Arcdiagnosztika: mutasd az arcod, megmondom, ki vagy!

"Az arcára van írva a gonoszság", "akinek szögletes az álla, az nagyon erőszakos ember!" Utánanéztünk, vajon milyen megfigyelések állnak az ilyen sommás kijelentések mögött.

1876-ban jelent meg Lombroso hírhedt könyve, amelyben nem kevesebbet állított, mint hogy a bűnözők felismerhetők arcuk, testfelépítésük alapján. Az olasz antropológus koponyákat, homlokokat méricskélt, és eredményeit áltudományos definíciókba foglalta. Az utókor szerencsére felismerte, hogy az elméletet semmiféle tudományos tény nem igazolja, így Lombroso halála után szép lassan feledésbe is merült.

Pedig az arcelemzést kár volt elfelejteni - hiszen mindenki használja nap mint nap. Megítéljük egymást arról, hogyan nézünk ki, kinek milyen a szeme, szája, homloka. Hogy mindebből a jellemre is következtetni lehet, nem új felfedezés, már az ókori Kínában leírták, hogy mi mire utalhat. Halász Alexandra is a kínai arcdiagnosztikát tanulta, de az évek során, mióta ő is behatóan foglalkozik az arc és a jellem összefüggéseivel, sok apró megfigyeléssel gazdagította tudását.

"Lombroso legnagyobb tévedése az volt - magyarázza Alexandra - hogy feltételezte, a bűnözésre való hajlam látszik az arcon. Pedig nincsenek jó és rossz arcok, mint ahogy nincs bűnözésre, gonoszságra termett ember. Csupán velünk született hajlamaink vannak, amelyek készségek és erőforrások, és mindegyiket lehet jóra és rosszra is használni. Arcunkon ezeknek a készségeknek a lenyomata látszik csupán, amiből az értő szem helytálló következtetéseket képes levonni."

A macsók arca

A kanadai Brock Egyetem viselkedéstudományi és neurológiai tanszékének laboratóriumában 126 első osztályú jéghokis arcának arányait mérték fel milliméterről milliméterre, majd eléjük tettek egy pszichológiai tesztet. Az eredmények, melyeket a neves havilapban közöltek is, azt tanúsítják, hogy a köztudottan keményen játszó profi játékosok arca inkább széles, mint magas. Egész pontosan: a pofacsontok közötti távolság, valamint a felső ajak és szemöldök közötti távolság aránya nagyobb, mint 2, míg az átlag férfiak esetében ez 1,6. A modern biokémia eszközeit bevetve pedig bizonyították, hogy a széles arcú férfiak nyálának tesztoszteronszintje (férfihormon) magasabb a keskeny arcúakénál.

Sok tesztoszteron

De nem kell ehhez mérőszalag - a chicagói egyetem egyik kutatása szerint a nők ösztönösen tudják, milyen típusú férfival állnak szemben. A tanulmány 39 (18 és 33 év közötti) önkéntes férfi tesztoszteronszintjét elemezte nyálmintavétel segítségével. Majd egy sor más teszttel elemezték, hogy ezek a férfiak mennyire akarnak gyereket.

A tudósok megmutatták e férfiak fotóját 29 nőnek, azt tudakolva, kit választanának egy röpke kalandra, és kit hosszú távú kapcsolatra. Azt is megkérdezték, szerintük melyik férfi akar gyereket. Az eredmény meglepő volt. Az esetek nagy részében a nők nagyon is jól tudták, mely férfiak akarnak gyereket, és ki az, akiből nem válna túl jó apa. Akinek barátságosabb volt az arckifejezése, és az arcvonásai lágyabbak, gyermekibbek, vagy kissé nőiesek voltak, azoknál a teszt alacsonyabb tesztoszteronszintet állapított meg és valószínű, hogy szívesebben ülnek otthon a gyerekekre vigyázva. A markánsabb arcvonások, a kis szem, az erősebb arccsontozat, a hangsúlyos pofacsont az egyestés kaland elég jó ismertetőjegyei, és a teszt is azt bizonyította, hogy ezen jegyek tulajdonosai magasabb tesztoszteronszinttel rendelkeznek.

Látszik az arcon

"Arcunk orvosi szempontból is sokat elárul" - tudjuk meg dr. Rendek Mária homeopata szakértőnktől, aki egy ideje behatóan foglalkozik a Schüssler-féle arcdiagnosztika elméletével. "Vonásainkból, ráncainkból, bőrünk elszíneződéseiből a szakember bizonyos betegségekre következtet. Lehet, hogy testünk már régóta jelez, de a szem alatti sötét karikákat egyszerűen a fáradtságnak tulajdonítjuk, a duzzadt szemhéjat a kialvatlanságnak. A tágabb pórusokat és ereket, a pigmentációs zavarokat csupán esztétikai problémának tartjuk. A szakembernek azonban ezek sokkal többet mondanak. Az arcdiagnosztika eszközével, melynek alapjait dr. Schüssler német homeopata orvos rakta le több mint száz évvel ezelőtt, betegségekre, hiányállapotokra lehet következtetni.

Schüssler megfigyelte, hogy különböző betegségekben, ásványianyag-hiányos állapotokban a bőrön sajátos elváltozások figyelhetők meg. Különösen az arcon vehető észre a bőr rugalmasságának és színének megváltozása, szembetűnő, ha kiütések, foltok jelennek meg rajta. Arcunk megmutatja, ha szervezetünk ásványianyag-háztartása nem kiegyensúlyozott, anyagcseréje nem megfelelő. Schüssler tizenkét szöveti sót használt a betegségek gyógyítására, megelőzésére. Ezek a sók, ásványi anyagok az anyagcsere szinte minden fázisában fontos szerepet töltenek be. Használatukkal a szervezet megkapja azt az információt, hogy a megfelelő helyre a megfelelő időben és szükség szerint kerüljenek a megfelelő ásványi sók.

Évezredeken át életbevágóan fontos volt, hogy el tudjuk dönteni, ki az, aki szemben áll velünk. Segít, vagy ártani fog? Bízhatunk benne, vagy meneküljünk előle? Nem csoda, hogy az arc változásaira ki van hegyezve minden érzékszervünk.

Összevonja a szemöldökét

Messziről is jól látható, ha valaki mérgesen ráncolja, szigorúan összevonja vagy csodálkozva felhúzza a szemöldökét. Megfigyelték, hogy már az egészen kicsi gyerek is reagál a felnőttek arcán látható alig tizedmilliméteres elmozdulásra is!

A sűrű szemöldökök gazdája a kínai arcelemzők szerint születése óta bőséges életenergiával (csível) rendelkezik, erős egyéniség, aki jó kapcsolatban van az ösztöneivel. Az orr felett összeérő szemöldök babonás jelentőséggel bír. Akinek ilyen a szemöldöke, az képes a rontásra, vajákolásra, szemmel verésre, vagyis: boszorkány. Az erőszakossággal is kapcsolatba hozzák az ilyen szemöldököt. Az alacsonyan fekvő szemöldök félénk, zárkózott, befelé forduló (introvertált) embert jelez, aki igyekszik megfelelni, és kerüli a konfliktust. A magasan húzódó szemöldök gazdája távolságtartó, kínosan ügyel, hogy megtartsa a három lépés távolságot. Érdekes, hogy a japánoknak és a kínaiaknak gyakran magasan áll a szemöldökük. Ezek a kultúrák eleve távolságtartók.

Az ívelt szemöldök hajlékonyabb, rugalmasabb, nyitottabb jellemet sejtet, mint az egyenes vonalú. A magasra ívelt szemöldök tulajdonosának lételeme a dráma, a mozgalmasság, az érzelmi viharok. Az ívelt szemöldök érzékiséget is sugall.

A szem a lélek tükre

Szemünkben valóban visszatükröződnek a pillanat történései, hangulatai, de meglátszanak az általános, ránk jellemző alapérzelmek is. Aki sohasem néz a másik szemébe, az lehet gátlásos, de az is lehet, hogy attól fél, meglátszik a szemében, hogy rosszban sántikál. A filmekben szereplő "rosszfiúk" hagyományosan fekete napszemüveget hordanak, hogy félelmetesebbek legyenek.

Szemünk lehet mélyen ülő vagy többé-kevésbé kidülledő. A nagy, kidülledő szemek gazdája kíváncsi a világra, vállalkozó szellemű, és vonzza a kockázat. Sokat vállal, gyakran erején felül is. Nagy benne a megfelelési vágy. Szeret szerepelni, a figyelem középpontjában lenni.

Az apró, mélyen ülő szemek tulajdonosa jóval félénkebb. A titokzatosság, a látszólagos érzelmi hűvösség és hallgatagság mögött mély érzések húzódnak meg. Vannak emberek, akiknek már fiatalon is laza a szemgolyó feletti kötőszövet, egyfajta "redőnyt", szűrőt alkotva. A "redőnyös" szemű ember nehezen befolyásolható, önálló véleménye van a dolgokról, és a maga feje után megy. A "redőny" hiánya nyitottságot és gyors döntéshozási képességet jelez.

Az alsó szemhéj is megereszkedhet, olyannyira, hogy látszik az írisz alatt egy fehér sáv. Ez erős érzelmi kimerültséget jelezhet, aminek gazdája esetleg nincs is tudatában. Ha állandósul ez a "spániel-szem", érdemes utánanézni, vajon mi merít ki ennyire.

A szemek állása is sokat kifejez. Akinek felfelé áll a külső szemzuga, az optimista, szeretné a dolgokat szebbnek látni, akinek lefelé mutat a szeme sarka, az épp ellenkezőleg: hajlamos sötétebben látni a dolgokat a valóságnál.

A szemek lehetnek közel vagy távol ülők. A közel ülő szemek gazdája szó szerint szűkebb spektrumot tekint át, ő igencsak kritikus alkat. Túlságosan szigorúnak, precíznek tűnhet. A távol ülő szemek tulajdonosa sokkal elnézőbb - szó szerint! Mivel szélesebb sávban lát, megbocsátóbb, olykor túlságosan is.

Homlok és ész

Az arc karakterét meghatározza a homlok alakja, mérete. A csapott homlok viszonylag kevesebb agysejtre enged következtetni, míg a domború a racionális döntéseket hozó, eszes ember sajátja. Halász Alexandra állítja, hogy egyetlen csapott homlokú sakkozót sem ismer, pedig gyűjti a nagymesterek fotóit.

Lógatja az orrát

A szemhez hasonlatosan az orr is olyan testrész, amely igencsak feltűnő, hiszen éppen arcunk közepén helyezkedik el, meghatározva annak karakterét. Már az ókori Mezopotámiában is azt tartották az asszírok, hogy a hatalmas orr egyben uralkodói erényeket is jelent.

A homorú orrnyerget a kedvességgel, szolgálatkészséggel és befolyásolhatósággal hozzák kapcsolatba. Végtére is minden gyerek fitos orral születik, akinél viszont felnőttkorban is megmarad a gyermekien fitos orrforma, annak nem árt ügyelnie, hogy szolgálatkészségével ne éljen vissza a környezete.

Az egyenes orr egyenes jellemet jelez, s azt, hogy gazdája mereven törvénytisztelő. A széles orrcimpa tekintélyt, magabiztosságot, önfejűséget sugall, és azt is, hogy az illető igen "nagytermészetű" az ágyban is. Ezzel szemben a szűk orrcimpák gazdája óvatosabb, önbizalma ingatag. A hegyes orr, amelyik olyan, mint a madár csőre, kíváncsi, pletykálkodó természetre utal. A krumpliorr jámbor, jó kedélyű, kissé talán lassú embert sejtet. Az orr csúcsa lehet felfelé vagy lefelé kunkorodó formájú. A felfelé álló pisze orrhoz a hiszékenységet társítják. A lógó orrú ember nehezen megtéveszthető, mert semmiben sem bízik.

Beszédes ajkak

A néphagyomány szerint a széles száj falánkságra utal. Az ilyen ember szinte habzsolja az életet. Ellenkezője, az úgynevezett "rózsabimbóajak" szemérmes visszafogottságot, mértéktartást sugall. Szó szerint vehetjük a szólásmondást, miszerint van, akinek előbb jár a szája, mint az esze! Vagyis a homlok síkjánál jóval előrébb álló ajkak gazdája hajlamos lehet a meggondolatlan fecsegésre. Van, akinek az alsó ajka áll jóval előrébb, mint a felső.

Figyeljük csak meg, mely élőlényeknek ilyen a szájuk! Amit a buldog vagy a cápa megragad a fogaival, azt nem engedi el. Az ilyen szájjal rendelkező ember szívós, szeret megszerezni és birtokolni dolgokat, és ami az övé, azt nem adja! Ennek ellentéte, amikor a felső ajak szinte ráborul az alsóra, a csecsemőkéhez hasonlít. Az ilyen "csecsemőszáj" felnőtt gazdájára is jellemzők lehetnek a csecsemős tulajdonságok: szereti, ha dédelgetik, kényeztetik, ha nincs sok felelősség a vállán.

Az ajkak teltsége is jelentéssel bír. Manapság különösen sok nő szeretne dús, kívánatos, telt ajkakat. Olyannyira, hogy van, aki szilikoninjekciókkal pótolja azt, ami az ajak izomszövetéből hiányzik. A szexi ajkak valóban kívánatosak, és ősrégi szexuális asszociációkat jeleznek - nem véletlenül létezik a "szeméremajak" szó -, a piros rúzs karrierje is erre vezethető vissza.

A telt felső ajak gazdája a szavak embere, a keskeny felső ajaké viszont ennek ellenkezője. Tőle ugyan hiába várunk bizalmas vallomást. Nem véletlen, hogy a férfiak szája rendszerint ilyen.

Érdekes megfigyelés, hogy ha valakinek lenne mondanivalója, de hallgatást kényszerít magára, rendszerint beharapja, behúzza - keskenyebbé teszi - a felső ajkát.

A telt alsó ajak hagyományosan a bőkezűség jele, tulajdonosának erénye a nagyvonalúság, nagylelkűség. A keskeny alsó ajak gazdája viszont nehezen ad. A felfelé görbülő száj optimizmusra, míg a lefelé görbülő borúlátásra enged következtetni.

)
Könnyedén az allergia tüneteivel szemben (X)

Olvassa el aktuális cikkeinket!

Az aranyeresség leggyakoribb tünete

Frontérzékeny? Vírus stresszes?

Gyors segítség a szakértőtől!
Személyre szóló, gyógyszer nélküli gyógymódok az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával!
Headache illustration
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +33, +38 °C
Minimum: +15, +23 °C

Sok napsütés várható, a kevés gomolyfelhőből csapadék nem alakul ki. Már az éjszakák sem hoznak kellő felfrissülést, napközben pedig 35 fok körüli hőség várható, néhol 38 fok is lehet. Szerdán hőségre kell készülni, front nem érkezik. Egyre gyakoribbak az alvászavarok, napközben pedig sokan nyűgösek, idegesek a kialvatlanság miatt. Az időseket és a szívbetegeket nagy terhelés éri, de az egészséges szervezettel rendelkezők is nagy igénybevételre készüljenek. Fennáll a napszúrás és a hőguta kockázata, a déli órákban lehetőség szerint javasolt árnyékos, hűvös helyre húzódni! A légszennyezettség közepes, kissé növekszik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások:

Megterhelő hőség (Napi középhőmérséklet 25 fok felett várható)