Itt születik az egészség

A tavasz beköszöntével egy különleges kalendárium született az Országos Gyermekegészségügyi Intézet gondozásában. A régi idők hagyományait idézve, a mai tudást összegezve. Értéket közvetít, tanácsokkal lát el, és rengeteg tapasztalattal szolgál.

Cél a gyermekek egészsége

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI - www.ogyei.hu) a magyar gyermekek egészségével, egészségvédelmével és egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatokat ellátó intézet. Az egészségügyi kormányzat szakértői feladatokat ellátó, szakmai tanácsadó háttérintézménye.

A gyermekek egészségi állapotával és egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatok és ismeretek alapján javaslatokat dolgoz ki a gyermekek igényeinek megfelelő ellátási struktúra kialakítására, közreműködik módszertani ajánlások és állásfoglalások elkészítésében, a gyermekegészségügyi szolgálatok képzését, továbbképzését érintő szükséges módosítások bevezetésében.

Módszertani tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a gyermekegészségügyi ellátás területén a prevencióra, azaz a népegészségügy szempontból fontos betegségek megelőzésére, a prevenció módszereinek kidolgozására a fogamzás előtti időszaktól a gyermekkor végéig.

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet tevékenységét együttműködve végzi a hasonló célkitűzéseket magukénak valló társszakmákkal, társintézményekkel és a gyermekek védelmére hivatott szervezetekkel.

Az OGYEI 2003. július elsején alakult, dr. Mészner Zsófia főigazgató-asszony vezetésével. Három főosztály működik, melyből a Prevenciós Főosztály foglalkozik közvetlenül páciensekkel, ennek működését, programjait mutatjuk be részletesebben.

Az intézet székhelye a XI. kerületben van, telephelye pedig, ahol a Prevenciós Főosztály - és ezáltal a járóbeteg-ellátás - működik, a XIV. kerület, Bolgárkerék utcában van (az Örs Vezér teréhez közel.)

Gyermeki jól-lét

Az Intézet fő tevékenységei között szerepelnek az alábbiak: Újszülött-, csecsemő- és gyermekhalálozásra, hazai vezető megbetegedésekre, fertőző ill. krónikus betegségekre vonatkozó adatok gyűjtése és elemzése; az újszülöttkori ellátás szakmai és technikai feltételeinek javítása; újszülött-, csecsemő, gyermekkori és az ifjúsági korosztály egészségvédelmi rendszerének kidolgozása; az iskolaorvosi ellátás kérdéseinek szabályozása. Foglalkozik a halálozásért leginkább felelős betegségek megelőzését szolgáló programok koordinációjával; a gyermekgyógyászati rendszerek értékelésével; az egészséges fejlődés, biztosítása érdekében megfelelő programok kidolgozásával; nemzetközi tudományos felmérések elkészítésével, publikálásával. Működteti az Optimális Családtervezési Programot, melyet a Prevenciós Főosztályon vehetnek igénybe a gyermeket tervező párok.

Megelőzni, nem kezelni

Az Intézet és azon belül a Prevenciós Főosztály célja, hogy a megelőzés módszerének alkalmazásával mindent megtegyen a leendő szülők és gyermekeik testi, lelki egészségének megőrzéséért. Munkájuk tanácsadásból, szűrővizsgálatokból és bizonyos - a megelőzést szolgáló - készítmények szedésének javaslatából áll.

A családtervezési programmal a fogamzásra való felkészülést segítik, és a korai várandósság védelmét szolgálják azért, hogy a kisbabák a legjobb egészségi állapotban születhessenek meg.

A családbarát program a családi kapcsolatok korai kialakulását, a magzat egészséges lelki fejlődését segíti elő.

A betegségmegelőző programok az ún. komplex, genetikai hajlam talaján külső kiváltó tényezők hatására kialakuló betegségek korai, egyénre szabott megelőzését jelentik. Jelenleg allergia- és depresszió megelőzési programok működnek.

A szakorvosi rendelések a kiszűrt eltérések gyógykezelését és a szaktanácsadást szolgálják. Az alábbi járóbeteg-ellátások állnak a páciensek rendelkezésére: családtervezés, genetikai tanácsadás, nőgyógyászat, andrológia, pszichiátria, neurológia, pszichológia, pszichoterápia, gyermekgyógyászat, laboratórium.

Nem lehet elég korán kezdeni

A családtervezési programban 1984 óta fogadnak párokat. A program segítségével a gyermekek egészségesebben jönnek a világra, csökken a veleszületett rendellenességek aránya, a koraszülés, a méhen kívüli terhesség. A program keretében lehetőség nyílik rá, hogy felmerülő kérdéseiket, problémáikat védőnővel megbeszéljék; hogy egészségi állapotukat részben alapos kikérdezéssel, részben szűrővizsgálatok elvégzésével megismerjék; hogy a várható gyermekáldás esetleges nehézségei időben kiderüljenek.

A genetikai tanácsadóban a genetikus orvossal folytatott beszélgetés során igyekeznek tisztázni a genetikai betegség vagy fejlődési rendellenesség pontos kórisméjét, az előidéző okokat és az ismétlődési kockázat mértékét, valamint a megelőzés lehetőségét. Javasolt felkeresni a genetikai tanácsadót, ha a családtervező párnak vagy családtagjaiknak genetikai eredetű betegsége vagy fejlődési rendellenessége van; ha a családtervező nő és férfi között vérrokonság áll fenn; ha korábban több sikertelen terhességük volt; vagy ha valaki 35 éven felüli nőként vállal gyermeket.

Az Intézet szeretne segítséget nyújtani a gyermekágyi depresszió megelőzésében; ezért tanácsokkal látják el a menstruáció előtti időszakban testi és lelki panaszokkal küzdőket. Pszichológiai konzultációs rendelést tartanak első gyermeküket tervező, illetve váró pároknak, mert az első gyermek születése változást hoz a házaspár életében, mely konfliktusforrás lehet. A változásra való felkészüléssel a szülőpárok időben segítséget kaphatnak, hogy elkerülhetőek legyenek a későbbi problémák.

Allergia megelőző programot kínálnak az allergia szempontjából magas kockázatú kisbabák számára. Minden kisgyermek, akinek szülei vagy testvérei allergiás betegségben szenvednek magas kockázatúnak számít allergia szempontjából. Ők ugyanis nagy valószínűséggel (30-80 százalék) öröklik az allergiára hajlamosító géneket. Ennek ellenére nem kell megijedni, a megelőzéssel foglalkozó orvosok a magasabb kockázat ellenére is igyekeznek megakadályozni a várható betegség megjelenését.

A szülői hivatásra felkészítő kurzusuk 12 alkalomból áll, várandós kismamák, párjuk és a várt baba testvére részére tartják. A csoporttagok több szakemberrel beszélgethetnek a szülésről, a szülővé válásról.

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet az egészséges kisbabák és családok megszületésért dolgozik.

Az Intézetben született

2006 márciusában jelent meg az Országos Gyermekegészségügyi Intézet kiadásában a Családi kalendárium, várandósoknak és kisgyermekes családoknak.

Jobbágy Mária mentálhigiénikust, a kalendárium szerkesztőjét kérdeztük a "születés" körülményeiről.

Hogyan született az ötlet a családi kalendárium elkészítésére?

Munkám során tapasztaltam, hogy a gyermeket tervező pároknak igényük van arra, hogy sokféle információhoz jussanak a várandósággal, gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatban. Ezért szándékunk az volt, hogy már a gyermekvárás előtti időszakban megismerhessék a leendő szülők azokat a szolgáltatásokat, vizsgálati és tanácsadási lehetőségeket, melyek a gyermekvállalásra felkészítenek. Így a kalendárium nem az egészségügyi ellátó rendszer oldaláról közelít, hanem a várandósok és a családok igényéből indul ki, és úgy összegzi a tapasztalatokat.

A kalendárium egy, az év napjait, évfordulókat, ünnepeket, sok esetben olvasmányokat is tartalmazó évkönyv, melynek elsődleges feladata az idő múlásának jelzése volt. Később bővült a mindennapi élethez kapcsolódó hasznos tanácsokkal, - a kor szellemiségének megfelelően - a szentek felsorolásával, egyházi ünnepekkel, és asztrológiai jellegű jóslásokkal is. A Családi Kalendárium ezt a régi hagyományt felhasználva, megújítva, az információkat egy speciális tematika, a gyermekvállalás köré rendezi. Az alcíme: tavasztól-tavaszig, az újjászületésre, megújulásra vonatkozik.

Milyen céllal született a kiadvány?

Kiadványunkkal értékközvetítésre vállalkoztunk. Szerintünk érték az egészség, a család és a GYERMEK. Értékesek gyökereink, azok a tapasztalatok, melyeket nagyanyáink, dédapáink idejéből hozunk magunkkal akkor is, ha ennek tudatában vagyunk, és akkor is, ha nem. Érték a mások által átélt tapasztalat, melyet a Kalendáriumban a kismamák és kispapák, szülő nők és apák, nagymamák osztanak meg velünk határainkon innen és túl. Érték a sokszínűség, mely láthatóvá teszi az árnyalatokat mind a családokban, mind a tanácsadók, szolgáltatók között, hogy ugyanarról a dologról milyen sokféleképpen gondolkodunk. Érték az ősi tudás, amely a természet rendjét követi, s melyet napjainkban oly sokszor megszegünk. Ma már nyilvánvaló a párhuzam a magzat fejlődése és az évszakok változása között. Egyre többen ismerik föl és értékelik az asztrológia szerepét a hétköznapokban, az egészségügyben és a táplálkozásban is. Értékesek és megszívlelendőek lehetnek az egészségügy számára azok a negatív tapasztalatok is, melyekről beszámolnak a szülő nők, szoptató anyák.

Számunkra érték - és szeretnénk, ha mintává válna - az összefogás a különféle szakemberek és az általuk működtetett intézmények, szervezetek között. Kiadványunkban együtt szerepelnek a civil szervezetek, a magánszemélyek, a vállalkozások és az állami intézmények. Számtalan ötletet kaptunk és sok tudást osztottak meg velünk önzetlenül, pusztán szimpátiából vagy szakmai ambíciójuktól vezérelve ismerősök és ismeretlenek egyaránt. Így és csak így születhetett meg a Családi Kalendárium!

Hogyan olvassuk a Kalendáriumot?

Tavasszal, március hónappal kezdődik, hiszen ekkor születik újjá a természet, és 2007 februárjáig tart. Minden hónapnál találnak az olvasók ötleteket a névválasztáshoz, havi horoszkópot, szakmai írást vagy érdekességet, interjúkat anyákkal vagy apákkal. A nőgyógyászati fejezetnél nyomon követhetik a magzat fejlődését a várandósság időszaka alatt, az anyai szervezet változását, a szükséges vizsgálatokat. Minden hónapnál találnak tanácsokat a szoptatós mamák, és néhány hónapnál vannak mesék is. A Kalendárium végén szereplő receptgyűjtemény és Holdnaptár szerinti táplálkozás egy lépés az egészséges életmód felé.

Miről olvashatunk a Kalendáriumban?

Nagyon gazdag a kínálat, ezért kiragadok néhány példát.

Olvashatunk arról, milyen hitek, tévhitek övezik a várandósságot a nagyvilágban; kaphatunk tanácsokat a gyermekvállalással, szoptatással, csecsemőtáplálással kapcsolatban; megtudhatjuk, ki a dúla, és hogyan segíthet a szülésben; őszintén hallhatunk a szülés utáni depresszióról; megtudhatjuk, hogyan áll a védőoltások helyzete 2006-ban; találkozhatunk anyák és apák élménybeszámolóival a világ különböző tájairól: a magyar mellett prágai, párizsi, ausztráliai, izraeli, finnországi tapasztalatokkal. Megtudhatják, mit nyújthat a homeopátia az egészség megőrzésében; hogyan befolyásolja a Hold a nők termékenységét; mit jelentenek a keresztnevek; hogyan írhatnak mesét gyermeküknek; az asztrológia szerint hogyan bánjanak gyermekeikkel. Olvashatunk az újszülött mentésről; a magzat fejlődéséről; csecsemő étrendről; feng shuiról; holdnaptár szerinti táplálkozásról; újszülöttek melletti kutyatartásról; foltvarrásról.

Családi kalendárium

)
mRNS vakcinák (X)

Frontérzékeny? Vírus stresszes?

Gyors segítség a szakértőtől!
Személyre szóló, gyógyszer nélküli gyógymódok az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával!
Headache illustration
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +15, +22 °C
Minimum: +10, +15 °C

Hazánkban szombaton délelőtt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég, északon lehet szakadozottabb a felhőzet. Elszórtan, főleg délen számíthatunk esőre, záporra. Délután továbbra is sok lesz felettünk a felhő. Délen többfelé lehet eső, zápor, máshol nagy csapadék nem valószínű. A szél napközben élénk északnyugati lesz. Hajnalban 10, 15 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 15, 22 fok között alakul. Késő este 10, 15 fok lesz. Szombaton hidegfronti hatás várható, nagy terhelés éri a szervezetet. Erős görcsös panaszok léphetnek fel, többek között görcsös fejfájás, izom- és hasi görcsök is jelentkezhetnek. Romolhat a szívbetegek állapota, az arra hajlamosak keringési és vérnyomáspanaszokat tapasztalhatnak. Csökken a hőérzet, romlik a komfortérzet. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Eső