Társadalombiztosítás által finanszírozott orvosi vizsgáltok

Jelen fejezetben arra vonatkozóan kaphat információt, hogy ki, milyen feltételek mellett, milyen vizsgálatok elvégzését igényelheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásában.

Az egészségbiztosítási ellátások közül az egészségügyi szolgáltatások az egészségi állapot által indokolt mértékben vehetők igénybe.

A biztosított

Törvény a biztosítottak körét részletesen szabályozza, ezek közül néhányat megemlítve:

A munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló személy.

A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség és a Határőrség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő tartalékos katona, az önkéntes tartalékos katona, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: munkaviszony).

Az álláskeresési támogatásban részesülő személy, továbbá az ellátások igénybevételének időtartamára az a személy, akinek az álláskeresési járadék, munkanélküli járadék, vállalkozói járadék folyósítását terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély igénybevétele miatt szüneteltetik, a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó.

A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói, megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jellegű jogviszonyban, segítő családtagként) személyesen munkát végző személy, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegének harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét, az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személy, szerzetesrend tagja).

A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások keretében végzett vizsgálatok

A biztosított a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások keretében az alábbi vizsgálatokra jogosult:

Az újszülött

egészséges fejlettségét ellenőrző, az esetleges károsodások korai felismerését szolgáló szűrővizsgálatokra;

0-6 éves korosztály

 • életkoruknak megfelelően az anyagcserére, az érzékszervek működésére, az értelmi képességre vonatkozó, valamint teljes körű fizikális szűrővizsgálatra,
 • a fogazati rendellenességek felismerését célzó vizsgálatra, valamint a teljes fogászati státus rögzítésére,
 • az életkornak megfelelő fejlődésre és az érzelmi állapotra vonatkozó vizsgálatokra,
 • a környezeti tényezők rizikófaktorai által indukált megbetegedések megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatokra;

6-18 éves korosztály

ideértve a 18 év feletti nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő személyeket is - az előző bekezdésben felsorolt vizsgálatokon túl az iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás keretében végzett szűrővizsgálatokra;

18 éven felüli korosztály

 • a környezeti tényezők rizikófaktorai által indukált megbetegedések megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatokra, ide nem értve a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által végzett munkaköri alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálatokat,
 • évente egy alkalommal fogászati szűrővizsgálatra;
 • életkortól függetlenül sportegészségügyi vizsgálatokra, kivéve
 • a hivatásos sportoló sportegészségügyi ellátását.

Jogszabály a térítésmentes ellátásra való jogosultságot az előzőekben felsorolt szűrővizsgálaton való részvételhez kötheti, illetve azok elmulasztása esetén az azzal összefüggő ellátások igénybevételét részleges térítési díjhoz kötheti.

A biztosított a betegségek megelőzését és korai felismerését célzó szolgáltatásokat a biztosított kezdeményezésére vagy egészségügyi ellátása során, illetve a háziorvos vagy a kezelőorvos beutalása, továbbá a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató értesítése alapján veheti igénybe.

A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok esetében az értesítést a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató vagy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat küldi ki.

Térítésmentesen igénybe vehető vizsgálatok

A biztosított betegsége esetén

 • a háziorvosi rendelőben, illetve - amennyiben egészségi állapota indokolja - az otthonában történő orvosi vizsgálatra,
 • a háziorvos által kezdeményezett, a biztosított otthonában történő szakorvosi vizsgálatra,
 • egyéb orvos-szakértői vizsgálatra jogosult, amennyiben az társadalombiztosítási ellátásra vagy szociális juttatásra, illetve külön jogszabályban meghatározott kedvezményre való jogosultság megállapítására irányul,
 • járóbeteg-szakellátás keretében történő vizsgálatra,
 • fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás keretén belül betegsége megállapításához szükséges vizsgálatokra,
 • az orvosi rehabilitáció keretében az orvos előírása szerinti vizsgálatra

jogosult.

A beutalás nélkül igénybe vehető ellátások

A biztosított - a sürgősségi ellátást nem igénylő esetekben - orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni

 • szakorvosi rendelő által nyújtott
 • bőrgyógyászati,
 • nőgyógyászati,
 • urológiai,
 • pszichiátriai és addiktológiai szakellátást,
 • az első alkalommal beutalás alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak részére nyújtott ellátást.

Források: 1997. évi LXXXIII. Törvény A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi LXXX. Törvény (Tbj.) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról

Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +26 °C
Minimum: +13 °C

A Dunántúlon is szakadozik, csökken a felhőzet, és ott is sok napsütés várható a képződő gomolyfelhők mellett, melyek a déli, délkeleti tájakon magasabbra törhetnek, emiatt arrafelé kis számban zápor, zivatar is kialakulhat. Több helyen kísérhetnek élénk széllökések az északi, északkeleti szelet, de zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés is lehet. A csúcshőmérséklet döntően 26 és 28 fok között várható. Fronthatásra nem kell számítani. A napos időszakokban ugyanakkor erős lesz az UV-sugárzás.