+16° - +35°
Nincs front

Pár-kapcsolati konfliktus

Megkapjuk-e társunktól azt a szeretetet, figyelmet és törődést, amire vágyunk? Ha nem, hol vannak azok a pontok, ahol változtatnunk kellene? Melyek a párkapcsolatok szövevényes problémái, konfliktusai? Hogyan lesz a bolhából elefánt?

Napjainkban a fiatalok nehezen tudhatják, mit várjanak a házasságtól. A hagyományos házasságban a férfi volt a vezető, a feleség őt követte. A férfi hozta haza az ennivalót, a nő irányította az otthont és gondoskodott a gyerekekről. Mindketten tudták, hogy mit várjanak házassági szerepüktől. Manapság viszont egyre gyakoribb a partnerszerű házasság, melyben az egyéni szerepek és feladatok nincsenek jól definiálva. Mindezektől függetlenül sem a tradicionális, sem a partnerszerű házasság nem jelent kész receptet a boldogságra. A házasság nem készáru, sokkal inkább egy fejlődési folyamat, amely állandó befektetést igényel az érintettektől, ameddig csak a család fennáll.
A konfliktusok végigkövetik a családi élet teljes ciklusát: ott vannak már a család formális kialakulása előtt is, az együttjárás során, és nem tűnnek el mindaddig, amíg a párkapcsolat vagy a család fel nem bomlik. Így a konfliktusok a párkapcsolatok és házasságok szerves velejárói.

Honnan fúj a szél?

A konfliktusok okait keresve három szinten kell vizsgálódnunk. Az első szintet a házastársak személyisége jelenti, és az ellentétek azon összetevőinek kiderítése a feladat, amelyek az egyéni szükségletek, és viselkedések ütközéséből következnek. A második szinten a család működéséből következő ellentétek vannak. A harmadik szint a társadalmi struktúra, ennek változása, a házastársaknak a társadalomban elfoglalt helye, ebből következő szerepei, a társadalom normarendszere. Ezek a szintek természetesen csak az elemzés tekintetében különülnek el egymástól, a mindennapok terén nyilván nem.
Mely személyiségvonások játszanak leginkább szerepet a házastársi konfliktusok kialakulásában? Ezek azonosítása lehetetlen vállalkozásnak tűnik. Egyértelmű viszont, hogy a konfliktusok magyarázata ezen a szinten mozog. Ha a válás okairól kérdezzük a volt házasok hozzátartozóit, azt a magyarázatot kapjuk, hogy a pár személyiségének negatív vonásai miatt alakult így a helyzet. Önzés, lustaság, felületesség, pazarlás, gorombaság - és vég nélkül sorolhatnánk. Valójában nem nevezhetjük ezeket a személyiség alapvonásainak. Ezek valójában magatartási komplexumok, amelyek adott kapcsolatban fejlődtek ki, és váltak dominánssá, és egyáltalán nem biztos, hogy a felek egyéb kapcsolataiban is megtalálhatók. Ezért kell dinamikusan vizsgálódnunk, és a kapcsolaton belüli interakciókat kell követnünk, ha a konfliktusok forrását valóban meg akarjuk találni.

Szülő-társ és/vagy házastárs

A házasságokban a felek a házasságkötés után tudatosan törekszenek arra, hogy életük minél több területén váljék férjük, feleségük a szó szoros értelmében a társukká. Ez elkerülhetetlenül ellentéteket teremt, mivel a különböző családokban felnőtt embereknek különféle szokásaik alakultak ki a szocializáció alatt, és ezek összehangolására volna szükség. A teljes alkalmazkodás csak nagyon kevés házasságban sikerül.
Házastársi konfliktusok alakulhatnak ki bizonyos szerepek ütközése folytán. A modern házasságokban nem a házastársi szerep és a kereső munka végzéséből adódó szerep ellentmondásából vezethető le a legsúlyosabb házastársi ellentétek kibontakozása, hanem az anyai szerep és a foglalkozási szerep közötti összeütközésből. A gyermek születésekor az asszonyok zöme abbahagyja egy időre a kereső munkát, így a családot anyagi veszteség éri. Így az anyaszerep és a kereső nő szerepe ellentmondásba kerül. A munkából való kiesés hátrányos helyzetbe hozhatja a nőt: kikerül abból a körből, mely addig a mindennapjait jelentette, karrierje mindenképpen megtörik, és esetleg végleg megakadályozhatja abban, hogy pályájára vonatkozó elképzeléseit megvalósítsa. A férj segíthet feleségének e szerepkonfliktus megoldásában, ha a kezdettől fogva jelentőséget tulajdonít apaszerepének, és részt vállal a gyermek gondozásából. A legtöbb férj természetesnek tekinti, hogy a felesége az anyai szerepet előnyben részesíti, és nem lát különösebb problémát a pálya megszakításában. Inkább anyagi vonatkozásban látja a teendőket - mivel csökken a család jövedelme -, így feladatának a többletmunka vállalást tekinti. Így ha a férj saját házastársi és apai szerepét abban látja, hogy a család eltartásáról gondoskodik, s ennek fejében otthon problémamentes órákra számít "csupán", nem nehéz elképzelnünk az ennek következtében kialakuló konfliktusokat.

Felnőtt gyermek

Másik, két státusból adódó szerepkonfliktus, mely gyakran vezet házastársi ellentéthez, a szülői családban elfoglalt felnőtt gyermek státussal és a házastársi státussal járó szerepek ütközése. A szülőkkel szemben fennálló gyerekszerepből számos olyan elvárás adódhat, amelynek teljesítése ütközik a házastársi szereppel járó elvárásokkal.
Szintén szerepkonfliktust okozhat a baráti és a házastársi szerep ütközése. Ha a baráti kör tagja házasságával a körhöz kapcsolja partnerét, nincsen probléma. Ha azonban a házastárs ragaszkodik a családi egység különállásához azokban a témákban, amelyekben társa eddig a barátok példáját követte, ebből szerepkonfliktus, és házastársi konfliktus keletkezhet.

Én ezt így szoktam!

Adódhatnak konfliktusok a családi élettel kapcsolatos szerepek eltérő értelmezéséből is. A családi gazdálkodás, a szexuális élet, a házastársi kommunikáció, a gyermekvállalás és gyermeknevelés, a szülőkkel való kapcsolat, vagy akár eltérő étkezési- és lakás-rendbentartási szokások mind kiindulópontjai lehetnek egy jó kis vitának. Ellentét keletkezhet azért, mert a partnerek különféle viselkedést tanultak meg otthon.
A házasság során, a családi életciklusokban bekövetkező változások új szerepeket teremtenek, melyek a korábbiakkal ütköznek. Az asszony például a gyermekszületést követően anya és feleségszerepe között konfliktust érez, s ennek hatására változtat férjével szembeni magatartásán, új feleségszerepet alakít ki. Ez azonban nem talál kedvező fogadtatásra férjénél, aki ragaszkodik a korábbi állapothoz. Máris itt a gond!

A pénz, a szex és más-ok

A család funkciói változnak. Ennek megfelelően változik az is, hogy egy adott időpontban, illetve a család életében mely ellentétek a legnagyobb jelentőségűek. Melyek mégis a házastársi konfliktusoknak a fő területei?
A családok gazdasági funkciója bár koronként eltérő jelentőségű, mégis mindig aktuális. Így fontosak azok az ellentétek, amelyek a házastársak közös gazdálkodása során támadnak. Ellentét támadhat a munka eredménye, a kereset felett, akár azért, mert nem elég a család alapvető szükségleteinek kielégítéséhez. A jövedelem nagysága, és a megélhetés nagyon gyakori probléma a párok között. Viták támadhatnak a jövedelem felhasználása felett is.
Keletkezhetnek konfliktusok az önálló lakás hiányából. Ha a pár kénytelen másokkal együtt lakni, a térbeli összeszorítottság miatt időnként szó szerint útjában lehetnek egymásnak. Ez az összezsúfoltság csak fokozódik, ha megszületik a gyermek. Az együttlakás elkerülhetetlenül súrlódásokat okoz.
A szexualitásnak a házasságban nagyon lényeges szerepe van, és a szexuális téren teljes kielégülést biztosító viszony összetarthat olyan házasságokat, amelyekben más területen alapvető ellentétek vannak; és fordítva is: a szexuális élet zavara tönkretehet egyébként jól összehangolódó házasságokat is. Egyes becslések szerint a házasságoknak mintegy a felében előfordul valamilyen zavar a partnerek szexuális életében. Az elégedetlenségnek többféle oka lehet: kulturális, életkörülményekből fakadó, pszichés és szomatikus. Szorosan a szexualitáshoz tartozik a házasságon kívüli nemi kapcsolatok kérdésköre, melyek majdnem mindig ellentéteket támasztanak a házastársak között. Ezt a konfliktust sajátos érzelmi állapot jellemzi és befolyásolja: a féltékenység.
Azokban a házasságokban, amelyekben gyermek születik, a gyermek a házastársak közötti konfliktusok új forrásává válik.

Ez is szülői örökség

Hogyan tanuljuk a párkapcsolatot és annak működtetését? Nem meglepő, hogy kötődési, párkapcsolati mintáinkat is a családban tanuljuk meg. Mint ahogy személyiségünk fejlődése is jól mutatja a gyermekkori hatásokat, ugyanúgy az a mód, ahogyan másokhoz kötődünk, sok hasonlóságot mutat a kora gyermekkori kapcsolódási mintákkal. A jelenlegi kutatások szerint három jellegzetes kapcsolódási minta figyelhető meg már gyermekkorban, ezeket kötődési mintáknak nevezzük: biztonságos, elkerülő és ambivalens. A kutatási eredmények alapján úgy tűnik, hogy felnőttként a biztonságosan kötődő emberek kapcsolataikban - a másik két csoporttal összehasonlítva -, barátságosabbak, megbízhatóbbak és ezért kapcsolataik tovább is tartanak. Szerintük a szerelem valós és tartós életérzés. Kapcsolataik kölcsönös függőségre, elkötelezettségre és bizalomra épülnek. Az elkerülők a többieknél kevésbé fogadják el a partnerükben felfedezni vélt hibákat. Ők cinikusabbak és azt állítják, hogy a romantikus szerelem nem lehet tartós. Általában ritkábban esnek szerelembe. Az ambivalensek szenvedélyesen lépnek be a kapcsolatokba, és a viszonzott érzés iránti vágy nagy fellángolások, és vad féltékenységi rohamok formájában kerül a felszínre. Ők azok, akik hajlamosak első látásra szerelembe esni és gyakrabban alakítanak ki függő és elvakult kapcsolatokat. Sok kutató szerint, a felnőttkori párkapcsolatainkban mindig felfedezhetőek azok a minták, amelyeket kisgyermekkorunkban alakítottunk ki. Ezeknek leírásában kulcsfogalom a kötődés. A kötődés azt jelenti, hogy érzelmileg kapcsolódunk egy másik személyhez. A kötődés iránti igény az emberek egyik alapvető sajátossága. A kötődéselmélet alapgondolata az, hogy a gyermekért felelős személy, legtöbbször az anya, biztonságot nyújt a gyermek számára. Ez azt jelenti, hogy a gyermek érzi, van valaki, akire mindig számíthat, és ezzel a biztos háttérrel indulhat neki a világ felfedezésének. Az anya-gyerek kapcsolatban a gyermek megtanulja a másokhoz való viszonyulást. Ezeket a korán megtanult kapcsolati mintákat használja majd későbbi kapcsolataiban is.

Van kiút

Minden kapcsolathoz két emberre van szükség. Ha a kapcsolat nem működik, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megtaláljuk a bajok gyökerét, és orvosoljuk azt. Előfordulhat, hogy a párkapcsolatban élőknek csak az egyik fele viselkedik kötelességtudóan, a másik nem. Ebben az esetben jobb, ha minél előbb szembe nézünk a problémával, és megnézzük, hogy mi nem működik és miért, és feltesszük a kérdést, hogy az adott helyzetből mi a kiút. Ahhoz, hogy a legjobb megoldást megtaláljuk, a problémákat meg kell vizsgálni, ki kell elemezni. Ehhez a legjobb segítséget kérni, nehogy még jobban összekuszáljuk a dolgokat. Ma már Magyarországon is elérhető a párterápia, mint kapcsolatsegítő eszköz, így csak rajtunk múlik, hogy megpróbáljuk-e menteni, ami menthetetlennek tűnik. (Erről a témáról olvashatnak a "Ha kihűlne a családi tűzhely"című cikkben).

Forrás:
Cseh-Szombathy László (1985) A házastársi konfliktusok szociológiája. Budapest: Gondolat Kiadó.
Dr. Váry Annamária: Hogyan választunk párt?
www.parkapcsolat.hu

TERMÉKEK A KINÁLATÁBÓL

szponzorált tartalom
Hogy érzi magát? Országos eredmény megtekintése >>
Hogy érzi magát?
Kirobbanó formában van? Válassza ki a lelki- és testi állapotához illő emojit és nézze meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Milyen most a lelkiállapota?
Letargikus vagyok
Kissé magam alatt vagyok
Kiegyensúlyozott vagyok
Jókedvű vagyok
Majd kiugrom a bőrömből
Hogy érzi magát?
Kirobbanó formában van? Válassza ki a lelki- és testi állapotához illő emojit és nézze meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Hogy érzi most magát fizikailag?
Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok
Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok
Hogy érzi magát?
Lelkiállapot
Fizikai állapot
Legjobban:
Legrosszabbul:
További cikkek
Szóljon hozzá Ön is és olvassa el mások hozzászólásait

Humánmeteorológia

Humanmeterológia szolgaltatója

Fronthatás:
Nincs front

Maximum:
+29, +35 °C
Minimum:
+16, +21 °C

Hazánkban hétfon délelőtt a többórás napsütés mellett elkezdődik a gomolyfelhő-képződés, de ezekből számottevő csapadék még nem lesz.

Egészséget befolyásoló hatások:
erős

Részletes adatok és előrejelzés

Tekintse meg az időjárási frontokat!Térképezze fel a pollen adatokat!

Kövesse a Házipatikát:

GyógyszerekGyógyszerkereső
GyógyszerHatóanyag