Orvos nővért és orvoslátógatt ábrázóló kép

Pályázati szabályzat

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

Pályázati és nyereményjáték szabályzati feltételek

 

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett www.hazipatika.com linken elérhető HáziPatika.com weboldalon meghirdetésre kerülő Egészséghősök elnevezésű pályázatra és nyereményjátékra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. (továbbiakban: Central Média). A pályázat főtámogatója a Béres Gyógyszergyár Zrt.

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárságú természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A szavazói nyereményjátékon részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárságú természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Szavazó Játékos).

A Pályázó és a Szavazó Játékos a továbbiakban együttesen Játékos.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Játékost.

 A Játékos kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Pályázat leírása
  1. A Pályázat Pályázók számára meghirdetett része

A HáziPatika.com 2019 Egészség hőseit keresi, akik munkájuk mellett is sokat tesznek a lakosság egészségéért. Az alábbi 5 kategóriában lehet jelentkezni a pályázatra:

 • orvos
 • egészségügyi szakember
 • híresség
 • influencer
 • projekt 

A projekt kategóriában 2-8 személyes csapatok pályázhatnak, azonban csapatpályázat esetén meg kell jelölni egy projekt vagy csapatvezetőt, akinek a neve alatt a pályázás megvalósul, akivel a Central Média kapcsolatot tarthat, és aki jogosult lesz a csapat nevében a nyeremény átvételére nyertesség esetén.

Jelentkezni és jelölést leadni a Házipatika.com Egészség hősök aloldalán lehet: https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/egeszseghosok, mely a HáziPatika.com Egészség hősök rovatból elérhető. A kategóriák ismertetése szintén az Egészség hősök aloldalon található meg.

A weboldal látogató a jelentkezési felületre jutva két opció közül választhat: jelentkezik a pályázatra, vagy meghívás útján javasolja valakinek, hogy jelentkezzen a pályázatra (továbbiakban: jelölés).

Amennyiben saját maga jelentkezik a Pályázatra, a kategória kiválasztása után a nevezőlap felületen meg kell adnia nevét, email címét, telefonszámát, tevékenységének vagy projektjének leírását, opcionálisan munkahelyét és foglalkozását. Csatolmány is feltölthető hosszabb anyag vagy projekt bemutatásánál.

Amennyiben jelölést ad le a Pályázatra, a kategória kiválasztása után a jelölési lapon meg kell adnia saját nevét, a jelöltje nevét, jelölés indoklását, és a jelöltje email címét, ahova a meghívást küldi. A jelölt e-mailes értesítést kap egy linkkel és a jelölő nevével, ahol elfogadhatja a jelölést, szerkesztheti, de vissza is utasíthatja azt. A jelölő nem kap értesítést a jelöltje válaszáról.

Egy jelentkező több kategóriában is jelentkezhet, illetve egy jelölt több kategóriában is jelölhető.

A beérkező pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, és minden kategóriában eldönti, hogy ki legyen a szakmai díj nyertese, kivéve a híresség kategóriát, melyre a közönség szavazhat.

Minden kategóriában lesz egy közönség díjas nyertes is, melyre a weboldal látogatók szavaznak.

Híresség kategóriában csak közönségdíjat oszt ki a Central Média.

Szakmai és közönségdíjas lehet ugyanaz a személy is.

  1. A Pályázat Szavazó Játékosok számára meghirdetett része

A Szavazó Játékosok a közönségszavazás során egy kategóriában egy e-mail címről egy szavazat adható le a Pályázat teljes időtartama alatt. Minimum egy kategóriában szükséges szavazatot leadni, de több kategóriában is lehet. A nyerési esélyt azonban a több kategóriában leadott szavazat nem növeli, minden Szavazó Játékos ugyanolyan eséllyel vesz részt a nyereménysorsoláson.

A Szavazó Játékosok a szavazás folyamatában facebook profillal szavazhatnak a csalások kiszűrése érdekében, és amennyiben részt kíván venni a nyereményjátékban is, el kell fogadnia a jelen szabályzatot és megválaszolnia helyesen egy tudás alapú kérdést.

A nyereményjátékban részt vevő Szavazó Játékosok sorsoláson vesznek részt, ahol 3 (három) db Nők Lapja Egészség előfizetést sorolunk ki.

 

 1. A Pályázat időtartama

A Pályázat teljes egésze 2019. május 1.-2019. augusztus 31. között zajlik.

Ezen belül a következő szakaszokat különítjük el:

Kurátori jelölések időszaka: 2019. május 1 – 2019. június 30.

A Pályázók jelentkezése és jelölése: 2019. július 1.-2019. augusztus 31. között történhet.

Közönségszavazási időszak: 2019. szeptember 1 – 2019. szeptember 30. között zajlik.

Szakmai zsűrizés tervezett időpontja: 2019. október 7. (változhat a zsűritagok ráérésének függvényében)

A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni 2019.07.01-2019.08.31. 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A közönségszavazási időszakra jelentkezni a szavazás meghirdetésének időpontjától, a szavazás utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Szavazás időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett szavazatok érvénytelenek.

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra, szavazatok nem vehetők figyelembe.

 

 1. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek
  1. Pályázók esetén

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • a szavazás leadása és a játék során feltett tudás alapú játékkérdésre adott helyes válasz,
 • egy Pályázó egy kategóriába csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a Central Média a Pályázó első jelentkezését veszi figyelembe,
 • csapat általi pályázat esetén a képviselőnek megfelelő felhatalmazással kell rendelkeznie a csapat képviseletére, a csapat nevében nyilatkozatok tételére és a nyeremény átvételére.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Médiának nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

  1. Szavazó Játékosok esetén
 • szavazat leadása Facebook felhasználói profillal a közönségszavazási szakaszban
 • a nyereményjátékban részt vevő Szavazó Játékos tudás alapú kérdésre adott válasza
 • jelen Szabályzat elfogadása, és a jelen Szabályzatban foglaltak szerinti adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte

 

 

 1. Nyeremények

5.1. Pályázók esetén

A pályázaton 5 (öt) db szakmai díj és 6 (hat) db közönségdíj kerül átadásra.

A szakmai díjazottak nyereménye: 200 000 Ft, azaz kétszázezer forint, és egy Béres Egészségcsomag.

A közönségdíjas nyertesek nyereménye egy Béres egészségcsomag és egy Silvanus Hotel Visegrád utalványa (2 nap, 2 éjszaka, 2 főre félpanzióval hétköznapokon kivéve iskolai szünetek, nyár és ünnepek). Az idegenforgalmi adó és mélygarázs használat a vendég által a helyszínen fizetendő. Az utalványok előzetes foglalás esetén vehetőek igénybe a szálloda szabad szobakapacitásának függvényében. Érvényességi idő: 2020. május 31. 

5.2. A Szavazó Játékosok esetén

3 (három) db Nők Lapja Egészség magazin előfizetést sorsolunk ki.

Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó és Szavazó Játékos.

Csapatként pályázó nyertes esetén a nyereményt a Central Média a csapat képviselőként megnevezett kapcsolattartónak adja át.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média a Pályázó, és a Szavazó Játékos kötelesek együttműködni.

A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A nyereményösszeg, illetve a pénznyeremény nettóban értendő, azt a nyertes Pályázó nyilatkozata és a hatályos jogszabályok szerint megállapított SZJA előleg figyelembe vételével meghatározott  bruttó összegnek felel meg. A megnyert bruttó összegből a számfejtés időpontjában hatályos és irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint SZJA előleg kerül levonásra.

A nyeremény összegét a nyertesnek a 2020-as adóbevallásában szerepeltetni szükséges.

A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

A Szavazó Játékos tudomásul veszi, hogy magazin-előfizetés nyeremény átvételével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Central Média előfizetésre vonatkozó általános szerződési feltételeit, melyekről itt tájékozódhat: https://www.mc.hu/tartalom/altalanos_szerzodesi_feltetelek

 

 1. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása

6.1. Pályázók esetén

A pályázatok elbírálása 2019. szeptember 1-30. között történik.

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri olyan pályázatokat díjaz, amelyek alapvetően nem profilorientáltak, és a pályázó(k) lehetőségeihez képest várható társadalmi vagy szociális hatásokat veszi figyelembe. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

A szakmai zsűri tagjai:

Kulcsár Hajnal, a HáziPatika.com főszerkesztője

Nagy-Tóth Ildikó, a Mályvavirág alapítvány elnöke

Dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR-igazgatója, 2017 Egészség hőse

Zöldi Péter, közgazdász, egészségügyi menedzser, a weborvos.hu ügyvezető igazgatója, az Orvosok Lapja lapmenedzsere

Farkas Dániel, Star Network Influencer ügynökség szakmai vezetője

Dr. Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese

 

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 

6.2. Szavazók esetén

A Szavazó Játékosok között a sorsolás 2019. november 4-én történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Central Média két munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen 4 álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Central Média tulajdonában marad.

 A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

 Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a Nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

  

 

 

 1. Nyertesek értesítése
  1. Pályázók esetében

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, elérhetőség (cím), e-mail cím megadása.

 

A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott email címen a döntést követő 3 munkanapon belül értesítjük.

 

A Central Média a nyertes Pályázók nevét a https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/egeszseghosok weboldalon 2018. november 05-én teszi közzé.

 

A Central Média a nyertes Pályázók nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a Nők Lapja Egészség magazin 2019/12-01. lapszámában 2019. december 4-én teszi közzé.

 

  1. Szavazók esetében

Szavazó Játékosok között sorsolt nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott email címen a sorsolást követő 3 munkanapon belül értesítjük.

 

A Central Média a nyertes Pályázók nevét a https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/egeszseghosok weboldalon 2018. november 16-án teszi közzé.

  

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Pályázók személyesen vehetik át ünnepélyes díjátadó keretében a Central Média-val és a nyeremény felajánlójával előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen, tervezetten 2019. október hónapban. Amennyiben a nyertes Pályázó nem tud részt venni a díjátadón, a nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak, és a pénznyeremény átadásához bankszámlaszám hiánytalan és pontos megadása, illetve a pénznyeremény átutalásához szükséges nyilatkozatok megtétele.

A Pályázat átláthatósága érdekében a Central Média a nyeremény átadásáról kép és hangfelvételt készít, és azt a nyilvánosságra hozza a jelen Szabályzatban foglaltak szerint.

A pénznyereményre, illetve a pénznyeremény átvételére való jogosultság további feltétele, hogy a nyertes Pályázó a hatályos jogszabályok által megkívánt valamennyi, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtés elvégzéséhez szükséges nyilatkozatot hiánytalanul, hibátlanul, a valóságnak megfelelő adatok megadásával megtegye, és azt határidőben átadja a Central Média részére.  A jelen feltétel irányadó arra az esetre is, ha az adott nyeremény átadásához, vagy biztosításához a Pályázónak valamely adatot meg kell adnia, vagy valamely cselekményt meg kell tennie (pl.: bankszámla, adóazonosító jel megadása, a kifizetéshez szükséges konkrét bankszámla megnyitása). A Pályázó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nyereményre, illetve annak az átvételére csak az itt hivatkozott feltételek együttes fennállása esetén jogosult.

Amennyiben méltányolható okból meghiúsul a nyeremény személyes átadása, a Central Média a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Central Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A Szavazó Játékosok nyereményüket a www.mc.hu oldalon elérhető Magazin Centrumon keresztül tudják igénybe venni az e-mail-ben megküldött kuponkóddal.

Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és magyar állampolgársággal rendelkező Játékosoknak áll módunkban átadni.

 

  

 1. Adatkezelés 

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Digitális Média Kft. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/central-digitalis-media-adatkezelesi-tajekoztato/ ).

 

  1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Central Digitális Média Kft.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087886-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-199016
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Mészáros Kinga ügyvezető igazgató

 Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 

  1. Adatkezelési cél és jogalap

A Pályázaton történő részvétel során a Pályázó a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Pályázatra jelölő neve és email címe A Pályázat lebonyolítása, átláthatóság biztosítása Az érintett hozzájárulása
A Pályázaton résztvevő Pályázó neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, telefonszám, munkahely, foglalkozás) A Pályázat lebonyolítása, beleértve a sorsolást Az érintett hozzájárulása
A Pályázaton résztvevő Pályázó neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, telefonszám, munkahely, foglalkozás) Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése A Central Média  és Pályázók jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a Pályázat tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
A Pályázat során beküldött fényképeket kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvános közzététele a https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/egeszseghosokweboldalon. A Pályázat lebonyolítása, átláthatóság biztosítása Az érintett hozzájárulása, amelyet a beküldő Pályázó szavatol
Pályázatra jelölő neve A Pályázat lebonyolítása Az érintett hozzájárulása
A Szavazó Játékosok Facebook felhasználó neve és e-mail címe A Pályázat lebonyolítása, beleértve a sorsolást Az érintett hozzájárulása
A Szavazó Játékosok Facebook felhasználó neve és e-mail címe Átláthatóság biztosítása, többszörös szavazás kiszűrése A Central Média  és Pályázók jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a Pályázat tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
Szavazó weboldal látogatók e-mail címe Átláthatóság biztosítása, többszörös szavazás kiszűrése A Central Média  és Pályázók jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a Pályázat tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
A Nyertes neve, esetlegesen képmása a nyilvánosságra hozatalt is beleértve.

A Pályázók esetében a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítése, a nyertes Pályázók képmásának, hangjának rögzítse, és kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan az átadást követő 30 napig a https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/egeszseghosokweboldalon, a Nők Lapja Egészség magazinban, és a HáziPatika.com illetve Nők Lapja Egészség Facebook oldalon nyilvánosságra hozza.

Átláthatóság biztosítása A Central Média jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a Pályázat tisztaságának demonstrálása.
A Nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Teljes név és e-mail cím a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai Közvetlen üzletszerzési célú megkeresés Az érintett hozzájárulása
A nyertes Szavazó játékosok adatait (név, számlázási és kézbesítési cím, nem, telefonszám, email cím) a Central Média az Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. m) pontjában meghatározott célból kezelje az előfizetői adatbázis kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóvalösszhangban és ennek keretében az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse a Pályázó(ka)t

 

Nyeremény biztosítása Az érintett hozzájárulása

 

 

  1. Az adatok megőrzési ideje

A Pályázat során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

 Kezelt adat Időtartam
A Pályázaton résztvevő Pályázó neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, telefonszám) a Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap
A Pályázaton a Pályázó által beküldött fotók a Pályázat időtartama alatt, és a nyertes Pályázó által beküldött fényképet 6 hónapig a https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/egeszseghosokweboldalon

 

Pályázatra jelölő neve A jelentkezési/jelölési időszak alatt
A Nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/egeszseghosok a sorsolást követő 60  nap
A nyeremény átvételéről készült kép- és hangfelvétel nyilvánosságra hozatala a https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/egeszseghosok weboldalon és a HáziPatika.com Facebook oldalán

 

az átadást követő 60  nap
A Nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel) 8 év
A Pályázók neve és e-mail címe (hírlevélszolgáltatás, eDM, ) a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig
A Pályázók neve és e-mail címe (más promóciós Pályázatok reklámozása) tiltakozásig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig

 A Central Digitális Média Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: szerkesztoseg@hazipatika.com, Central Digitális Média Kft. HáziPatika.com 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztatórendelkezik.

 

  1. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
  2. A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a Pályázók személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
  3. Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Pályázó adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
  4. A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja. 

 

  1. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Digitális Média Kft. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/central-digitalis-media-adatkezelesi-tajekoztato/ ).

 

  1. Közvetlen üzletszerzési célú megkeresés

A Pályázaton való részvétellel a Pályázók hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Central Média az Általános Adatkezelési Tájékoztató III. 2. k) pontjában meghatározott célból a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Pályázó adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy az info@hazipatika.com email címen vagy írásban postai úton a Central Digitális Média Kft. 1872 Budapest postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Pályázatból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását. A Pályázat időtartama alatt visszavont hozzájárulás természetesen nem befolyásolja a Pályázaton történő részvételt. 

 

 1. Felelősség 

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

 A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A csapatban történt pályázás esetén a Central Média a Pályázó kapcsolattartó képviselőjeként megnevezett személy nyilatkozatait és cselekményeit a Pályázó csapatnak tudja be. A Central Média kizár minden felelősséget és igényt, amely esetlegesen a csapatban történt pályázás esetén a nyertes Pályázó kapcsolattartó képviselője magatartására vezethető vissza, így például a képviselőnek átadott nyeremény kapcsán a csapat többi tagja semmilyen igénnyel nem élhet a Central Média felé.

A Central Média a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik felelősséggel. A Central Média kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Média-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Média-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Média-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 1. Egyéb 

A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30 napig elérhető a https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/egeszseghosok weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a szerkesztoseg@hazipatika.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2019. április 17.

© 2019 Copyright Egészséghősök