon történő (felnőtt) szívsebészeti ellátása. Ezt a tevékenységet a régió kardiológusaival és háziorvosaival kiépítendő interaktív kapcsolatok révén erősíteni kell. A hatékony és jól működő "interaktív kapcsolat" feltételezi a rendszeres szakmai- és tudományos megbeszélések, szimpóziumok, továbbképzések, minőségbiztosítási kontrollok szervezését.

Érsebészet

Az érsebészet Magyarországon az 1950-es évek elejétől kezdve a Városmajori Klinikán alakult ki és erősödött meg. Vezető szerepet azóta is megtartotta, nemcsak a mennyiségi mutatók a legmagasabbak, de a műtéti paletta teljes spektruma is jelen van, beleértve az intervenciós tevékenységet is. Elsődleges célunk a jövőben a mar elért eredmények és pozíciók megtartása és továbbfejlesztése, elsősorban minőségi szinten.

Jelenleg is működik klinikánkon (hazánkban egyedülállóan) a multiorgan donorokból származó ergraftok cryoprezervált biobankja, mely a műérbeültetésre alkalmatlan, szeptikus betegek szamara sokszor az utolsó lehetőséget jelenti a végtag megmentésére. Ennek az eljárásnak további használatát tervezzük, a többi érsebészeti osztálynak is segítséget nyújtva. A perifériás vaszkuláris érbetegek ellátása sokszor angiológus, radiológus és érsebész együttes tapasztalatát igényli.

Megújuló szívátültetési program

Az elmúlt 20 évben a "Városmajor" a transzplantációk számát tekintve a szívátültetést végző centrumok nemzetközi középmezőnyébe emelkedett. Az Eurotransplant által elvárt mennyiségi es minőségi mutatók elérése érdekében azonban új alapokra kell helyezni az egész HTX-programot. Ennek bázisa a kardiológiai es szívsebészeti profilok célorientált szakmai együttműködése.

A felnőtt szívtranszplantáció központja az indulás óta, vagyis 20 éve a Városmajori Klinikán van. Ennek a feladatnak eddig is, és ezután is igyekszünk megfelelni. Magyarországon átlagosan 13-22 felnőtt szívtranszplantáció történik évente. Ez nemzetközi viszonylatban is elfogadható esetszám egy transzplantációs centrumban. A VSZEK közép-és hosszú távú célja ennek az állapotnak a fenntartása. Az operatív és nem-operatív szakmák egyesülésével intézetünk a legújabb diagnosztikus és terápiás technológiák egységes alkalmazását tudja nyújtani a transzplantáció teljes folyamatában. A transzplantációra történő felkészítés az újonnan létrehozott szívelégtelenség ambuláns ellátáson keresztül történik. Az újszíves betegek ellátása szintén egy komplex feladat, melynek szervezése rövid- és középtávú terveink fontos eleme.

Katéteren keresztül beültetett szívbillentyűk

A katéteres aortabillentyű-beültetés, mely a szívsebészettel és az érsebészettel közös tevékenység, már megkezdődött klinikánkon. Eddig 15 beavatkozásra került sor. Az eszköz árának várható csökkenésével és a szakmai indikációs kor szélesedésével középtávon ezen beavatkozás nagyszámú alkalmazását várjuk/reméljük. Továbbá megkezdjük a mitrális billentyűelégtelenség katéteres korrekcióját is. A transzkatéteres aortabillentyű-beültetés (TAVI) programjához csatlakozva, annak kiegészítéseként elindítjuk a transzapikálisan (mini mellkasfali metszéssel, sebészi úton)beültethető aorta-műbillentyűk implantációját is.

"Vérmentes" szívsebészeti centrum

A sebészeti profilok, az aneszteziológiai es intenzív terápiás profil, a laboratórium, valamint a kísérleti laboratórium szoros együttműködésével tervezünk kialakítani egy magyarországi "Bloodless Cardiovascularis" centrumot, amelynek feladata elsősorban az elektív sebészeti beavatkozások többségének vérmentes ellátása. Napjainkban egyre több esetben merül fel a beteg személyes kéréseként a vértranszfúzió elkerülése. Erre tervezünk megfelelő szakmai felkészültségű és megfelelő eszközparkkal rendelkező osztályokat kialakítani.

Tisztelt Olvasó!

Mindezek alapján láthatta azt a kitartó törekvésünket, hogy az elmúlt 100 évben nem megöregedve, hanem épp ellenkezőleg, folyamatosan megújulva szolgáljuk a beteg javát. Nagyon remélem, hogy ezen oldalak is hozzájárulnak ahhoz, hogy Ön és hozzátartozója továbbra is az igényes orvosi megoldások híve legyen.

A Városmajor Klinika csapatának nevében:

Prof. Dr. Merkely Béla

igazgató

Fotók: Merész Balázs

Frontérzékeny? Vírus stresszes?

Gyors segítség a szakértőtől!
Személyre szóló, gyógyszer nélküli gyógymódok az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával!
Headache illustration
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +17, +22 °C
Minimum: +7, +12 °C

Délelőtt többnyire gyengén felhős, derült lesz az ég, csapadék nem alakul ki. Délután folytatódik a napos, gyengén felhős idő, csapadék nem lesz. A szél napközben élénk északkeleti lesz. Hajnalban 7, 12 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 17, 22 fok között alakul.

Egészséget befolyásoló hatások:

Légnyomás emelkedés