A szerelem iskoláját járva

A serdülőkor a szexualitás kivirágzásának kora is. Erős vágyak jelennek meg, aminek még nehéz megfelelő szerelmi kapcsolatban helyet találni. Hogyan lesz a kamasz szexuálisan érett és kész a partner- majd párválasztásra? Milyen a fiatal szerelem?

Beindul a biológiai óra

A serdülőkor a nemi nevelés második legfontosabb korszaka. Az az időszak, amikor a többé-kevésbé már kialakult pszichoszexuális struktúra új helyzet elé kerül, az idegrendszeri-hormonális és környezeti hatások következtében.

A serdülés eseménysora a legnagyobb megpróbáltatásoknak teszi ki a fiatalokat. A társadalom még gyermekként kezeli őket, ők azonban ennél "többnek" érzik magukat. Megszűnik számukra a felnőttek, mint modellt szolgáltatók egyeduralma. Ebben a korban az a legfontosabb számukra, hogy hol tartanak a fejlődésben, szerelmi és nemi téren a kortársaikhoz képest. Ez az időszak sok veszélyt tartogat számukra, mert érzelemviláguk labilis, énképük még nem szilárdult meg, pszichoszexuális fejlődésük még nem fejeződött be, emiatt pedig nemi hovatartozásuk - lélektani értelemben - nem nyugszik biztos alapokon. A serdülőkor élettani történései is igen drasztikusak. Egy "biológiai óraszerkezet" beindítja a külső és belső nemi szervek, testük nemi jellegzetességeinek fejlődését. A fiúknál éjszakai magömléssel, a lányoknál az első vérzéssel elkezdődik a valódi nemi érés. A nemi hormonok termelődése áttételesen kihat az anyagcsere egészét befolyásoló hormonháztartásra is, ezzel úgyszólván a hormonok kohójában formálódik a serdülő.

Bonyolítja mindezt az elkerülhetetlenül beköszöntő szerelem is. Ebben a lelki állapotban az agy igen nagy mennyiségű amfetamint termel, amely állandó feldobottságot okoz.

Már nem gyerek, még nem felnőtt

A serdülőkor a párválasztási szocializáció szempontjából kiemelten fontos életszakasz. Ez a felnőtté válás időszaka, amikor a fiataloknak meg kell tanulniuk alkalmazkodni a hirtelen megváltozott biológiai és szociális létfeltételekhez. A legfontosabb tényezők, amelyek a serdülőkori szexuális szocializáció folyamatában bizonyosan szerepet játszanak: a testi, a szociális és a pszichikus tényezők. Természetesen egyik sem külön, önmagában hat, hanem egy komplex rendszer részeként.

Milyen, tág értelemben vett szexuális ingerek hatnak a serdülőre? Közismert, hogy korunkban jóval több szexuális inger éri a külvilágból, mint bármikor azelőtt, s ez nemcsak az érdeklődésükre hat serkentőleg, hanem a nemi érésüket is meggyorsítja.

A nemi érés azoknak a testi változásoknak a gyűjtőfogalma, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a gyermek a felnőtt jellegű nemi életre és egészséges utódok nemzésére alkalmassá váljon. Az érési folyamat idegrendszeri és hormonális irányítás alatt áll. A külső hatások egyrészt az idegrendszeren keresztül, másrészt a táplálkozás révén befolyásolhatják az érési folyamatot. Az egyéni szexuális fejlődésnek azonban ez csupán az egyik oldala. A másik, a párválasztási érettség kialakulása. A környezeti hatások jelentősége itt még nagyobb, mint a nemi érésben. Minthogy az egyén nemi magatartását legközvetlenebbül és alapvetően a pszichoszexuális fejlettségének foka és jellege határozza meg, végső soron a környezeti hatások fontosabbak, mint az idegrendszeri-hormonális adottságok.

Felnőtt szerepben?

A serdülés kezdete korunkban fokozatosan előbbre tolódik, egyre alacsonyabb életkorban következik be. A feltételezett okok között szerepel a szexuális ingerek szaporodásán kívül a jobb táplálkozás, az urbanizáció, az életritmus általános felgyorsulása stb.

A nemi érés időpontja közvetve több szempontból befolyásolhatja a párválasztási szocializációt. A hormonális rendszer aktiválódása ugrásszerűen megnöveli az erogén zónák érzékenységét, általában a szexuális reakciókészséget, s ezáltal a serdülőt szexuális élményekre alkalmas állapotba hozza. A szakemberek ma már egyetértenek abban, hogy a testi serdülés önmagában nem biztosítja a lelki serdülést, csupán kedvező feltételeket teremt az utóbbihoz. A felnőttessé váló testalkat és a képességek általános fejlődése következtében a serdülőtől egyre inkább felnőttes szerepmagatartást várnak el; az ilyen magatartás kap megerősítést, s ez motiválja a felnőttes - nőies vagy férfias - szerep elsajátítására. Sajnos a serdülőkkel szembeni elvárások nem mindig egységesek és következetesek, így gyakran nehezen tudják eldönteni, mihez is tartsák magukat tulajdonképpen. Pl. a szexuális magatartás terén a szülők többnyire gyerekesebb magatartást várnak el, a kortárscsoport tagjai viszont felnőttesebb magatartást várnak el.

Hormonok össztüzében

Az idegrendszeri-hormonális változások nyomán ugrásszerűen nő a szexuális érzékenység, reakciókészség, növekszik a nemi szervek ingerelhetősége. A hirtelen támadt nemi izgalmak a serdülőt zavarba hozzák, nyugtalanná teszik, eleinte nem tudja, mit kezdjen magával, vagy hogy normális dolog-e 12-13 éves korban ilyesmit érezni. Minél felkészületlenebb, annál nagyobb a zavara, annál inkább elbátortalanodik, zárkózottá válik, legalábbis a másneműekkel kapcsolatban. Ilyenkor sokan égető szükségét érzik egy azonos nemű, megértő jó barátnak, akivel problémáikat megbeszélhetik. Ez a jó barát ritkán a szülő, hozzá csak végső esetben fordulnak, akkor is inkább a lányok. Egyrészt, mert tartanak attól, hogy a szülő nem érti meg a problémájukat, másrészt szégyellik is ezeket. És nem utolsó sorban, a hasonló korú, azonos nemű társakkal való barátság még a legkedvezőbb szülő-gyermek viszony esetén is igen fontos szerepet tölt be a serdülőkori pszichés fejlődében.

A serdülőkor lényege a felnőtté válás közvetlen előkészítése, beleértve a felnőttes nemi szerepmagatartás megismerését és gyakorlását. Ehhez a serdülőnek kettős feladatot kell megoldania: mindenekelőtt meg kell tanulnia a maga lábára állni, ha nem is gazdaságilag, de legalább szellemileg és érzelmileg önállósulni, és függetlenedni a szülőktől. Meg kell tanulnia azt is, hogy egy általa választott partnerrel egyenrangúságon és kölcsönösségen alapuló, szimmetrikus kapcsolatot, intim baráti viszonyt alakítson ki. Rögtön heteroszexuális partnerkapcsolattal kezdeni - ez túl nagy feladat lenne a serdülőnek. Egy azonos nemű jóbarát rendkívül megkönnyíti a serdülőnek mind a szülőkről való "érzelmi leválást", mind pedig az egyenrangú partnerkapcsolatok szabályainak megismerését. Hisz a tartós barátság élménye elősegíti a heteroszexuális partnerkapcsolatokat, a kapcsolati konfliktusok feldolgozását. S erre éppen a serdülőkorban igen nagy szükség van.

Az izgalmas másik nem

A másik nem iránti érdeklődés (a heteroszexuális orientáció) kibontakozásának csupán egyik feltétele a szülőktől való bizonyos fokú pszichés függetlenedés, és a barátkozás az azonos neműekkel. Ha a nevelés a szexuális megnyilvánulásokat elnyomja, a serdülő sokáig megrekedhet ezen a lépcsőfokon. A serdülés első szakaszában (11-13 éves kor körül) még megfigyelhető a fiúk és lányok átmeneti elkülönülése. Ebbe az időszakban többnyire szívesebben játszanak a nemek külön csoportokban. Egymást tüntetőleg semmibe veszik, vagy éppen ócsárolják, de közben nagyon is odafigyelnek egymásra, és az egyik fő beszédtéma a másik nem. Az egyneműek barátkozása ebben a helyzetben is előmozdíthatja a pszichoszexuális fejlődést, például azzal, hogy lehetővé teszi a másik nemre vonatkozó tapasztalatok és információk kicserélését, értékelését. A szerelmi élmények és partnerkapcsolati tapasztalatok a felnőttség, érettség egyik fő kritériumának tűnnek a serdülők szemében. Ugyanilyen hatása van a filmen látott szerelmi történeteknek, a szexuális kérdéseket érintő olvasmányoknak, amelyeket most már más szemmel kezd látni, mint addig. Az azonosulásnak van ebben nagy szerepe. A serdülés kezdete - különösen az első magömlés, vagy az első menstruáció - drámai módon tudatosítja a fiatalokban saját nemi hovatartozásukat, az ún. pszichoszexuális identitást, és felkelti az érdeklődést a felnőttes jellegű nemi szerepmagatartás iránt. A pubertás kezdeti szakaszára az jellemző, hogy a másik nem puszta jelenléte általános izgalmi állapotot vált ki. Ezt azonban többé-kevésbé ellensúlyozzák az intenzív gátlások. A serdülő egy ideig a gyermekes és felnőttes nemi szerepmagatartás között ingadozik: próbálgatja ugyan a felnőttes viselkedést, de inkább csak képzeletben és messziről; mihelyt komolyra fordulna a dolog, elbizonytalanodik és visszatér a régi, gyerekes magatartási formulákhoz.

Első szerelem

Ebben a korban éri a fiatalokat az első szerelem élménye. Ezek ritkán harmonikusak, és rendszerint rövid életűek. Ennek alapvető oka, hogy a 14-16 évesek még nem rendelkeznek a harmonikus szerelmi kapcsolathoz szükséges pszichés érettséggel. Személyiségük ebben a korban még eléggé labilis és változó. Ezért sok a csalódás és kudarc, ami kedvezőtlenül befolyásolja az egész pszichés fejlődést. További ok a szexuális reakciókészség nemenkénti különbözősége. Míg a fiúknál az első magömlés magával hozza, többé-kevésbé biztosítja az orgazmus-készség kialakulását, addig a lányoknál a szexuális reakciókészségnek ez a foka rendszerint jóval lassabban alakul ki, és erősebben függ a körülményektől, a szexualitással kapcsolatos élményektől.

Érdemes megemlíteni, hogy az önkielégítésnek mindkét nemnél nagy szerepe van a szexuális reakciókészség fejlődésében. A kedvező hatás nemcsak a pillanatnyi kielégülés okozta jó közérzetben nyilvánulhat meg, hanem abban is, hogy az önkielégítéshez többnyire heteroszexuális partnerkapcsolati szituációk elképzelése kapcsolódik, s ez erősíti a heteroszexuális orientációt, előkészíti a serdülőt a tényleges partnerkapcsolatokra.

Kizárólag és véglegesen

A pszichoszexuális érettségnek elengedhetetlen feltétele a fejlett szexuális reakciókészség, de lényege a harmonikus, intim partnerkapcsolatokra való alkalmasság. Ez többé-kevésbé független a nemi érettségtől. A pszichoszexuális érettséget két vonás jellemzi: az egyik a szerelmi partner iránti igény, vagyis a párkereső beállítottság, illetve az erre való törekvés. A másik az egyén képessége arra, hogy egy partnerrel mindkét felet kielégítő kapcsolatot tudjon létesíteni. Sajnos a kettő nem mindig jár együtt. Az igény már a serdülőkor kezdetén jelentkezik, de a kapcsolat fenntartása és irányítása eleinte meghaladja a serdülő képességeit - sőt sokszor a felnőttét is.

A serdülő "szerelemszükségletét" több tényező motiválja. Az egyik a hormonális késztetés, a testi vágy, a másik a pszichés késztetés. a szerelmi képesség alapja az azonosulási és beleérző készség (empátia), a nemi ösztön, a szülők és barátok iránti szeretet, bizonyos fokú önbizalom és pszichés stabilitás, kapcsolat- és kommunikációs készség (különösen az érzelmek kifejezésének készsége). Ez a felsorolás nem teljes, a képesség ennél jóval komplexebb, és kialakulása már jóval serdülőkor előtt megkezdődik.

A pszichoszexuális érettségnek csupán alapfoka az érett szerelmi képesség. Magasabb szintű ennél a párválasztási érettség, amely már nemcsak a teljes értékű szerelmi kapcsolatokra, hanem a házassága való érettséget, alkalmasságot is magában foglalja. A többletet a kizárólagosságra való törekvés és a véglegesség igénye adja. A partnerideál viszonylagos fejlettsége nélkülözhetetlen eleme a párválasztási érettségnek. A partnerideál a másik nem nemi szerepének megismerése nyomán alakul ki az egyénben. Az egyéni partnerideál akkor segíti elő a párválasztási érettséget, ha önismereten és a másik nem reális ismeretén alapul, ha nem túl merev, és nem túl ellentmondásos.

A párválasztási érettség kialakulása nem jelenti a pszichoszexuális fejlődés lezárulását. Ha a visszaesések lehetőségétől eltekintünk, drámai új fejlemények ugyan már nem várhatók, de a pszichoszexuális struktúra egészen az öregkorig állandóan bővülhet és gazdagodhat az újabb és újabb élmények, tapasztalatok következtében.

Forrás:
Buda B. - Szilágyi V. (1974): Párválasztás. Budapest: Gondolat Kiadó.
Szilágyi V. (1976): Pszichoszexuális fejlődés - párválasztási szocializáció. Budapest: Tankönyvkiadó.

Frontérzékeny? Vírus stresszes?

Gyors segítség a szakértőtől!
Személyre szóló, gyógyszer nélküli gyógymódok az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával!
Headache illustration
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +22, +30 °C
Minimum: +13, +18 °C

Hazánkban szombaton délelőtt közepesen felhős ég mellett időnként erősen felhős időszakok is előfordulnak, helyenként zápor, kisebb eső is kialakulhat. Délután folytatódik a változóan felhős idő, továbbra is előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. A szél napközben eros északi lesz. Hajnalban 13, 18 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 22, 30 fok között alakul. Késő este 14, 19 fok lesz. Szombaton gyenge hidegfronti hatás érvényesül. Enyhébb görcsös panaszok jelentkezhetnek, például görcsös fejfájás és izomgörcsök. Az arra hajlamosaknál ingadozhat a vérnyomás, egyesek nyugtalanságot tapasztalhatnak. A szél csökkenti az érzett hőmérsékletet, a szórványos záporok miatt az esernyőkre is szükség lehet. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció