Légy a pszichológusod, és olvass jobban!

Aki megérti és pontosan vissza tudja adni egy elolvasott újságcikk szövegét, alapvetően más esélyekkel indul az életben, mint az, aki nem tud kitölteni egy csekket, mert nem érti azt a szót, hogy feladó vagy címzett. Utóbbiak a funkcionális analfabéták.

Az olvasás ma is a legfontosabb kultúrtechnika, amit a képernyők világában sem pótol semmi. Közkeletű tévhit, hogy az olvasás olyan készség, amit az alsó tagozatban elsajátítunk, és ha akkor jó jegyet kaptunk, később ezzel külön már nem kell foglalkozni. Magyarországon ma évente kb. 25-30 ezer gyerek funkcionális analfabétaként végzi el az általános iskolát.

Az első számú kultúrtechnika

Ötven évvel ezelőtt a szórakozás egyik fő formája felnőttnek gyereknek egyaránt az olvasás volt. Ha ma is így lenne, akkor folyamatosan nőne a gyerekek olvasási sebessége, a megértés színvonala, bővülne a szókincsük, így nem kellene foglalkozni magával az olvasás technikájával.

Ma viszont az a helyzet, hogy felnőttek és gyerekek is egyre kevesebbet olvasnak önszántukból, és vészesen terjed az a szokás, hogy még a tankönyvet se kell elolvasni, mert a tanárok vázlatot diktálnak, és azt magolják be a gyerekek.

Mindez közrejátszik abban, hogy a nem diszlexiások közül is mind többen döcögve olvasnak a felső tagozatban, a középiskolában, sőt az egyetemeken is. Az összes tanulási probléma legalább kétharmadának hátterében az olvasás-szövegértés-szókincs hiányosságai állnak - még az egyetemisták körében is!

Hogyan lehet ezen javítani? Az írott szöveg sokféle lehet: tananyag, használati utasítás, újságcikkek, tudományos értekezés, regény, személyes levél, nyomtatvány, dokumentum, telefonkönyv stb. Egészen másként közelítünk a különböző szövegekhez, más tempóban, eltérő alapossággal olvassuk ezeket.

Először fusd át

 1. Bármilyen szöveg kerül elénk, először fussuk át a címeket, esetleg alcímeket. Ennek az átolvasásnak az a célja, hogy előzetes képet nyerjünk a szöveg jellegéről, témájáról. Ezt a módszert a tananyagnál is ajánlatos alkalmazni, a segítségével az agy felkészül az alapos szövegelemzésre. Egyszerűbb szövegek - például képes magazinok cikkeinek olvasásakor gyakran ez a "felületes" olvasás elegendő is ahhoz, hogy kiszűrjük a szövegben rejlő információkat.
 2. Gyors olvasás, azaz a teljes szöveg viszonylag gyors tempóban való átolvasása azzal a céllal, hogy megtaláljunk benne bizonyos információkat. Ha tananyagról van szó, ez a gyors olvasás kialakítja a fejünkben a legfontosabb gondolatok és ezek részleteinek képét. Ugyanezzel a módszerrel ajánlatos akkor is olvasni, amikor például egy tájékoztató szövegből csak a ránk vonatkozó részt keressük ki, menetrendi információkat, árjegyzékeket is így olvasunk.
 3. A lassú olvasásra akkor van szükség, amikor a nagy vonásokban már megértett szöveg valamennyi egyéb információját is meg akarjuk érteni, és jegyzeteket készítünk, illetve aláhúzzuk a legfontosabb szavakat, mondatokat. A szakszövegeket így célszerű olvasni.
 4. Figyelmes olvasás. Ha a tananyag bonyolult összefüggéseket tartalmaz, akkor mondatonként meg kell fejteni azok jelentését, ezek alapján kell elkészíteni a jegyzeteket és ez egészen lassú olvasási tempót kíván meg. Így célszerű olvasni a használati utasításokat, de a költemények mondanivalója is általában csak a figyelmes olvasó számára mutatkozik meg.

SQ3R - egy bevált olvasási módszer

Amikor csak átfutjuk szöveget - vagyis az 1. számú olvasási technikát követjük - legyünk nagyon gyorsak. Szándékosan kerüljük a részleteket, és összpontosítsunk a címekre, illusztrációkra, képekre, táblázatokra, a bevezető és a befejező mondatokra. Fontos azonban, hogy mindvégig legyünk tudatában, milyen speciális információkat keresünk, és mi is ennek a "felületes" olvasásnak a célja.

Különféle módszerek léteznek az olvasás hatékonyságának fokozására. Ezek egyike az SQ3R - amely a nevét az angol elnevezés rövidítéséből kapta. Survey - áttekintés, Question - kérdés, 3R - read, repeat, review - olvasás, ismétlés, felmondás. Az olvasási technika legfőbb haszna, hogy kezelhető egységekre bontja a szöveg monoton olvasását és ezzel elejét veszi annak, hogy ez automatikussá, figyelmetlenné váljon. A gyakorlott olvasó ugyanis figyelmének néhány százalékával képes olvasni, a többit pedig észrevétlenül egészen más dolgok kötik le. Ha időről időre változtatni kell az olvasás tempóján, kérdésekre kell válaszolni, rekonstruálni kell a megjegyzett szövegrészeket, szinte teljesen ki lehet zárni az elkalandozás lehetőségét.

 • Survey - áttekintés
  Fusd át az egész szöveget. Olvasd el a címeket és az alcímeket, az eltérő tipográfiával szedett szavakat, mondatokat. Fusd át az illusztrációkat, táblázatokat, grafikonokat. Állapítsd meg a szöveg fő mondanivalóját. Olvasd el az összefoglaló részt, és az ehhez kapcsolódó ellenőrző kérdéseket.
 • Question - kérdés
  A fő-, illetve alcímek alapján fogalmazz kérdéseket - ki, mikor, hol, mit, miért. Keresd meg ezekre a kérdésekre a választ a szövegben.
 • 1R - olvasás
  Most az előbbiekben megfogalmazott, vagy a lecke végén található kérdések tudatában olvasd végig a szöveget. Keresd meg a magyarázó részleteket és a példákat. Válaszd ki, húzd alá vagy írd ki az adott rész fontos tényeit, azaz készíts jegyzeteket. Próbáld elképzelni saját magadat, amint olvasol.
 • 2R - ismétlés
  Mindegyik rész végén válaszold meg magadban vagy hangosan az eredetileg feltett kérdéseket. A hosszú távú megjegyzés érdekében tedd meg ezt hangosan is. Fogalmazd meg a saját szavaiddal ugyanezt a szöveget.
 • 3R - ellenőrzés
  Ha nem tudod felidézni a fő gondolatokat, akkor olvasd el azt a részt újra. Kapcsold össze a részeket egymással és így építsd fel az elsajátított anyag szerkezetét. Írj egy összefoglalót, amiben benne vannak a legfőbb gondolatok. Ismételd át azt, amit megtanultál 24 óra múlva, azután 3 nap múlva. Ha pedig ebből az anyagrészből később vizsgáznod is kell, még kétszer az elkövetkező tíz napban.

A legtöbb esetben nem elég megtanulni valamit, hanem tudni kell értelmezni is. Az idegen nyelv szavait vagy a kívülről megtanulandó verseket leszámítva akkor mondhatjuk, hogy készen vagyunk a tanulással, ha megfelelően értjük az összefüggéseket. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk dönteni, válaszoljuk meg az alábbi kérdéseket: Mire vonatkoznak a szövegben előforduló információk?

Hogyan hangzik a szöveg lényege a saját szavaimmal, és milyen címet adnék neki?

Mi volt a lényeg? - egy mondatban.

Van olyan rész, amit nem értettem meg?

Milyen következtetést tudok levonni a témával kapcsolatban?

Ha lassan megy...

Az olvasás és a tanulás tempóját lassító leggyakoribb akadályok:

 1. Ha céltalanul olvasol, azaz mielőtt nekiültél, nem fogalmaztad meg pontosan, mennyit, milyen tempóban, milyen technikával akarsz olvasni, akkor szinte biztos, hogy gyenge lesz a teljesítményed. Ezen úgy tudsz segíteni, ha rögzíted a célt, például vázlatkészítés, ismétlés, bizonyos információk fellelése.
 2. Nem megfelelő az olvasási technika: azaz a lényeg kiemelése előtt belemélyedsz a részletekbe, vagy éppen fordítva, újra meg újra átfutod a szöveget, pedig már a részletek megjegyzése lenne soron. Ilyenkor állj meg egy percre, és tudatosítsd magadban, hogy rossz nyomon vagy, elkalandoztál, látszatmunkát végzel. Ezután térj vissza az olvasásnak ahhoz a fázisához, ahol még ura voltál a gondolataidnak.
 3. Rosszul látsz, ezért olvasás közben hunyorogsz, meresztgeted a szemedet. Minél hamarabb ellenőriztesd a látásodat egy szakemberrel. Ha a látásod rendben van, mégis hamar elfárad a szemed, talán rossz a megvilágítás, rosszul ülsz, feszül a nyakad, alá kellene támasztanod a könyvet.
 4. A gyakorlott olvasó a figyelmének csak töredékét használja a szöveg feldolgozására, ezzel párhuzamosan képes még két-három dologra figyelni. Ha ezt tapasztalod, hogy elkalandoztál, kényszeríts magadra egy meghatározott olvasási tempót, a tekintetedet akár a mutatóujjaddal, akár egy sorvezetővel irányítsd, és ne engedd, hogy csökkenjen az olvasás sebessége.
 5. Nem megfelelő szemmozgás: kihagysz szavakat, vagy egész sorokat. Ilyenkor segíthet az előző pontban leírt sorvezető, de ezt ne használd túl sokáig, mert ellustul tőle a figyelmed.
 6. Gondolatban nem csupán azonosítod az elolvasott szavakat, hanem ki is mondod azokat akár hangosan, akár hangtalanul. Ez azért baj, mert lelassítja az olvasást. Az értelmezéshez ugyanis sokkal kevesebb idő kell, mint a kimondáshoz. A gyakorlott olvasó ráadásul nem is egyes szavakat, hanem egész blokkokat olvas el egyszerre, ami lehetetlenné válik, ha ki is ejti a szavakat. Ezt a szokásodat úgy szüntetheted meg, hogy egy ceruzát veszel a fogaid közé, és ahányszor ez kiesik, az arra figyelmeztet, hogy magadban beszéltél.
 7. Lassú az olvasásod, mert szavanként olvasol. Ezen úgy tudsz segíteni, hogy tudatosan edzed a szemeidet, egyre nagyobb szövegrészek befogásához. Némi gyakorlással elérheted, hogy a látásod szélessége három-négyszeresére nő, és egy sort három odapillantással el tudsz olvasni. Egyébként ez a gyorsolvasás alapja. Egyidejűleg kényszerítsd arra a szemedet, hogy pillantásod ritmikusan és kizárólag előre haladjon.
 8. Nem koncentrálsz eléggé, gyakran álmodozol olvasás közben: ezen úgy segíthetsz, hogy egy papírlapra mindig húzol egy vonást, ha másutt járnak a gondolataid. Érdemes közben az olvasással töltött időt is mérni, és megfigyelni, hogy hány perc után szaporodnak a vonások. Lehet, hogy ilyenkor egy kis pihenő sem árt. A lényeg, hogy a gondolataid elkalandozását mindig tudatosítsd és valamit tegyél ellene. Ilyenkor ugyanis nem tanulsz. Még az is jobb, ha félreteszed a könyvet és adsz magadnak egy kis időt az álmodozásra, azután biztosan eredményesebben tudod folytatni.
 9. Elégedetlen vagy önmagaddal, jóllehet mindent megtettél annak érdekében, hogy gyorsan és eredményesen olvass. Mindenekelőtt légy türelmes saját magaddal, fogadd el azt a tényt, hogy az olvasás olyan készség, amit gyakorlással lehet a legjobban fejleszteni. Ha megszokod, hogy minden szöveget, amivel találkozol - legyen az hirdetés, útbaigazító tábla, szórólap, a tv képernyőjén futó gyors hírek - elolvasol, észrevétlenül, de gyorsan javítod ezt a készségedet.

www.tanulasmodszertan.hu

Frontérzékeny? Vírus stresszes?

Gyors segítség a szakértőtől!
Személyre szóló, gyógyszer nélküli gyógymódok az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával!
Headache illustration
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +25, +30 °C
Minimum: +7, +12 °C

Délelőtt a napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhők is lesznek, de csapadék nem várható. Délután folytatódik a napos idő, az időnként megnövekvő felhőkből csapadék nem alakul ki. A szél napközben mérsékelt délnyugati lesz. Hajnalban 7, 12 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 25, 30 fok között alakul.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció