Gyermeket vállal? Ezek a TB-ellátások illetik meg!

A terhességgel a gyermeket váró nő és családja is megváltozott élethelyzetbe kerül. Többek között át kell gondolni a család költségvetését. Cikkünkben tájékozódhat, hogyan tud igazodni ezekhez a megváltozott körülményekhez.

Az egészségbiztosítás keretein belül az anya jövedelem kiesésének pótlására szolgál a terhességi gyermekágyi segély (TGYS) és a gyermekvállalás támogatását célzó gyermekgondozási díj (GYED).

Mind a TGYS, mind a GYED biztosítási jogviszonyt feltételez az igénybevétel során. Mindkét ellátási formát az egészségbiztosítási pénztárak nyújtják.

A terhességi-gyermekágyi segély

A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A Munka törvénykönyve értelmében, a terhes, illetve szülő nőt 24 hét szülési szabadság illeti meg, amelyet úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen.

A TGYS annak jár, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és

 • a biztosítás fennállása alatt, vagy
 • a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy
 • a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának ideje alatt (vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül) szül.

Ki kaphat TGYS-t?

 • az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától,
 • az a gyám, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától,
 • a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
 • a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a szülő nő meghal, az elhalálozás napjától,
 • az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
 • az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától,
 • az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gondozásba vétel napjától,

abban az esetben, ha a jogosultsági feltételekkel rendelkezik. Ilyen esetben a jogosultság napjától a szülési szabadság még hátralévő időtartamára jár a terhességi-gyermekágyi segély.

Ha a szülő egyidejűleg gyermekgondozási segélyre, vagy gyermeknevelési támogatásra és táppénzre, TGYS-re, illetve GYED-re is jogosult lenne, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.

A TGYS összege

A terhességi-gyermekágyi segély a jövedelem napi átlagának 70 %-a. Főszabály szerint a terhességi-gyermekágyi segély összegének alapjául szolgáló jövedelem napi átlagát a táppénzre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani (2012-ben 6200 Ft/nap), ha a biztosítottnak - az ellátásra jogosultsága első napját megelőző naptári év első napjától a terhességi gyermekágyi segélyre való jogosultságot megelőző napig - 180 naptári napi jövedelme van. Egyéb esetekben más módszerrel kerül megállapításra a TGYS összege.

A terhességi-gyermekágyi segélyből a jogszabály szerint számított személyi jövedelemadó-előleg levonásra kerül, egészségbiztosítási és nyugdíj- járulékot azonban nem kell fizetni utána.

A gyermekgondozási díj

A GYED legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól

 • a gyermeket szülő anya által igénybevett GYED esetében a szülést
 • a szülő anyától eltérő más jogosultak által igénybevett GYED esetén a jogosultság kezdetét megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

Ki igényelhet GYED-et?

 • a biztosított, gyermeket szülő anya, ha a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
 • a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
 • a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállta alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.

Fontos, hogy minden esetben feltétel, hogy a GYED-et kérelmező személy a gyermeket saját háztartásában nevelje.

Aki munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyban áll, annak a gyermekgondozási díj időtartamára a munkáltatójától fizetés nélküli szabadságot kell kérni.

Nem jár GYED a szülőnek:

 • ha bármilyen jogviszonyban díjazás - kivéve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja, vagy
 • ha munkavégzés nélkül is megkapja teljes keresetét, vagy
 • ha egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (például: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, nyugdíjszerű ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, időskorúak járadéka, álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj). Nem vonatkozik ez a kizáró ok arra, aki álláskeresési járadékot vagy álláskeresési segélyt, illetve aki vállalkozói- vagy munkanélküli járadékot, vagy álláskeresést ösztönző juttatást kap.
 • ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyeletbe) helyezték el, kivéve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést,
 • ha a gyermeket ideiglenes hatállyal a jogosult háztartásából elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá 30 napot meghaladó időtartamra bentlakásos szociális intézményben helyezték el,
 • a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.

Itt is érvényesül az a szabály, hogy ha a szülő egyidejűleg több ellátásra is jogosult lenne, választása szerint csak az egyiket veheti igénybe.

A GYED összege

A gyermekgondozási díj a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 %-a, azzal, hogy a GYED maximálisan megállapítható összege igazodik a mindenkori minimálbérhez, így legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka lehet. 2012. évi felső határa havi bruttó 130200 Ft. A GYED összegéből a személyi jövedelemadó-előleg, és a nyugdíjjárulék is levonásra kerül. A TGYS-re és a GYED-re vonatkozó részletes szabályok a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 40-42./D § szakaszaiban, valamint a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendeletben.

)
Könnyedén az allergia tüneteivel szemben (X)

Olvassa el aktuális cikkeinket!

Frontérzékeny? Vírus stresszes?

Gyors segítség a szakértőtől!
Személyre szóló, gyógyszer nélküli gyógymódok az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával!
Headache illustration
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +31, +36 °C
Minimum: +13, +23 °C

A napsütést időnként gomolyfelhők zavarják, ezekből helyenként zápor, zivatar kialakulására kell készülni. Mérsékelt lesz az északi szél, 31, 36 fokos maximumhőmérsékleteket mérhetünk. Vasárnap nem érkezik front, ismét az országos kánikula jelenti a veszélyt. Fennáll a napszúrás és a hőguta kockázata, magas a kiszáradás veszélye. Többeknél migrén léphet fel, csökken a koncentrálóképesség. Megszaporodhatnak az emésztési problémák. A hőérzet több fokkal a mért értékek felett alakul. A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások:

Megterhelő hőség (Napi középhőmérséklet 25 fok felett várható)