Kapaszkodó

Ha kitekintünk féltve őrzött életünk stabil "várából", lépten-nyomon szembesülhetünk a hajléktalan élet nehézségeivel, gyötrelmeivel. De szerencsére léteznek még olyan emberek, akik kapaszkodót jelentenek elesett embertársaink számára.

Működik a szociális háló

A BMSZKI-t (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) Budapest Főváros Önkormányzata alapította 1993-ban - akkor még Fővárosi Szociális Központ néven. A BMSZKI Közép-Európa legnagyobb hajléktalan-ellátó szervezete. A 12 telephelyen működő 17 intézmény a hajléktalan-ellátás minden szegmensét átfogja: az átmeneti szállásokon 937, az éjjeli menedékhelyeken 373 férfi és női férőhely áll a rászorulók rendelkezésére. A krízis-szálló utcára kerülő anyák és gyermekeik számára jelent átmeneti elhelyezést. A melegedők nappali ellátást nyújtanak, az utcán élő, ellátatlan emberek számára. A hajléktalan emberek egészségügyi ellátásáról az Orvosi Krízis Szolgálat gondoskodik. A BMSZKI intézményeiben összesen 163 szociális munkás, valamint 65 szociális asszisztens áll alkalmazásban.

Ellátási formák

A hajléktalanok ellátásának rendszere a rászorulók szükségletei mentén szerveződik. Ez többszintű, összetett szakmai struktúrát jelent. A különböző ellátási formák egymásra épülnek, egymást kiegészítik. A hajléktalan emberek számára az elsődleges szükségleteinek kielégítését - élelmiszer, meleg ital, gyógyszer, ruházat, takaró, fűtött helyiség, tisztálkodási, mosási, pihenési lehetőség - biztosítják az "alacsonyküszöbű" ellátások, a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely keretei között. A szociális munkások segítsége minden intézményben elérhető. Az ügyfél szükségleteinek, fizikai és mentális állapotának felmérése után információnyújtással (lakhatási, foglalkoztatási lehetőségek, jogosultságok és támogatási formákhoz való hozzáférés, stb.), szociális ügyintézéssel tudnak segíteni, ill. mentális támogatást nyújtanak.

Dózsa átmeneti szállás

A Dózsa szálló Budapest legnagyobb befogadó képességű átmeneti szállója. Az engedélyezett férőhelyek száma 326 (230 nő és 96 férfi részére), ami téli időszakban 12 férfi férőhellyel bővül. Célcsoportját azok az önellátásra képes hajléktalan nők képezik, akik tartós bentlakást biztosító intézménybe szóló beutaló határozattal rendelkeznek, vagy oda elhelyezést kértek, valamint azok a hajléktalan férfiak és nők, akik állandó, bejelentett munkahellyel rendelkeznek ill. rendszeres alkalmi munkát végeznek. De jelentkezhetnek azok is, akik iskolarendszerű képzésben ill. napi 6 órát meghaladó munkaerőpiaci átképzésen vesznek részt.

Az emberek piciny szobáikban néznek szembe a múlttal, a jelennel és a gyakran kilátástalan jövővel.

Az álmatlanul tépelődők gyakran keresik fel a szociális munkásokat, akik megpróbálnak választ találni az olyan kérdésekre, mint: mi lesz velem? miért jutottam idáig? hogyan oldjam meg a sorsomat?

A szálló vállalja a szociális ügyintézést (személyi iratok beszerzése, szociális ellátások felkutatása, TB ellátások intézése, stb.), mentális gondozást, lakásmegoldási lehetőségek keresését, álláskeresést, képzési, továbbképzési lehetőségek felkutatását. A kiléptető lakásba olyan női lakók nyerhetnek felvételt, akik biztos munkalehetőséggel rendelkeznek és képesek az előtakarékosságra. Az átmeneti szállás egyik szegletében egy garzonlakás lett kialakítva, ahol hajléktalan emberek néhány napot otthonos körülmények között tölthetnek családtagjaikkal. A garzonlakás program célja a családi és rokoni kapcsolatok fenntartására, újraélesztése. Az épület nagytermében 4000 kötetes könyvtár áll rendelkezésére. Ugyanitt és szintén az esti ill. délutáni időszakban lesz lehetőségük a szálló lakóinak számítástechnikai eszközök és az Internet használatára.

A referensi hálózat

A BMSZKI intézményeiben folyó szakmai munka egyik alappillére a referensi hálózat, amely négy - a hajléktalan emberek ellátása és a hajléktalanságból való kilépés elősegítése szempontjából meghatározó jelentőségű - területet ölel fel: foglalkoztatás, lakhatás, addiktológia, szociális otthoni elhelyezés. Mind a négy területnek van vezetője, valamint minden intézményben vannak intézményi referensek. A referensek egyben kapcsolattartó szerepet is betöltenek az intézmények között. Az adott területen naprakész információkkal rendelkeznek, nyomon követik a lehetőségeket és változásokat. A BMSZKI folyamatos kapcsolatban áll Budapest valamennyi hajléktalan-ellátó szervezetével, az országos és regionális módszertani intézményekkel, állami és önkormányzati közigazgatási szervekkel, valamint a hajléktalanság megelőzése érdekében fellépő civil szervezetekkel.

Utcai Szolgálat

Az utcai szociális munka az utcán életvitelszerűen tartózkodó, ellátatlan és az intézményes gondozással szemben bizalmatlan egyének, csoportok szociális és mentális segítésére irányul, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. Ebben a szolgálatban résztvevő szociális munkások feladata a következő: az utcán élő emberek felkutatása, a hajléktalanok helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, a tájékoztatás a szociális ellátórendszerről. Mindemellett biztosítják a rászorulóknak a takarót, ruhát, cipőt, s a szükséges élelmiszert, gyógyszert.

Nappali melegedő

A nappali melegedő lehetőséget biztosít a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, és elérhető a mozgó orvosi szolgálat is. Sőt a hajléktalanok megmelegíthetik itt ételeiket is. Az alapellátások mellett a melegedő olyan tevékenységeket is végez, amelyek kilépési lépcsőket jelentenek az arra motivált embereknek. A munkát kereső ügyfelek a hirdetési újságokat ill. az un. "Bejelentett üres álláshelyek listáját" böngészhetik, valamint telefonon is érdeklődhetnek álláslehetőségek felől. A számítógépes csoport lehetőséget biztosít a számítógéppel való ismerkedésre, a munkakereséshez szükséges önéletrajzok, esetleg levelek megírására. Személyes problémák megoldása, ill. a továbblépés segítése egyéni beszélgetés formájában történik.

Hajléktalan Háziorvosi Szolgálat

Az ún. "területi ellátási kötelezettség nélküli" rendeléseken a betegek jelentkezésének nincsenek adminisztratív korlátai, az általános ellátásban elvárt szintű alapellátás folyik, azaz: vizsgálat, elsősegélynyújtás, receptírás, vizsgálatokra, kórházi elhelyezésre továbbküldés. A rendelések központi helyet foglalnak el az utcai szociális munkában. A háziorvosi rendelések kiemelt feladata az utcai gondozó szolgálatok, krízisautók fogadása, a beszállított betegek soron kívüli orvosi vizsgálata, szükség esetén fertőtlenítő fürdetése a betegek megfelelő elhelyezése, vagy továbbküldése.

Fapad

A "fapad", vagy "fapados" elnevezés a múlt század örökségeként maradt ránk, ugyanis az akkori, elsőként kialakított szállásokon még fapadokon kellett tölteniük az éjszakát a rászorulóknak. Napjainkban egyre gyakrabban az elegánsabb "éjjeli menedékhely" kifejezést kezd bevonulni a köztudatba. A törvényben meghatározott módon, minden nap 18 órától másnap reggel 8 óráig tart nyitva az éjjeli menedékhely, egyéjszakás elhelyezést biztosítva azon rászoruló hajléktalan személyek számára, akik egyébként a szabadban töltenék éjszakájukat. A lakók minden este az utcáról bevezető nyitott folyosón várakoznak a bebocsátásra. Az intézménybe kerülés feltétele érvényes ÁNTSZ-igazolás és félévnél nem régebbi tüdőszűrő papír. A menedékhelyre történő felvétel kizáró oka lehet a súlyos részegség, a kábítószer és a szipuzás általi befolyásoltság és a közösségi életbe nem illő viselkedés. A hajléktalanok elhelyezése két helyen, a "kis" és a "nagy fapadon" történik: nagy fapad 70, kis fapad pedig 40 férőhelyes, ami szobánkénti felosztásban 40, 30, 23 és 17 ágyat jelent. A szállást igénybevevők részére fenntartott ágyak jól tisztántartható, fertőtleníthető betétekkel vannak ellátva az esetleges fertőzések elkerülése érdekében. Az ágyakhoz zárható csomagmegőrző szekrények is tartoznak. Kis fapad a téli időszakban a különleges ellátást biztosító "téli lábadozó" formájában szokott működni, ahol lehetőség van a kórházi elhelyezést nem igénylő, beteg, utcaképtelen hajléktalan személyek ellátására is.

Működési költségek

A BMSZKI működését a központ költségvetés ún. normatív támogatásai finanszírozzák, a magasabb színvonalú ellátás biztosítása érdekében azonban a szervezet pályázati lehetőségeket is igénybe vesz. Így például a hajléktalan emberek munkaerőpiaci esélyeinek javítását célzó EQUAL program európai uniós forrásból valósul meg, a lakhatás támogatására működtetett lakhatási támogatást közalapítványi támogatás biztosítja. A normatív állami támogatás és a pályázati források mellett az intézmények piaci szervezetek és magánszemélyek szolidaritásának köszönhetően magánadományokkal is kiegészíthetik forrásaikat. Sokan meleg ruhákkal vagy pénzadományokkal segítik a hajléktalanok gyötrelmes életét.

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) XIII. Dózsa György út 152., tel.: 236-50-80

Frontérzékeny? Vírus stresszes?

Gyors segítség a szakértőtől!
Személyre szóló, gyógyszer nélküli gyógymódok az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával!
Headache illustration
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +17, +22 °C
Minimum: +7, +12 °C

Délelőtt többnyire gyengén felhős, derült lesz az ég, csapadék nem alakul ki. Délután folytatódik a napos, gyengén felhős idő, csapadék nem lesz. A szél napközben élénk északkeleti lesz. Hajnalban 7, 12 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 17, 22 fok között alakul.

Egészséget befolyásoló hatások:

Légnyomás emelkedés