Abortusz: amit a törvény mond

A törvény úgy fogalmaz, hogy a terhesség csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, csak a törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg.

Súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz.

Ki kérelmezheti a terhesség megszakítását?

A terhesség megszakítása, ha azt nem egészségi ok indokolja - tehát súlyos válsághelyzet esete áll fenn - a várandós nő írásbeli kérelme alapján végezhető el.

A terhesség megszakítását kérheti a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár,a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogával rendelkező EGT állampolgár, amennyiben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint az a harmadik országbeli állampolgár aki bevándorolt vagy letelepedett jogállású.

Kérheti továbbá az a külföldi is, aki érvényes tartózkodási engedéllyel több mint 2 hónapja tartózkodik az ország területén, aki menekültkénti elismerését kérelmezte, akit a menekültügyi hatóság menedékesként vagy befogadottként elismert, valamint aki nemzetközi szerződésben foglaltak alapján - a külön törvény szerint - az ország területéről nem utasítható ki, vagy nem irányítható vissza.

Mikor kezdeményezhető a terhesség megszakítása?

1.Az abortusz csak a jogszabályban meghatározott időkorláton belül végezhető el, főszabály szerint a terhesség 12. hetéig.

  • ha azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok indokolja
  • a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved
  • a terhesség bűncselekmény következménye
  • az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén

2.A 18. hétig elvégezhető a terhesség megszakítása, ha

  • a kérelmező korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen (pl. ha kiskorú),
  • a nő önhibáján kívül, egészségi oknál fogva vagy orvosi tévedés miatt nem észlelte a terhességét,
  • a nő az egészségügyi intézmény vagy más hatóság mulasztása miatt lépte túl a 12 hetes időkorlátot.

Ezekben az esetekben is fenn kell állnia azonban a 12 hete időkorlátnál meghatározott okok valamelyikének.

3.A 20. hétig végezhető el az abortusz , ha 50 százalékra tehető a magzatnál a genetikai rendellenesség vagy teratológiai (fizikai-kémiai, pl. gyógyszer, sugárzás) ártalom valószínűsége. Ha a diagnosztikai eljárás elhúzódik, a terhességet a 24. hétig meg lehet szakítani.

4.Függetlenül attól, hogy mennyire előrehaladott a terhesség, bármikor elvégezhető az abortusz, ha arra az anya életének megmentése érdekében van szükség vagy olyan magzati rendellenességre derül fény, amely a születés utáni élettel összeegyeztethetetlen.

Az eljárás menete

Az állapotos nő terhességmegszakítás iránti kérelmét a családvédelmi szolgálat munkatársa előtt személyesen terjeszti elő, a terhességet megállapító szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás benyújtása mellett.

Korlátozottan cselekvőképes személy (pl. 14. évét betöltött 18 évnél fiatalabb kiskorú, cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló nagykorú) nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének a terhességmegszakítási kérelmet tudomásul vevő nyilatkozata szükséges. Cselekvőképtelen személy (pl. 14 évnél fiatalabb kiskorú, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló nagykorú) terhességmegszakításra vonatkozó kérelmét nevében törvényes képviselője terjeszti elő.

A terhességmegszakítási kérelem bejelentését követően a családvédelmi szolgálat munkatársa - lehetőleg a magzat apja jelenlétében -, tiszteletben tartva az állapotos nő érzéseit és méltóságát, a magzat megtartása érdekében széleskörű tájékoztatást nyújt az állami támogatásokról, az örökbefogadás lehetőségeiről, a segítőszervezetekről, és felajánlja segítségét ezek igénybevételéhez is.

Továbbá tájékoztatja a várandós nőt a terhességmegszakítás veszélyeiről és az esetleges későbbi terhességre gyakorolt hatásáról is. Abban az esetben, ha a terhesség bűncselekmény következménye, a terhességmegszakítás iránti kérelem benyújtását megelőzően a tanácsadás tartalmára, és a tanácsadást követő kötelező várakozási időre és ismételt megjelenésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A kérelmezőt az örökbefogadás lehetőségeiről és feltételeiről azonban ebben az esetben is tájékoztatják.

Minden más esetben, ha a fenti tájékoztatás ellenére a kérelmező a terhességmegszakítás iránti kérelmét továbbra is fenntartja, a munkatárs további tájékoztatás nyújt a jogszabályi feltételekről, a beavatkozást végző egészségügyi intézményekről, valamint a családvédelmi szolgálat segítségnyújtásának lehetőségéről a terhességmegszakítást követően, és egyidejűleg felajánlja segítségét a megfelelő családtervezés érdekében, a fogamzásgátlás személyre szólóan ajánlható módszereinek ismertetésével és a fogamzásgátló eszközök kedvezményes igénybevételének lehetőségéről is.

A tájékoztatást követően a munkatárs a terhességmegszakítás iránti kérelmet írásban rögzíti. A kérelmet a kérelmezőnek, és - lehetőség szerint - a magzat apjának is alá kell írnia és meg kell nevezniük a beavatkozás elvégzésére választott egészségügyi intézményt. A kérelmet a munkatárs 24 órán belül - megküldi a választott egészségügyi intézménynek.

Az állapotos nőnek a kérőlappal legkésőbb az ellenjegyzését követő 8 napon belül jelentkeznie kell a választott egészségügyi intézményben. Ha 8 napon belül nem jelentkezik, erről az egészségügyi intézmény a munkatársat a kérőlap másolatának visszaküldésével értesíti.

A terhességmegszakítás díja

Főszabály szerint a beavatkozás térítésköteles. Szociális helyzet függvényében, anyagi rászorultság alapján lehetséges, hogy a kérelmező csupán a térítési díj felét vagy csak 30%-át fizesse meg, illetve indokolt esetben egészében mentesüljön a díjfizetés alól. A teljes összegű térítési díj 29710 Ft.

50 %-os kedvezményre jogosultak gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, egészségkárosodási járadékban, öregségi nyugdíjban, rokkantsági járadékban, rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülők. A térítési díj összege 14855 Ft.

A térítési díj 30%-át, 8913 Ft-ot kell megfizetnie azoknak, akik munkanélküliek járadékában, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, ápolási díjban, átmeneti segélyben, kiskorúak járadékában, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, rendkívüli szociális segélyben, vállalkozói járadékban, keresetpótló juttatásban, rendelkezésre állási támogatásban részesülnek.

Térítésmentes a beavatkozás a magasabb összegű családi pótlékban, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rendszeres szociális segélyben részesülőknek.

A terhességmegszakításra vonatkozó részletes szabályokat a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény és annak végrehajtási rendelete, a 32/1992 (XII. 23.) NM rendelet tartalmazza.

Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +26 °C
Minimum: +12 °C

Gomolyfelhők, illetve fátyolfelhők is lesznek felettünk és elszórt jelleggel várható zápor, zivatar. Az északnyugati megyékben a legkisebb az esély csapadékra. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak záporok, zivatarok környezetében erősödhet meg a szél. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Fronthatás most szerencsére nem gyötör minket.