Mentsvár a budai hegyek árnyékában

A Mozgássérültek Állami Intézete sok fogyatékkal élő embertársunk számára igazi mentsvárat jelent. Az intézetet segítő vezetők és kollégái mindent megtesznek azért, hogy ez így is maradjon.

Megváltozott igények

A Mozgássérültek Állami Intézete Buda egyik gazdasági és kulturális központjában található. Épületegyüttese a 70-es években épült, az akkori kor követelménye szerint modern épületkomplexumnak számított, ma már viszont inkább elavultnak mondható. Igaz ugyan, hogy két sikeres pályázatból a 2. és 3. emeleti vizesblokkokat korszerűsítették, de további pályázatokat kellene ahhoz nyerni, hogy az egész épület az EU követelményeknek maximálisan megfeleljen. 2008-tól egyébként egy új nappali szolgáltató egységet hoznak létre Napra át! program néven, ahol elérhető lesz majd a rehabilitáció teljes spektruma. Az épület egyes szárnyai különböző időpontokban más-más funkciókat töltöttek be: a 70-es években az egészségügyi és a szociális jelleg között ingadozott. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az akadálymentes közlekedés feltételei jelentős mértékben javultak nemcsak a létesítményben, hanem a kerületben is. Az Intézet különböző lakhatási formákban 134 fő számára tud ellátást biztosítani. Elhelyezésük 3-5 ágyas szobákban történik. Az arra felkészült, teljesen önellátó, önmaguk eltartására képes mozgássérült személyek minden igényt kielégítő integrált lakóotthonokba költözhetnek. A 36 szobából van egyágyas és létezik házastársak, párok részére kialakított helyiség is.

Az intézet célja és küldetése

A fogyatékosságot mi úgy definiáljuk, hogy nem betegség, hanem egy hosszantartó - a legtöbb esetben nem javuló - állapot- említi Kogon Mihály, az intézet igazgatója, aki egyébként maga is érintett. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartásában működő intézet célja, hogy a hozzájuk forduló mozgássérült emberek számára magas színvonalú komplex rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtson társadalmi integrációjuk elősegítése érdekében. A bentlakásos elhelyezés formájában nyújtott szolgáltatások a lakók fizikai állapotának javítására, önállóságának fejlesztésére, oktatásának, szakképzésének, munkába állásának elősegítésére irányulnak. Az intézet dolgozói kiemelt figyelmet fordítanak a mozgássérült emberek életkörülményeinek javítására, jogaik tiszteletben tartására. Együttműködve az egészségüggyel, az orvosi rehabilitációt követően megpróbálunk a fogyatékos emberek számára olyan szolgáltatásokat biztosítani, ami lehetővé teszi számukra, hogy megismerjék és kibontakoztathassák képességeiket. Cél, hogy minél inkább önálló életet tudjanak élni, s lehetővé váljék számukra a teljes emberi élet és az integráció - mondja az intézet igazgatója.

A bekerülés módja

Jogszabály fekteti le, hogy a szociális intézmények igénybevétele önkéntes, a kliens aktivitását igényli, arra kötelezni őket nem lehet. Intézménybe minden 14 éven felüli, mozgássérült személy kérheti felvételét, aki szeretne oktatásban, képzésben, átképzésben, vagy rehabilitációs célú foglalkoztatásban részt venni. A kérvényeket egy vizsgálóbizottság bírálja el és engedélyezi. Az intézet igazgatója elmondta, hogy a várakozólista sokkal kisebb, mint az korábban volt. Az integráció elvének megfelelően az intézet törekszik arra, hogy azon mozgássérült embereket, akiknek arra lehetősége van, hozzásegítse a lakókörnyezetében elérhető szolgáltatások igénybe vételéhez. A rehabilitációs ellátást a lakók 5 évig vehetik igénybe, mely időtartam egy alkalommal, maximum 3 évvel meghosszabbítható. Az intézményi jogviszony megszűnése után a mozgássérült emberek - utógondozás keretében - még legalább fél évig igénybe vehetik az intézet szakembereinek segítségét.

Az integráció döcögősen halad

Magyarországon a mozgássérült emberek integrációjának folyamata sajnos lassan megy, döcögősen. Kogon Mihály elmondása szerint az intézet az utóbbi időben bekerüléskor megkeresi az önkormányzatokat, szociális szervezőket, hogy megpróbáljon megállapodni velük a későbbi integráció gördülékenyebbé tételéről. A hazai önkormányzatok ugyanis nemegyszer úgy gondolják, ha egy lakosuk bekerül a MÁI-ba, akkor megoldódik az élete, az viszont csak időlegesen van így. Az önkormányzatoknak jobban kellene segíteniük a rehabilitáció utáni elhelyezkedést, az integrációt - veti fel az igazgató. Ha létezne a fogyatékosok számára egy lakás- vagy lakhatási program, az sokat jelentene.

Egyedi szolgáltatáscsomag a mozgássérültekért

Az intézmény különböző szakemberek tevékenységén keresztül segíti lakóit. Személyi segítők, mozgásterapeuták, pszichológusok, szociális munkások, fejlesztő pedagógusok, a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését elősegítő és foglalkoztatási szakemberek támogatják a minél eredményesebb rehabilitációt. A mozgássérült emberek rehabilitációja egyénre szabott, egyéni fejlesztési terv alapján történik. A rehabilitáció hatékonyságát általában 2-3 év szolgálja, de ez természetesen az egyén állapotának súlyosságától függ. Kis létszámban halmozottan sérült emberek folyamatos ellátását és megfelelő fejlesztését is biztosítani tudja az intézet.

Személyi segítés - personal care

A személyi segítő csoport tagjainak feladata, hogy a rehabilitációhoz szükséges alapápolási, gondozási feladatokat ellássa, és egyénre szabott segítséget nyújtson a legalapvetőbb emberi szükségletek kielégítésében. A személyi segítők a nap 24 órájában nyújtanak gyakorlati segítséget. Ebben a munkakörben alapkészség kell, hogy legyen az empátia, a megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, ez egészül ki a segítségnyújtás különböző szintjeihez társuló szakmai ismeretekkel és képességekkel. A személyi segítség mellett az Intézet széles körű egészségügyi ellátást biztosít a lakók számára: igénybe vehetik belgyógyász/háziorvos, ortopéd szakorvos, urológus szakorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos, valamint dietetikus szolgáltatásait is.

Mozgásterápia

A rehabilitációnak fontos része a mozgásterápia, melyet a mozgásterápiai csoport munkatársai végeznek. A csoport feladata a mozgásállapot, az önellátás képességének fejlesztése, szinten tartása, illetve a másodlagos károsodások (pl. gerincferdülés), a társuló megbetegedések (csontritkulás, felfekvés, tüdőgyulladás) megelőzése, a működő funkciók javítása. A csoportban jól képzett, különböző szakterületen jártas mozgásterapeuták - szomato-pedagógusok, konduktorok, gyógytornászok, gyógymasszőrök - dolgoznak, s ez lehetővé teszi az egyénre szabott, a mozgássérülés típusának legmegfelelőbb terápia és program kiválasztását, megtervezését, majd kivitelezését.

Pszichológiai támogatás

A pszichológiai csoport feladata a mozgássérült emberek pszichológiai támogatása a felvételtől egészen az intézmény végleges elhagyásáig.

Az intézetbe történő jelentkezés után a mozgássérült emberek rehabilitációs konzultáción vesznek részt, és az állapotfelmérés után a mozgássérültek tájékoztatást kapnak a képességeiknek és lehetőségeiknek leginkább megfelelő pályaválasztási és a munkavállalási lehetőségekről is.

A csoport szakemberei segítséget nyújtanak az életvezetési és pszichés problémák, konfliktusok kezelésében egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében.

A kommunikációval, a barátsággal, a párkapcsolattal és más korosztályi problémákkal is foglalkoznak a szakemberek.

Szociális csoport

A csoport tevékenységének fő célja a mozgássérült emberek - lehetőség szerint - a családba való visszatérésének, valamint társadalmi integrációjának előkészítése. Az intézeti elhelyezés ideje alatt folyamatosan kapcsolatot tartanak az intézetben és a lakóotthonokban élő mozgássérült emberekkel, családjukkal, képző- s munkahelyükkel. A csoport munkatársai tájékoztatást adnak a lakókat megillető járandóságokról, támogatásokról, kedvezményekről, és segítséget nyújtanak az ehhez kapcsolódó ügyintézések lebonyolításában.

Számítástechnikai és fejlesztő csoport

Ez a csoport azon mozgássérült fiatalok képzésében nyújt segítséget, akiknek az értelmi-, vagy fizikális állapota nem teszi lehetővé a jelenlegi iskolarendszerben a számukra megfelelő képzési formát. A csoport által nyújtott képzés két éves, alapját a számítástechnikai oktatás képezi. A második év végén a résztvevők szakmai vizsgát tehetnek. A mozgássérülés együtt járhat bizonyos részképesség zavarokkal, és amennyiben a mozgáskorlátozott gyermekek nem részesülnek megfelelő fejlesztésben, a részképességek gyengesége nehezítheti, gátolhatja a későbbi ismeretszerzést, s a mindennapi életben való eligazodást. A fejlesztő pedagógia tehát nemcsak a számítástechnikai képzés, illetve általában a tanulás sikeréhez járul hozzá, hanem mindennapi életvitel és önállóság megvalósulását is elősegíti.

Szabadidős programlehetőségek

Az intézet nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az intézményben élők értékes módon töltsék el szabadidejüket.

A szabadidő szervezésért felelős munkatársak feladata a lakók szabadidejének hasznos és aktív eltöltésének elősegítése. A kínált programok rendkívül változatosak. Szerepelnek a palettán kulturális- és sporttevékenységek, hagyományőrző és -teremtő programok, kiállítás- és múzeumlátogatások. Komoly- és könnyűzenei koncertek, stb. Az intézet sok sportkört - boccia, street-hockey, asztali tenisz, úszás, futball - és egyéb szakköri foglalkozást szervez: tűzzománc, kerámia, filmklub, főzés, gyöngyfűzés, Internet, stb. (az intézetben mintegy 30-40 munkaállomás létezik internetes hozzáféréssel) Kiemelt program keretében a mozgássérültek létrehoztak több műhelytevékenységet is. Figyelemreméltó például a kerekesszék-javító műhely.

Lakóotthonok

Az önálló életkezdés előtt álló mozgássérült emberek szükségleteivel összhangban, az Intézet 2002-ben az "Önálló Életért", majd 2003-ban a belvárosi "Kaptár" lakóotthont hozta létre. A lakóotthonokban 8-8 fő mozgássérült ember elhelyezésére van lehetőség: azok kerülhetnek be, akik már a rehabilitációjuk utolsó szakaszához érkeztek, és képesek az önálló életvitelre. Az otthonokban élő emberek a MÁI lakói számára is hiteles példát tudnak adni arról, hogy az intézeten kívüli világban is lehet önállóan boldogulni.

Szájjal és lábbal festők

Frontérzékeny? Vírus stresszes?

Gyors segítség a szakértőtől!
Személyre szóló, gyógyszer nélküli gyógymódok az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával!
Headache illustration
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +20, +26 °C
Minimum: +0, +7 °C

Hazánkban csütörtökön délelőtt szinte felhő sem lesz az égen, csapadékra nem kell készülni. Délután a napsütés mellett csak kevés gomolyfelhő jelenik meg, de ezekből csapadék nem lesz. A szél napközben élénk déli lesz. Hajnalban 0, 7 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 20, 26 fok között alakul. Késő este 12, 17 fok lesz. Csütörtökön nem érketik front. Hideg lesz a reggel, fennáll a megfázás veszélye, és a kopásos eredetű ízületi bántalmak is felerősödhetnek. A délelőtti gyors melegedés alatt vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. A napsütés javítja a hangulatot és a közérzetet. A délutáni hőérzet a kellemes tartományban alakul. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció