Panaszt tehetünk a goromba orvos ellen

Amikor egészségügyi szolgáltatásokat veszünk igénybe, nem csak jogaink - és persze kötelezettségeink - ismerete fontos.

Jó ha tudjuk, hogyan érvényesíthetjük azokat. Kihez fordulhatunk, ha úgy érezzük, segítségre van szükségünk, vagy sérelem ért bennünket ellátásunk során. Törvényben biztosított jogainkat törvényi keretek között érvényesíthetjük is. Az ellátások megkezdése előtt, illetve betegfelvételkor az egészségügyi szolgáltató köteles tájékoztatást adni a betegjogokról, az érvényesítésük lehetőségeiről, és a gyógyintézet házirendjéről is.

Kihez fordulhatunk, ha sérültek a jogaink?

A betegek az egészségügyi ellátásukkal kapcsolatban panaszt tehetnek a szolgáltatónál, vagy annak fenntartójánál. Ilyenkor a megkeresett intézmény, vagy éppen az önkormányzat illetékes irodája köteles a panaszt kivizsgálni és legfeljebb harminc napon belül írásban tájékoztatást adni annak eredményéről. A panaszunkkal a részünkre nyújtott egészségügyi ellátással kapcsolatban az előbbieken kívül fordulhatunk a szolgáltató részére működési engedély kiadására jogosult államigazgatási szervhez is, amely legtöbb esetben az illetékes Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (régebben: ÁNTSZ).

Jogaink érvényesítésében segítségünkre lehet még a Alapvető Jogok Biztosa , valamint panaszunkat terelhetjük rendőrségi, illetve bírósági útra is.

A betegjogi képviselő

Amennyiben jogaink érvényesítéséhez segítséget szeretnénk kérni, fordulhatunk betegjogi képviselőhöz is, akik segítségünkre lesznek jogaink megismerésében és érvényesítésében is. Megkereshetjük őket, ha nem jutottunk hozzá megfelelő módon vagy időben az egészségügyi dokumentációhoz, azzal kapcsolatban megjegyzést vagy kérdést szeretnénk feltenni, vagy ha panaszunkat nem tudjuk kellő pontossággal megfogalmazni. A betegjogi képviselő jogosult a szolgáltató működési területére belépni, a vonatkozó iratokba betekinteni, és az egészségügyi dolgozóknak kérdéseket feltenni.

Írásbeli meghatalmazásunkkal a betegjogi képviselő panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, vagy a fenntartónál, kezdeményezheti panaszunk kivizsgálását. Gyógykezelésünkkel összefüggő kérdésben eljárhat az illetékes hatóságnál és képviselhet bennünket az eljárás során.

Az intézmény vezetője köteles megvizsgálni a betegjogi képviselő észrevételeit, majd állásfoglalásáról őt tájékoztatja, erre alap esetben 30 nap áll rendelkezésére, mely 60 napra módosulhat abban az esetben, ha a panasz kivizsgálásához más szerv, vagy hatóság megkeresése szükséges.Ha dokumentáció megtekintésére, vagy másolat készítésre vonatkozik a megkeresés, akkor azonnal, vagy ha nem áll helyben rendelkezésre az anyag, 5 napon belül kell a képviselő kérését teljesíteni.

Ha betegjogi képviselőhöz fordulunk, orvosi titoktartáshoz való jogunk nem sérülhet és személyes adataink is védelem alatt állnak.

A betegjogi képviselő fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltatónál (kórházban) legalább heti egy napon fogadóórát tart. A szolgáltatónak kell gondoskodnia arról, hogy a képviselő neve, elérhetősége, fogadóóráinak hely e és időpontja a szolgáltató területén jól látható helyen ki legyen függesztve. A betegjogok érvényesítésének részletes szabályait, valamint a betegjogi képviselőkre vonatkozó rendelkezéseket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 28-33. § szakasza tartalmazza. A betegjogi képviselők munkájára vonatkozó részletes szabályok a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről szóló 1/2004. (I. 5.) ESzCsM rendeletben olvashatóak.

)
Tiszta levegő (X)

Frontérzékeny? Vírus stresszes?

Gyors segítség a szakértőtől!
Személyre szóló, gyógyszer nélküli gyógymódok az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával!
Headache illustration
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +30, +36 °C
Minimum: +14, +20 °C

A többórás napsütést időnként gomolyfelhők zavarják, legfelejebb délen lehet elvétve egy-egy zivatar. Mérsékelt szél mellett 31, 36 fokos maximumhőmérsékletekere számíthatunk. Vasárnap sem érkezik front, fokozódik a kánikula. A migrén mellett a keringési panaszok is gyakoriak lehetnek, egyre többen tapasztalhatnak alvászavarokat is. A tűző napon fennáll a napszúrás és a hőguta kockázata. A déli órákat javasolt árnyékos, hűvös heéyen tölteni. Az érzett hőmérséklet még a mért értkeknél is magasabb lesz. A légszennyezettség közepes, kissé növekszik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Megterhelő hőség (Napi középhőmérséklet 25 fok felett várható)