Ha kihűl a családi tűzhely

Magyarországon minden második házasság felbomlik. A pár- és családterápia segíthet megoldani a konfliktusokat és begyógyítani a sebeket.

Hitvese hazaér a munkából, s útja egyenesen a bárszekrényhez vezet. Magában duzzog, és "haragszom rád"-ot játszik. Hetek óta nem beszélgettek igazán. Sokat vitatkoznak a pénz vagy az esti kimaradások miatt, ez tény, de meghitt beszélgetés régen nem volt Önök között. Szex? Az meg micsoda? A házasságuk zátonyra futott, ezt mindketten tudják. De nem biztosak benne, hogyan hozzák rendbe, és hogy egyáltalán akarják-e.

Itt az idő a párterápiára, mely segíthet újjáépíteni a kapcsolatot - vagy segíthet eldönteni, hogy jobb lenne-e mindkettejüknek, ha elválnának.

Mi a párterápia?

A párterápia segít a pároknak - házasoknak és nem házasoknak egyaránt - megérteni és feloldani konfliktusaikat, és javítani a kapcsolatukat. Segít a sikeresebb kommunikációban, a nézeteltérések megbeszélésében, a problémamegoldásban, sőt még a hatékony vitatkozásban is.

Dr. Komlósi Piroska, család- és párterapeuta szerint: "A párterápia sokat tud segíteni, ha olyankor kérnek segítséget, amikor a párok úgy érzik, az általuk közösen kialakított családi életük, s mindaz, ami számukra értékes, veszélybe került. Ha átérzik, hogy az anyagiakat el lehet osztani, de a gyerekeket, a barátokat, az emlékeket nem, és egy sor szép dolog elvész, amikor két ember kapcsolata megfeneklik. Ezt nem akarják elveszíteni. Ha érzik, hogy kellene még gondolkodniuk, mérlegelniük, hogy mentsék, ami menthető. Sokakban a jövő megfelelőbb alakítása érdekében erős az igény, hogy megértsék, ami velük történt, és történik. A párterápia vagy a párkapcsolati konzultáció abban segíti, hogy még mielőtt a dolgok visszafordíthatatlanul elromlanának, megértsék, hogy az életüknek ez a krízise egy szerencsétlenül kialakult 'érzelmi betegség', ami miatt a pár képtelen az előttük álló családi élet-szakasz fejlődési feladataihoz felnőni".

"Megéri, mert minőségileg megváltozik a párok élete. Egy hosszabb párterápia alatt megtanulják, hogyan kell hatékonyabban kommunikálni, jobban együttműködni. Hogy kell leülni és megbeszélni, ami bántja őket. Megtanulnak újfajta konfliktuskezelési módokat is. Megtanulnak bízni a kapcsolatukban, megérzik, hogy ők ketten képesek kimászni egy krízisből, hogy ketten együtt képesek megújulni, változni, fejlődni. Megélik, hogy a kapcsolatuk egy más minőségben, mélységben működik tovább" - teszi hozzá a szakember.

Mire számítsunk?

Pár- és családterápiát képzett terapeuták végezhetnek. Más terápiákhoz hasonlóan itt is a lelki egészség javítása a cél, csak itt kiemelten a párkapcsolatra összpontosít a segítő szakember. A párterapeuta elsősorban a jelenre és a jövőre összpontosít. Feladata, hogy új szempontok szerinti viselkedést ösztönözzön, olyan új megoldásokat kínáljon, amit a pár tagjai nem éreznek teljesen idegennek. A párterápia az ún. aktív terápiák közé tartozik. Vagyis: a terapeuta nem kiváróan, hanem beavatkozóan viselkedik annak érdekében, hogy a résztvevők egymáshoz való viszonya megváltozzon. Eredményessége az alkalmazott módszertől, a terapeuta személyiségétől, és a kellően motivált pártól is függ.

A párterápia időtartama nagyon változó lehet. Előfordulhat, hogy csak néhány találkozás - ülés - szükséges, hogy megbirkózzanak a krízissel. Ebben az esetben 5-10 alkalom elég lehet. De előfordulhat, hogy több hónap is szükséges lehet, mert több éve mélyülő problémáikat szeretné a pár tartósan kiküszöbölni. Ilyenkor 15-25 alkalom az, ami a kapcsolatban már tartós változást be tud indítani. A találkozások, ún. terápiás ülések sűrűsége is változó, lehet szó egy- vagy kéthetenkénti, sőt néha havonkénti rendszerességről is.

Megváltozott minden

A legtöbb házasság és párkapcsolat nem tökéletes. Minden egyes ember saját eszméivel, értékeivel, véleményeivel és "személyes élettörténetével" vesz részt egy kapcsolatban, és ezek gyakran nem illenek össze a partneréjével. A nézeteltérések azonban nem jelentik szükségszerűen azt, hogy a kapcsolatra harc és küzdelem vár. Éppen ellenkezőleg, a különböző emberek kiegészítik egymást. Ismerjük a mondást, miszerint az ellentétek vonzzák egymást. Ha elfogadjuk, hogy különbözőek vagyunk, meg kell értenünk, méltányolnunk és elfogadnunk a miénkkel ellentétes nézeteket, véleményeket.

De a kapcsolatok próbára vannak téve. Azok a különbözőségek és szokások, amelyeket egyszer megnyerőnek találtunk, most az idegeinkre mehetnek. Néha sajátos események - mint például egy házasságon kívüli viszony - idézik elő a konfliktust a kapcsolatban. Más esetben viszont a kommunikáció és az egymással való törődés fokozatosan megszűnése okozza a bajt.

Nem számít, hogy mi az oka, egy gyötrődő kapcsolat nagyon sok stresszt, feszültséget, szomorúságot, nyugtalanságot, félelmet és egyéb problémát okozhat. Néha azt reméljük, hogy a kapcsolati problémák csak úgy maguktól megszűnnek. De ha gyűlik a harag, egy rossz kapcsolat csak még rosszabbá válhat, és végül testi vagy lelki problémákat okozhat, például depressziót. Egy rossz párkapcsolat munkahelyi problémákat is okozhat, és hatással van a többi családtagra is, legfőképpen a gyerekekre. De a barátokra is, akik arra vannak kényszerítve, hogy állást foglaljanak valamelyik fél mellett.

Problémát okozhatnak a párkapcsolatban az alábbi események: házastársi hűtlenség, válás, káros szenvedélyek (alkohol vagy drog), testi vagy pszichés megbetegedések, kulturális különbségek, anyagi gondok, munkanélküliség, két korábbi család eggyé válása (mostohatestvérek és mostohaszülők együttélése), kommunikációs problémák, szexuális problémák, gyermeknevelési problémák, meddőség, indulatok, szerepváltások, mint például a nyugdíjazás.

A párterápia szintén hasznos lehet családi és nemi erőszak esetén is. Ha azonban a bántalmazás vagy erőszak addig fokozódik, hogy az már saját vagy gyermekei biztonságát veszélyezteti, lépjen kapcsolatba a rendőrséggel, vagy egy helyi átmeneti otthonnal, krízis központtal. Ebben az esetben ne csak a párterápiában bízzon!

Nem kell azonban egy zűrzavaros kapcsolatban élni ahhoz, hogy a párterápiához forduljon valaki. Ez a terápiás módszer azoknak a pároknak is segít, akik egész egyszerűen meg akarják erősíteni köteléküket, és nagyobb összhangban kívánnak lenni egymással. Segíthet azoknak is, akik azt tervezik, hogy összeházasodnak, és mielőtt egybekelnének, el akarják simítani a nehézségeket.

Hogyan működik a párterápia?

A párterápia jellemzője, hogy "összehozza" a partnereket a terápiás ülések ideje alatt. A tanácsadó vagy terapeuta segít a pároknak, hogy megtalálják és megértsék a konfliktusaik okát, és sikeresen megoldják őket. A párok a terapeutával való munka során "boncolgatják" kapcsolatuk jó és rossz oldalát egyaránt. Eközben a terapeuta természetesen nem áll egyik fél mellé sem, pártatlan marad.

A párterápia segíthet készségeket tanulni, melyek segítségével egy kapcsolat megszilárdítható. Ilyenek az alábbiak: nyílt kommunikáció, közös problémamegoldás, és a nézeteltérések higgadt megbeszélésére való képesség. Némely esetben - ilyenek a pszichés megbetegedések vagy szenvedélybetegségek - a párterapeuta együtt dolgozhat egy, a klienssel foglalkozó más szakemberrel is, hogy a kezelés sikeressége maximálisan biztosítva lehessen. A terápia során megtanulhat sokkal elfogadóbb és toleránsabb lenni más álláspontokkal szemben.

Egy kezdetben idegen embernek beszélni a problémáinkról nem könnyű feladat. Előfordulhat, hogy a terápiás ülésekre nagy hallgatások és csendek jellemzőek, mert a pár csupán magában háborog a problémáikon. De előfordulhat, hogy nagyon nyíltan és hevesen képesek az érzelemkifejezésre: kiabálnak és vitatkoznak a találkozások során. Mindkét eset normális. A terapeuta közvetítőként viselkedik, és segít megbirkózni az érzésekkel és a felbőszült indulatokkal.

Már néhány ülés után érezheti úgy, hogy javult a kapcsolata. Ezzel szemben arra is ráébredhet, hogy nézeteik valójában összeférhetetlenek, s kibékíthetetlen ellentétek állnak a harmonikus kapcsolat útjában, az a legjobb, ha a kapcsolatot befejezik.

Mi a helyzet akkor, ha a partnere nem hajlandó részt venni a párterápiában? Elmehet egyedül is. Természetesen, ha csak a pár egyik tagja hajlandó terápiára járni, nagyobb lesz a kihívás, hogy befoltozzák a kapcsolaton lévő sebet. De ennek ellenére hasznos lehet, ha többet tud meg a kapcsolatában megmutatkozó reakcióiról és viselkedéséről. Nem ajánlható a párterápia akkor, ha az egyik fél annyira nem motivált, hogy csak erőszakosan, zsarolással lehetne rábírni, hogy menjenek el együtt szakemberhez. Ilyenkor kevéssé lesz hatékony a páros segítés, s inkább ajánlható a motiváltabb, illetve szenvedőbb félnek az egyéni pszichológiai segítés.

Hogyan válasszunk pár- és családterapeutát?

Legyünk óvatosak, amikor párterapeutát vagy tanácsadót választunk! Keressünk olyan szakembert, aki képzett ebben a terápiás módszerben, és valóban tapasztalt. Ma Magyarországon pár- és családterápiát pszichoterapeuta szakvizsga vagy módszerspecifikus végzettség birtokában lehet végezni. A hazai családterápiás központokban, mind Budapesten, mind a vidéki városokban kórházi osztályokon (pszichiátria, gyermekpszichiátria, pszichoszomatikus belgyógyászat stb.) pszichiátriai gondozókban, családsegítő központokban, alapítványi illetve magánrendelések keretében működnek kiképzett pár- és családterapeuták, család-pszichoterapeuták. A család és párterápiában a terápiás rendszer szigorú szakmai konzultációval (ún. szupervízióval) működik. Általában a kettős vezetés biztosítja ezt a konzultációs lehetőséget, vagyis: a terápiát két szakember egyidejűleg végzi.

Nyugaton a 60-as évektől egyre elterjedtebben alkalmazták a család- és párterápia módszerét, amivel az együttélő embereknek segítettek a kapcsolataikat elviselhetőbben, jobban, örömtelibben működtetni. Hazánkban a 70-es évek középétől kezdett el néhány lelkes szakember - árral szemben úszva - foglalkozni e módszerrel. A 90-es évektől hazánkban is beindult az érdeklődés a szakemberek között a család- és párterápia megtanulása iránt, és kezdett terjedni a módszer híre a közgondolkodásban is.

Így ma már csak rajtunk múlik, hogy igénybe vesszük-e a segítséget, és megpróbáljuk-e menteni, ami menthetetlennek tűnik. Ha megtesszük az első lépést, és párterápiába fogunk, látni fogjuk, hogy semmi sem lehetetlen.

A frontérzékenyek nálunk gyógyulnak!

Fejfájás? Vérnyomás? Fáradtság? Sok stressz?
Frontérzékeny lehet!
Fejfájás? Ingadozó vérnyomás? Rosszullétek? Szédülés? Álmatlanság? Fáradékonyság? Feszültség? Sok stressz?
Személyre szóló, gyógyszer nélküli gyógymódok az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával! Fejfájás? Vérnyomás? Rosszullét? Fáradtság? Idegesség? Sok stressz?
Headache illustration
Fronthatás: Kettős front
Maximum: +14, +19 °C
Minimum: +1, +7 °C

Változóan, többször erősen felhős lesz az ég, szórványosan eső, zápor is lehet. Élénk északnyugati, nyugati szél mellett 14, 19 fokig melegszik a levegő. Hétfőn kettősfront hat a szervezetre. Görcsös és migrénes fejfájás is jelentkezhet, emellett gyakoriak lehetnek a keringési panaszok és a rosszullétek. Többen alvászavarokkal küzdhetnek, napközben pedig az energiátlanság és az ingerlékenység lehet jellemző. A hőérzet és a komfortérzet is csökken kissé. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások: