Ki hordja a nadrágot a párkapcsolatban?

Fekete Edina

Észrevették, hogy halványodik a határvonal a nemi szerepek között? Kutatások is bizonyítják, hogy közelít egymáshoz a kétféle attitűd, amellett, hogy rugalmasabbá vált a nemek munkamegosztása a családban. De még ránk vár a cseppet sem könnyű feladat: a női és férfi identitás elavult mintái helyett az újak kialakítása.

Egész válogatás készült a leköszönő Barack Obama olyan pillanatairól, amikor a nyilvánosság előtt elérzékenyült és könnyeit törölgette. El tudnak képzelni hasonló jeleneteket egy múlt századi politikusról? Valószínű, hogy nem, és még valószínűbb, hogy nem is történtek ilyenek, hiszen néhány évtizeddel ezelőttig a férfias imidzs elválaszthatatlan része volt a keménység, sebezhető csak egy nyámnyila férfi lehetett. És mit vált ki a mai nőkből a megrendítő pillanatban összeszorult torka miatt egy időre elnémuló, nagyokat nyelő államférfi: tapsvihart, és elismerést, hogy férfiként is megengedi magának, hogy kimutassa az érzéseit.


De nem csak a modern férfi vonzerejének elemei változnak napjainkban, átalakulnak a férfiak szerepei is. Míg a mai nagypapák nemzedéke számára még egyértelmű volt, hogy van egyfajta hierarchikus viszony a családban, és ezen belül a férfi a családfő, azaz az irányító szerepet tölti be, a mai magyar családok egy harmadában már nincs ilyen pozíció, a pár közösen hozza meg a döntéseket. Egyre általánosabb az is, hogy a nő a gyerekek megszületése után nem kell, hogy háttérbe szorítsa szakmai előrejutását, mivel férje segítségével - aki átvállalja a tradicionálisan női feladatok egy részét - családban és munkahelyen is helyt tud állni. Ezáltal az apák szerepe egy szintre került az anyákéval.

Egy igazi 21. századi apa már nem csak a megélhetési költségek előteremtését tekinti feladatának, hanem az anyával együtt készül a szülésre, a gyerekkel való kapcsolata pedig nem merül ki a hétvégi fociban, hanem pelenkáz, hajat fon, vigasztal és kikérdez, érzelmileg is bevonódva részese a gyereke életének: éppolyan törődő, empatikus hozzáállással, mint egy anya - és mint az apák által írt blogokból kiderül, éppoly kevéssé megúszva a szorongásokat.

A modern apák gyerekkel való kapcsolata nem merül ki a hétvégi fociban
A modern apák gyerekkel való kapcsolata nem merül ki a hétvégi fociban

Összekuszálódott igények

A nemi szerepek összemosódása azonban új konfliktusokat hoz, és elbizonytalanítja mindkét nemet. Hiszen míg a nők örülnek annak, hogy párjuk kiveszi a részét a háztartásból és rá lehet bízni a gyereket, gyakori, hogy más szituációkban ők maguk kérik számon a férfin azt, hogy nem felel meg a férfiasság tradicionális sztereotípiáinak: nem húzta össze eléggé a szemöldökét, amikor beléjük kötöttek egy szórakozóhelyen, nem volt elég határozott a félmunkát végző mesteremberrel, és nem szidta le elég keményen a gyereket, holott az egy apa feladata. Vagy nem?

"Ma már a férfiak is küzdenek azzal, amit a nők évtizedek óta tapasztalnak, hogy ellentétes elvárásoknak kell megfelelniük" - mondja Kozma-Vízkeleti Dániel párterapeuta. Majd folytatja: a férfi legyen megengedő, empatikus, feltétel nélkül elfogadó apa, párkapcsolata alapuljon az egyenlőségen és megértésen, de a munkájában már célratörő érdekérvényesítőkként lépjen fel, és vegye vissza magára a védelmező és kérlelhetetlen domináns hím szerepét a külvilág "támadásaival" szemben. Több hozzám járó pár mesélt arról a helyzetről például, hogy mivel a családjukban a magas beosztásban lévő nő ér haza később a munkából, az apa van többet a gyerekekkel. Vele játszanak, tanulnak, ő ad vacsorát, az anyának azonban nehéz átélnie, hogy a gyerekek már az ő jelenlétében is inkább az apjukhoz húznak: tőle kérnek segítséget, hozzá bújnak, neki adnak igazat a vitákban. És amit még inkább nehéz a nőnek, hogy emiatt nadrágszerepet kap a gyereknevelésben: neki a szabályok betartatása, a feladatok elvégzésének számonkérése marad, holott ő ezt az apától várná, hiszen ez hagyományosan férfi feladat.

Napjainkban az anyák is átélik azt, ami korábban az apák élménye volt, hogy a gyerekkel való kapcsolatuk kevésbé tud elmélyülni a gondoskodást biztosító szülőtárséval összehasonlítva. És mit tud az ilyen szemrehányások után tenni az apa? Széttárja a kezét, és emlékezteti párját arra, hogy közösen döntöttek úgy, hogy a hagyományos anyai feladatokat ő veszi át, így a nőre csak az apai feladatok maradhatnak.

Szerepek vetésforgóban

A szakember szerint a szerepösszecsúszás miatt a hasonló helyzetek elkerülhetetlenek, és a megoldás rájuk az lehet, ha nincsenek kőbe vésett szabályok, hanem a pár képes időről-időre egymás között cserélgetni a feladatokat és szerepeket: nem csak az anya lehet a gondoskodó fél és az apa a határozott szülő vagy fordítva, hanem az élethelyzettől, munkamennyiségtől, fáradtságtól függően ezek időszakosan változhatnak. Ahhoz azonban, hogy ez a rugalmas szereposztás valóban működhessen, jó néhány feltétel teljesülése szükséges.

"Az első, hogy kölcsönösen tartsa egymást képesnek a tradíciók szerint a másik nemhez kötődő feladatok ellátására is. A hagyományos szereposztás ugyanis azon alapul" - mutat rá Kozma-Vízkeleti Dániel -, hogy a másikat alkalmatlannak tartjuk bizonyos munkákra: a szerepcserélgetéshez azonban a férfinek el kell hinnie, hogy a felesége például be tud parkolni emelkedőn hátrafelé és össze tudja szerelni az új bútort, a nőnek pedig bíznia kell abban, hogy a párja képes színek szerint szétválogatni a ruhákat a mosáshoz, és az apával töltött második nap végére sem fog éhen halni a baba.

Ha bízunk a másikban, és merjük adni-venni a feladatokat, akkor az a leegyszerűsítő, a másik nem feladatait súlytalanná tévő vélekedés is eltűnik, hogy a férfi-lét sokkal egyszerűbb, mint a női és fordítva, hiszen mindkét fél felhúzza olykor a másik cipőjét, és szembesül a nehézségeivel. Amikor a férfiak átveszik a nők feladatait, akkor átérzik, hogy a gyereknevelés nem annyi, hogy délelőtt kimegyek a játszótérre, délután meg úgyis alszik a gyerek, és a nők sem gondolnak már irigykedve a férfiakra, hogy csak annyi az életük, hogy napközben dolgozgatnak, majd este felrakják a lábukat a nappaliban és nézik a meccset.

Érték: bárki csinálja

A nemektől független feladatvállalásnak másik feltétele Kozma-Vízkeleti Dániel szerint, a folyamatos egyeztetés arról, hogy kinek éppen melyik feladat fekszik jobban, illetve, hogy egymás erőfeszítéseit kölcsönösen a család működtetéséhez való hozzájárulásként ismerjük el, és értékként tekintünk rá.

"Megkeresni a ruha árát, vagy kimosni, amikor piszkos, ugyanolyan érték, elkészíteni a szendvicset, vagy helyt állni a munkahelyen ugyanolyan fontos - akár férfi, akár nő csinálja meg" - hangsúlyozza. És ugyanígy érték a rossz zsaru szerepének időleges felvállalása is a gyereknevelésben, és egyik félnek sem könnyű ezt megtennie. Ha nem rászólok a páromra, amikor szerintem túl szigorú, hanem jóhiszeműen megértem, hogy most ezt a feladatot ő vállalta fel, ez az ő hozzájárulása, és még azt is tudom mondani: köszönöm, hogy segítettél a gyereket korlátozni, jó, hogy most tiéd ez a feladat, mert így én tudok vele megengedő lenni, az valóban harmonikussá tudja tenni a család működését. És ha a nő a határozottabb, akkor miért ne választhatnák azt, hogy az ő vitázik a félmunkát végző festővel, ha előtte egyeztettek erről a párjával. Így már nem lehet felhánytorgatni, hogy a férfi nem elég harcias, vagy a nő túlságosan amazon természetű, hiszen megegyezés eredménye volt, hogy most ő lép a "harcmezőn" előtérbe.

Ketten kellünk hozzá

"A párok persze általában azzal is tisztában vannak, hogy a kapcsolati szereposztást egyvalaki nem tudja leosztani, mindketten szükségesek hozzá, és a résen kell lenni, mert önerősítő folyamat" - árulja el a párterapeuta. - Hiszen ha mindig az egyikük veszi kézbe a rázós szituációkat, ahhoz akár férfi, akár nő, a másik kimondott vagy kimondatlan hozzájárulása is kell, és óhatatlanul gyengébbnek fog tűnni, hiszen engedi, hogy kivegyék a kezéből az irányítást.
Vagy hogy egy másik példát vegyünk: ha férfiként szívesen vagyok a konyhában, és a feleségem nem annyira szereti ezt a fajta munkát, akkor neki ajándék a helyzet, hiszen helyette csinálhat mást, ami szintén értéket jelent a családnak, és legalább nagyobb kedvvel teszi. Ha azonban már ki is sajátítom ezt a területét a lakásnak - amire régen a nők voltak hajlamosak -, akkor ugyanúgy egyedül maradok az ottani feladatokkal, mint az egykori háziasszonyok, és egy állandóan mosogató férfi valóban kevésbé szexi. De ha a szerep rendszeres, viszont nem állandó a repertoáromon, akkor nem nőiesít el visszavonhatatlanul, ugyanakkor a nőnek is lehetőséget ad másfajta kibontakozásra.

Nem csupán a munkahelyi, de a párkapcsolati kiégésért is felelős lehet az állandó monotonitás. A kölcsönös tisztelet vagy a gyerekek összetartó erőt jelenthetnek ideig-óráig, tényleges megoldást azonban csak az hozhat, ha új impulzusokat, élményeket csempészünk a mindennapokba. Hogy mikortól menthetetlen egy kapcsolat, az kiderül, ha kattint!

A női és férfi identitás jelenlegi újraértelmező időszakában megtapasztaljuk azt is, hogy felerősödnek az indulatok a nemi szerepek mibenlétével kapcsolatban: mert akik a hagyományos felállásban találták meg a maguk érvényesülését, heves érzelmekkel bírálják azokat, akik teljesen át szeretnék írni ezeket, miközben újító szándékúak is indulatosan reagálnak a hagyományőrzőkre.

Általában két-három emberöltő szükséges a nemi szerepek újragondolásához, az új konszenzus tehát majd csak az unokáink idejére fog kialakulni, nekik fognak új, stabil minták rendelkezésre állni arról, hogy hogyan viselkedik a mi kultúránkban egy férfi, és hogyan a nő. Arról persze még fogalmunk sincs, hogy ez az új minta milyen lesz. Azt azonban látom a klienseimnél, hogy akik mernek a valós igényeiknek, nem pedig a külső elvárásoknak megfelelően élni, azoknak ez az átmeneti időszak nagyfokú kreativitást tesz lehetővé. Kapaszkodók nélkül olykor előfordul, hogy téves irányba indulnak, de amíg a konfliktusok megoldásának a kiindulási pontjaként megmarad az egyeztetés igénye, és tudják egymás jóhiszeműen nézni, addig mindkét nem meg tudja találni az egyensúlyt ebben az átmenti időben.

A cikk a Nők Lapja Egészség augusztus-szeptemberi számában jelent meg.

A cikk a Nők Lap Egészség augusztus-szeptemberi számában jelent meg

Értékelje a cikket!

Szeretném megkérdezni, hogy 2 hónapja született meg a kisfiam és fejlődési rendellenességgel a kukijára ránőtt a bőr és mindig mondta az orvosom lány lesz, de aztán látta, hogy van herezacskója és akkor fiú és furcsálltam is hogy soha nem mondtak semmit, hogy kukija van pedig van két fiam és náluk mondták. Ezt észre kellett volna venniük vagy lehetett volna valamit tenni? Meg a sebész mondta hogy 3.5 évesen műti de nagyon aggódom.

Tisztelt Asszonyom! A pontos diagnózisra lenne szükségem. A lányoknak is lehet "kukijuk", herezacskószerűen duzzadt nagyajkak mellett (pl. adrenogenitális szindróma = congenitalis adrenalis hyperplasia, AGS, vagy CAH). Ebben az esetben, megfelelő hor...

Hogy érzi magát? Országos eredmény megtekintése >>
Hogy érzi magát?
Kirobbanó formában van? Válassza ki a lelki- és testi állapotához illő emojit és nézze meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Milyen most a lelkiállapota?
Letargikus vagyok
Kissé magam alatt vagyok
Kiegyensúlyozott vagyok
Jókedvű vagyok
Majd kiugrom a bőrömből
Hogy érzi magát?
Kirobbanó formában van? Válassza ki a lelki- és testi állapotához illő emojit és nézze meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Hogy érzi most magát fizikailag?
Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok
Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok
Hogy érzi magát?
Lelkiállapot
Fizikai állapot
Legjobban:
Legrosszabbul:
További cikkek
Szóljon hozzá Ön is és olvassa el mások hozzászólásait

Humánmeteorológia

Humanmeterológia szolgaltatója

Fronthatás:
Nincs front

Maximum:
0, +5 °C
Minimum:
-9, -4 °C

Hazánkban szerdán délelőtt változóan felhős lesz az ég, a nyugaton tájakon lesz a legtöbb felhő az égen.

Egészséget befolyásoló hatások:
gyenge

Részletes adatok és előrejelzés

Tekintse meg az időjárási frontokat!Térképezze fel a pollen adatokat!

Kövesse a Házipatikát:

GyógyszerekGyógyszerkereső
GyógyszerHatóanyag