Akiknek a könyv nem jó barátjuk

A diszlexia olvasási zavar: az írásjelek agykérgi felismerési folyamatának zavara. Nemcsak az iskolás korban rontja a tanulás hatékonyságát, hatása az egész életet végigkíséri. Kezeléséhez fontos minél korábbi felismerése.

Hogyan ismerhetjük fel a diszlexiát?

A gyermekkor a tanulás ideje. De az a gyerek, aki képtelen megfejteni a grafikus kódot, nagyon sok időt pazarol el olvasási nehézségei miatt, egyéb létfontosságú ismeretek rovására. Azok a szülők és pedagógusok, akik bár látják a problémákat, mégis halogatják, hogy a gyermeket diszlexia szűrésre vigyék, többnyire azzal nyugtatják magukat, hogy a probléma csak időleges, a gyerek majd kinövi. Ez azonban egyszerűen nem igaz.

A diagnosztizált diszlexiások túlnyomó része egész életében hordozni fogja ennek az elváltozásnak a bélyegét. A szülőknek rendkívül nagy szerepük van a korai felismerésben. ők látják ugyanis nap mint nap minden tevékenységében a gyereküket. Ha tudják, hogy mit kell figyelni, akkor biztos, hogy be tudják azonosítani a figyelmeztető jeleket. Egy amerikai diszlexia-kutató, Sally Shaywitz gyermekgyógyász-neurológus nagy sikerű, A diszlexia leküzdése címmel megjelent könyvében felsorolja a diszlexiára utaló tüneteket.

A diszlexia tipikus ismérvei között nem csak fogyatékosságról, nehézségekről olvashatnak, hanem - ami sokakat talán meglep - a diszlexiásokat jellemző kiváló, gyakran rendkívüli képességekről is, úgy ahogy ezek különböző életkorokban megjelennek. Fontos hangsúlyozni, hogy a diszlexiások gyengeségei és erősségei szorosan összefüggnek egymással, és célszerű együtt figyelni őket.

Diszlexiára utaló jelek a korai gyermekkorban

A legkorábbi jel, ami esetleg diszlexiára utalhat, a beszélt nyelvben tűnik fel. Ilyen jel lehet, ha a gyerek csak nagyon sokára, az átlagnál lényegesen később kezd el beszélni. Az óvodás korban nehezen tanulja meg a korosztályának megfelelő mondókákat, láthatóan nincs érzéke a rímekhez, ritmushoz, a szavakat hibásan ejti ki, esetleg hangképzési, logopédiai problémái vannak: az átlagosnál sokkal tovább használja a gügyögős csecsemő nyelvet, csak nagy nehézségek árán képes megtanulni a betűknek a nevét - ami az óvodai nagycsoportban általában már elvárás - , ha meg is tanulja ezeket, hamar elfelejti, a saját nevének betűit többszöri ismétlés ellenére sem tudja megjegyezni.

Az első osztályban nagy nehézségekbe ütközik megértenie az összetett szavak lényegét. Például a könyvszekrény szót nem tudja szétválasztani két értelmes szóra: könyv és szekrény. Később hasonló problémái vannak az egyes szavak hangokra való bontásánál, például azt, hogy cica, csak nagy nehézségek árán tudja felbontani a c-i-c-a hangokra. Képtelen megtanulni az olyan betűket, amelyek egymáshoz hasonló hangokat jelölnek, mint például a b-t és a d-t. Ezeknek a keverése sokszor egész életében végigkíséri a diszlexiást. Gyakran elkövet olyan olvasási hibát, ami arra utal, hogy nem betűnként olvasta ki az adott szót, hanem megpróbálta kitalálni annak a jelentését. (A kacsára azt mondja, hogy liba, mert a szövegben baromfikról van szó.) Nehezen tudja az egyébként nagyon egyszerűnek tűnő egy szótagú szavakat kiolvasni (pl. nap, hoz, dob, bal, síp), állandóan arra panaszkodik, hogy nehézségeket okoz az olvasás, sőt elfut, vagy egyenesen elrejtőzik az ilyen feladatok elől. Fel kell figyelni arra, ha kiderül, hogy olvasási problémák voltak/vannak a családban a szülőknél vagy a testvéreknél is.

A diszlexiára utaló jelek a kisiskolás korban

A hosszú, ismeretlen vagy komplikált szavakat hibásan ejti ki, gyakori, hogy ilyenkor a szó belsejéből néhány hangot kihagy, és akár teljesen értelmetlen vagy más jelentésű szó kerekedik ki belőle, például következetességből követség. A gyerek beszéde nem folyamatos, gyakoriak a szünetek, és láthatóan bizonytalan abban, hogy milyen szavakat használjon, nem tud gördülékenyen beszélni. Sokszor használ helyettesítő kifejezéseket, hogy az az izé, vagy az a dolo, ahelyett, hogy megnevezné az adott tárgyat. Összetéveszti az egymáshoz hasonló szavakat, például a kiállítást a kiállással, a feladatot a felavattal. Nem tud az elvárható gyorsasággal felelni a gyorsan feltett egyszerű kérdésekre, nehezen tud visszaemlékezni az egymástól független szóbeli információk egyes darabjaira, kihagy a memóriája. Ez gyakran fordul elő dátumok, nevek, telefonszámok esetében.

Nagyon lassan javul az olvasás tempója, ebben a többiektől képest egyre inkább lemarad.

Nagyon tart a hangosan olvasástól, és ha mégis erre kényszerül, betűket, szótagokat hagy ki, félreolvas, nehézkes, monoton és rossz az intonációja, a hangos olvasása olyan benyomást kelt, mintha egy külföldi olvasna az adott nyelven.

A szavakat a kontextusból sokkal gyorsabban érti meg, mintha azoktól elválasztva, önállóan kell értelmeznie. Feltűnően rossz a teljesítménye a felelet-választós tesztekben és a szöveges matematikai feladatok megoldásakor. A házi feladat elkészítésekor nagyon sok idő telik el minimális eredménnyel, gyakran a szülőket kéri meg, hogy olvassák fel a megtanulandó szöveget. A kézírása nagyon csúnya, rendezetlen, és ez gyakorlással sem javul. Nagyon komoly nehézségei vannak az idegen nyelv elsajátítása során, semmiféle örömöt nem okoz számára az olvasás, kerüli a könyveket, vagy azt, hogy akár egy mondatot is feleslegesen olvasson. Ezt azzal magyarázza, hogy az olvasás kimerítő tevékenység számára.

Az idő múlásával valamelyest javul olvasásának pontossága, de a nehézkesség és a szaggatottság továbbra is megmarad, önbizalma, önértékelése sérült, bár ezt igyekszik leplezni.

Diszlexiára utaló jelek felnőtteknél

Felnőttkorban is megmaradnak a beszélt nyelvben korábban jelentkező problémák, az emberek, helyek, nevek kiejtése továbbra is gyakran hibás, a szavak egyes részeit elnyeli, összekeveri a hasonlóan hangzó neveket, gyakran nem találja meg a keresett szót ("itt van a nyelvem hegyén"). Jellemző az akadozó beszéd, különösen akkor, ha a figyelem középpontjába kerül, és a beszélt nyelve sokkal kevésbé választékos, mint amennyi szót ismer.

Felnőtt korban a diszlexiás olvasása egyre pontosabb lesz, de továbbra is nagy erőfeszítést követel, a gördülékenységet és a folyékonyságot nem tudja elérni. Továbbra is kerüli a hangos felolvasás minden formáját, nehézségeket okoz a szokatlan, idegen vagy egyedi szavak kiejtése, emberek neve, utcák, helyszínek, irányok megnevezése, az olvasástól nagyon kimerül, a másoknak természetes olvasási feladatok, például egy feliratos külföldi film nyomon követése nagy nehézségeket okoz a számára.

Nemegyszer kiemelkedő képességekkel jár együtt

A komoly olvasási és esetleg beszédproblémákkal egy időben a diszlexiás kisgyermek feltűnően jól teljesít az úgynevezett magasabb szintű gondolkodási feladatokban. Gyorsan és jól ért meg új koncepciókat, elméleteket, meglepően érett a gondolkodása, lényegesen nagyobb a szókincse, mint a kortársainak. Jó a kézügyessége, élvezi az összerakós játékokat, a puzzle-kat, tehetségesen készít, épít modelleket, kiválóan értelmezi a történeteket, ha felolvassák vagy elmesélik neki, fejlett a fantáziája, minduntalan új megoldásokkal jön elő, kíváncsi, a tudást nagyra értékeli.

Iskolás korban is a fonológiai gyengeségek ellenére bizonyos jelek arra utalnak, hogy a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat jó színvonalon oldja meg. Az absztrakció, az elmélet-alkotás könnyen és eredményesen megy neki, sokkal könnyebben jegyzi meg azt, amit megértés révén lehet elsajátítani, mint azt, amit memorizálással lehet elsajátítani. Könnyen átlátja a nagy összefüggéseket, ha felolvasnak neki valamit, azt magas szinten képes megérteni, a számára fontos témakörökben nagy szorgalommal valójában túltanulja magát. Az ilyen témakörökben saját szótárral rendelkezik, amelynek a szavait száz százalékig elsajátítja, így pl. az autó iránt érdeklődők hibátlanul tudnak olvasni erről a témáról. Kiváló lehet olyan tárgyakban, amelyekhez nem szükséges sokat olvasni, pl. matematika, komputeres szakmák, vizuális művészetek.

A bonyolultabb gondolkodási folyamatokban a diszlexiás felnőtt is feltűnően jól teljesít. Az iskoláskorban jelentkező erősségei megmaradnak, igen nagy a tanulási kapacitása, és ha a feladat-választós tesztekhez vagy vizsgákhoz némi plusz időt kap, jelentősen nő a teljesítménye. Kiválóan ír, ha a szöveg és nem a helyesírás a fontos, jól meg tudja fogalmazni az érzéseit, elképzeléseit. Az átlagosnál lényegesen nagyobb empátiával rendelkezik, mások iránt elfogadó, nyitott, barátságos, sikeres minden olyan területen, amelyik nem kapcsolódik az egyszerű memorizáláshoz, tehetséges a magas színvonalú elméletek létrehozásában és eredeti nézőpontok képviseletében, nagy összefüggésekben jól tud gondolkodni, figyelemre méltó képességgel rendelkezik ahhoz, hogy minden élethelyzethez alkalmazkodni tudjon.

Gyakran nem is annyira a lemaradásai, mint inkább az erősségei árulják el, hogy valakinek az átlagostól eltérő az információ feldolgozása, ami mellesleg diszlexiához is vezethet.

Segítségre van szüksége

Ha a fentiek alapján az a gyanú fogalmazódik meg Önben, hogy gyerekének, vagy saját magának diszlexiája van, fontos a tünetek időtartamát is figyelembe venni. Bárki hibázhat egy-egy szó elolvasásakor, és mindenkivel előfordul, hogy nem jut eszébe egy egyébként ismert kifejezés. Ha azonban az ilyesmi rendszeresen és hosszabb időn át jelentkezik, akkor lehet diszlexiára gyanakodni. Komoly gyanú esetén viszont minél gyorsabban szakemberhez kell fordulni. A nevelési tanácsadók, logopédusok, gyógypedagógusok készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére.

A szakemberek szakvéleménye alapján a diszlexiások felmentése bizonyos tárgyakból (pl., idegennyelvek) lehetséges ugyan, de igencsak meggondolandó. Mivel a gyerekek hajlamosak a kisebbik ellenállás irányába menni, félő, hogy a felmentés nyomán egyszerűen elhanyagolják a készülést, és elesnek a tanulás lehetőségétől. Az iskola védettségéből kikerülve az álláspiacon komoly hátrányt jelenthet az ismeretek hiánya. A diszlexia diagnózisa, sokkal inkább arra hivatott, hogy a szülőt és pedagógust segítse a gyermek számára legmegfelelőbb fejlesztési és tanítási módszerek megtalálásában és alkalmazásában.

Kapcsolódó link: www.tanulasmodszertan.hu

Frontérzékeny? Vírus stresszes?

Gyors segítség a szakértőtől!
Személyre szóló, gyógyszer nélküli gyógymódok az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával!
Headache illustration
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +25, +30 °C
Minimum: +11, +16 °C

Délelőtt a napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhk is lesznek az égen, de ezekből csapadék nem alakul ki. Délután a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett időnként megnövekszik a felhőzet, elvétve egy-egy zápor kialakulása sem zárható ki. A szél napközben mérsékelt nyugati lesz. Hajnalban 11, 16 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 25, 30 fok között alakul.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció